Systemtekniken

Schmitz Cargobull Telematics baseras på satellitteknik. Schmitz Cargobull Telematics är baserat på GPS (Global Positioning System) som hjälper användaren att bestämma sin exakta position var på jorden han än befinner sig och på GSM (Global System for Mobile Communications) som är en teknisk standard för mobiltelefoni.

All data skickas via SMS eller GPRS (General Packet Radio Service) en innovativ teknik för mobila datatjänster, direkt till din PC eller till din mobil.


Alla komponenter är kompatibla

För att säkerställa att allting är kompatibelt med olika system är mjukvaran internetbaserad och således alltid tillgänglig för Dig, var som helst ifrån och när som helst på dygnet. All data kan enkelt integreras i Ditt existerande datasystem och kundspecifika rapporter genereras automatiskt till de e-mailadresser Du vill och enligt de parametrar Du själv önskar.


Helt specialanpassat

Telematicsenheten som behövs för detta är i samarbete med Bosch-Blaupunkt and T-Systems speciellt framtagen för användning på trailers. Enheten, allt kablage och alla kontakter uppfyller de högsta kraven som ställs inom bilindustrin. Enheten klarar temperatursvängningar mellan -40° till +85°C och håller den högsta standarden för stöt- och vibrationstålighet. Detta är en förutsättning för problemfri drift under extrema förhållanden. En intelligent batteristyrning gör att enheten kan klara sig i veckor utan strömtillförsel om det skulle behövas!

 

Ensam är inte stark

Alla komponenter är utvecklade så att de kan användas på olika fordonsfabrikat och Du kan med säkerhet använda dem i hela Europa och därtill angränsande länder. Utöver detta är målet att i samarbete med lastbilstillverkarna kunna samköra viss data från hela ekipaget, som t.ex. navigering och dirigering.

Självförtroende är bra, självkontroll är bättre

Telematics i tranportbranschen betyder lösningar för godsplanering, orderhantering och hantering av fordonsflottan såväl som lokalisering av enheterna och teknisk övervakning. Fokus ligger på kommunikation och utbyte av information mellan fordonen och Ditt logistikcenter.