Tehnologija

Raziskave in razvoj

Zaradi doslednega raziskovalnega in razvojnega delovanja smo se uvrstili med najbolj inovativne proizvajalce vozil. Zaposlujemo lastne ekipe na različnih strokovnih področjih, ki tesno sodelujejo z raziskovalnimi inštitucijami in preizkusnimi ustanovami pri razvoju učinkovitih tehnologij.

Rezultate našega raziskovalnega in razvojnega dela dosledno uvajamo v serijsko proizvodnjo. Tako ima od inovativne tehnologije korist vsaka stranka – in v prevozništvo vključuje nove potenciale.