Trailer Telematics

I och med EU’s expansion ökar efterfrågan på internationella varor. Detta medför ett ökat behov av halvfabrikat av alla de slag eftersom att många producenter oftast är inblandade i produktionen av dagens varor.
Transporttjänster med hög kvalitet och ett attraktivt pris är idag en viktig del i konkurrensen hos producenterna.

De höga krav som ställs kan bara uppfyllas med hjälp av modern informationsteknik, med ett samlingsnamn kallat ”telematics” eller ”telematik”. Det täcker alla områden från satellitbaserad navigering till mobil datakommunikation. En viktig del av Telematics är transparensen i tranportkedjan där informationen hela tiden finns tillgänglig för chauffören, speditören och slutkunden.


Schmitz Cargobull Telematics håller Dig informerad om vad som händer med Din trailer.

Våra Telematicpartners: