Temperarad gods

Kyltrailers.
Topteknologi för lönsam transport av färsk- och kylvaror. 

  • En tillgång för ditt företag. Tillverkning av fordon av högsta kvalitet. 

  • Självbärande skåpsbyggnationer av damp-diffusionstäta FERROPLAST paneler. 

  • Stor isoleringsförmåga och energi-riktig kylning, med hjälp av en optimerad och optimal luftcirkulation. 

  • Flexibelt modulsystem till din fordonkombination. 

  • Omfattande program till funktionsorienterade utrustningslösningar. 

  • ROTOS axelaggregat med komplett säkerhetsutrustning.