Ladingzekering

Ladingzekering

Ladingzekering moet er zijn - Het is echter moeilijk om in de rauwe werkelijkheid van alledag altijd naar dit inzicht te leven. Ladingzekering moet eenvoudig en snel te implementeren zijn.
Flexible load securing options in the S.CS curtainsider semi-trailer

Juridisch kader

De ladingzekering binnen het vrachtvervoer is een onderwerp waarvoor verschillende regelingen bestaan om het vrachtvervoer veilig te maken. De bescherming geldt voor het voertuig, de lading en alle andere partijen die betrokken zijn bij het dagelijkse transport. Naast de wettelijke voorschriften moeten ook de technische voorschriften voor de ladingzekering in acht worden genomen.

Fysische krachten

Fysieke krachten werken, of het nu gaat om zwaartekracht, centrifugale krachten of wrijvingskrachten - ook de lading van een trailer is niet gevrijwaard van de invloed van deze krachten.

Acceleration causes loads to slide backwards

Acceleratie

De start - De verandering van de snelheid binnen een bepaalde tijd - dat is de acceleratie. Deze leidt ertoe dat de lading naar achteren wil glijden.
Meer weten
Brakes cause the load to move forwards towards the driver's cab.

Remmen

De omgekeerde acceleratie - Ook deze vertraging - het remmen - is een verandering van de snelheid. Deze leidt ertoe dat de lading in de richting van de cabine wil glijden.
Meer weten
Cornering moves the load towards the side wall.

Bochtenwerk

De zijdelingse acceleratie - Wanneer u een bocht maakt, voelt u een verandering van richting: de centrifugale versnelling. Deze leidt ertoe dat de lading naar de zijwand wil verschuiven.
Meer weten
Weight force presses the load vertically onto the loading surface.

De gewichtskracht

Drukt de lading verticaal op de laadvloer.
Meer weten
Inertia acts counter to the semi-trailer's acceleration, braking and change of direction.

De inertiekracht

De inertiekracht (traagheidkracht) wil de lading in de actuele positie/beweging houden en werkt tegenstrijdig aan de acceleratie, remmingen en richtingveranderingen.
Meer weten
Friction prevents or reduces displacement of the load.

De wrijvingskracht

Verhindert of beperkt de verschuiving van de lading. De werking ervan wordt beïnvloed door de oppervlakken van lading en laadvloer.
Meer weten

Principes van ladingzekering

Er kunnen twee principes van ladingzekering worden onderscheiden: De zekering door vormsluiting en de zekering door krachtsluiting.

Force-fitting_load securing

Krachtgesloten berust op een intensivering van de wrijvingskracht tussen de lading en de laadvloer. Daarvoor wordt de druk op de lading verhoogd met behulp van sjormiddelen/spanbanden die de lading dus steviger op de laadvloer drukken, waardoor deze in positie blijft.

Vastsjorren als ladingzekering: Bij het neer-sjorren van een lading biedt het sjormiddel geen directe beveiliging, maar een indirecte door de verhoging van de aandrukkracht. De lading wordt dus uitsluitend door de wrijvingskracht tegen verschuivingen beveiligd.

Het vastzetten van de lading is gebaseerd op een begrenzing van de laadruimte, d.w.z. dat elk collo zonder openingen tegen een ander collo of tegen de begrenzing van de laadruimte ligt, bijvoorbeeld tegen de voor- of achterwand.

In de praktijk: om de lading tijdens het laden dicht bij de voorwand, achterwand of zijwanden (palletstoprand) te plaatsen zonder dat er tussen de afzonderlijke colli tussenruimtes ontstaan.

Tussenruimtes tussen de individuele laadeenheden / colli laten zich nooit helemaal vermijden, maar mogen in totaal niet meer dan enkele centimeters bedragen, anders is er geen sprake van vormgesloten beveiliging. De tussenruimtes moeten dan adequaat opgevuld worden of de lading moet door krachtgesloten beveiliging - neersjorren - beveiligd worden.

Hulpmiddel voor de beveiliging van de lading.

Meer over:Hulpmiddel voor de beveiliging van de lading.
Floor securing sleeves

In de regel is de combinatie van vormgesloten ladingzekering de eenvoudigste en meest voordelige manier, omdat de elementen van beide methoden elkaar aanvullen.

Elke trailer biedt op verschillende niveaus voorwaarden om vormgesloten beveiliging ook dan te bereiken, wanneer de aard van de lading, zoals bijv. pallets met zakken of te zwakke omdozen, dit gewoonlijk niet toelaat.

