Släpvagn

Trailers till torrgods. 
Säker, ren och effektiv till ömtåliga varor. 
Den nya generationen av trailers till torrgods, ger maximal transportkvalitet och säkerhet, tack vare en konstruktion med  FERROPLAST paneler och kantprofiler av stål.