Bij deze hulpmiddelen horen geperforeerde rails in de voertuigvloer, in de vloer verzonken joloda-rails, insteekrongen, dwarsbalken etc. Maar ook een blokkering van de lading door de speciale opbouw van de trailer of door spanbanden is mogelijk.


Lastverdeling

Alle maatregelen voor de ladingbeveiliging zijn afhankelijk van de specifieke aard van de verschillende soorten lading die u vervoert. Bovendien dient men de toepasselijke bepalingen in de verkeerswetgeving in acht te nemen (StVO). Deze vereisen een verdeling van de last die de veiligheid van het overige verkeer en de bedrijfsveiligheid niet in gevaar brengt.

Voorbeelden uit de praktijk

In het alledaagse vervoer worden veelsoortige goederen getransporteerd. Met betrekking tot het vastzetten van de lading moet aan zeer uiteenlopende eisen worden voldaan.

  • Automotive
  • Vervoer van dranken
  • Stukgoederen
  • Papiertransport
  • Coiltransport

Roosterboxen maken een snelle beveiliging van diverse soorten goederen mogelijk, omdat de uniforme afmetingen een perfecte vormgesloten plaatsing van de lading mogelijk maken. Naast de stevigheid van de opbouw zijn dit palletaanslagen voor de zijdelingse fixatie, dwarsbalken en telescopische stangen om vrije ruimtes tussen de colli te vermijden, en een hefdak om ondanks de hoogte van 3 m voor 3 gestapelde boxen snel te kunnen laden.

Voor het gecertificeerde bandentransport wordt de uitrusting in overeenstemming met het certificaat Code XL met 6 rijen opzetlatten en 2 rijen stalen latten per zijde uitgebreid. In lengterichting houdt een gekruiste spanband per rongenveld de losgestapelde banden vast. De zijdelingse stalen latten met nauw perforatiepatroon bieden extra houvast. Hier ingehangen dwarsbalken vormen een vormgesloten beveiliging voor de deellading.

De eisen in het drankenvervoer zijn hoog. Flessen en vaten zijn er in verschillende maten en laadeenheden. Tussenafstanden tot de laadruimtebegrenzingen moeten vermeden worden. Bij twijfel moet de vormgesloten zekering worden aangevuld met pallets en spanbanden. Voertuigen, waarvan de opbouw gecertificeerd is volgens Code XL, kunnen alle krachten door de opbouw opvangen. Voorwaarde is dat de pallets zonder gaten kunnen worden geladen. Om de lacunes te compenseren, worden afstandslatten gebruikt en zekeringssystemen die tussen dak en vloer kunnen worden verankerd.
Voor de vaak verschillende stukgoederen in het stukgoedvervoer is het belangrijk om d.m.v. geschikte hulpmiddelen een vormgeslotenheid te maken. Het maken van laadeenheden met genormeerde maten op pallets behoort hierbij tot de belangrijkste maatregelen. In te steken rongen, verticale steunen en sperbalken kunnen perfect en vrij over het laadoppervlak worden verdeeld. Met een tweede niveau in de trailer, kan het stukgoed van elkaar ontkoppeld en vormgesloten geladen worden.
Wiggen zijn belangrijke hulpmiddelen voor het beveiligen van liggende papierrollen die het wegrollen tegengaan. Alle steunoppervlakken moeten met anti-slipmatten speciaal voor het papiertransport worden voorzien. Het omkantelen van papierrollen kam d.m.v. rechtstreeks sjorren met een zogenaamde kopnaad worden voorkomen.
Het transport van zware staalcoils is zonder speciale uitrusting van de trailer niet uitvoerbaar. Het chassis moet vooral ook voor een hoge puntsgewijze belasting ontworpen zijn. De coil-goot definieert dan automatisch de juiste positie bij de verlading. Verdere maatregelen voor de ladingzekering: insteekrongen in de coil-goot, spankettingen en sjor-ogen voor zware lasten.

Service contracten

Met het juiste servicecontract houdt u de volledige controle over de kosten en zorgen wij ervoor dat u mobiel blijft!
Meer over:Service contracten
Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Financiering

Wij bieden u een individueel aanbod met aantrekkelijke voorwaarden voor de gehele levenscyclus van uw investering.
Meer over:Financiering
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.

+32 9 377 51 88

Contacteer ons

Om u in contact te brengen met de juiste verkoper, stuurt u ons een bericht met uw vragen, zodat we het gesprek met u kunnen aangaan!