Реквізити

Авторське право

Усі права збережені. На усі тексти, зображення, графіки, аудіо-, відеозаписи та анімації поширюється дія авторських прав та інших законів щодо захисту інтелектуальної власності. Їх не можна копіювати, змінювати та використовувати на інших вебсторінках з комерційними цілями або задля поширення. На деяких інтернет-сторінках Schmitz Cargobull AG розміщені зображення, на які діють права на власність тих суб'єктів, які надали їх у розпорядження.

Торгові знаки

Усі названі у інтернет-пропозиції та у разі необхідності захищені третьою стороною назви марок та товарних знаків повністю підлягають положенням відповідного дійсного права товарних знаків та права на власність відповідного зареєстрованого власника. Лише згадка товарного знака не означає, що він захищений третьою стороною.

Гарантія

Зміст цієї сторінки та, в особливості, описані гарантійні умови, були ретельно опрацьовані та перевірені. Звертаємо увагу, що в окремих країнах або за певних вимог, що відрізняються від стандартних вимог, діють лише відповідним чином змінені гарантійні умови. Однак Schmitz Cargobull AG не несе відповідальності за актуальність, правильність, повноту та якість наданої інформації.

Претензії до компанії Schmitz Cargobull AG, пов'язані зі збитками матеріального та нематеріального характеру, спричиненими внаслідок використання або невикористання наданої інформації або у зв'язку з неправильністю або неповнотою інформації, повністю виключаються, якщо було доведено, що працівниками Schmitz Cargobull AG не було зроблено навмисних або грубих недбалих дій.

Schmitz Cargobull AG залишає за собою право без попереднього оголошення частково або повністю змінювати, доповнювати або видаляти пропозиції або робити публікації.

Посилання на інші сторінки

Якщо Schmitz Cargobull AG прямо або непрямо вказує на інші інтернет-сторінки («посилання»), Schmitz Cargobull AG не несе відповідальності за зміст, доступність, правильність, точність вказаних сторінок, пропозиції на них, посилання або рекламу. Schmitz Cargobull AG не несе відповідальності за нелегальну, помилкову та неповну інформацію та, в особливості, за шкоду, нанесену використанням або невикористанням запропонованої інформації на наведених інтернет-сторінках.

Ліцензійні права

Schmitz Cargobull AG прагне, щоб інтернет-сторінки компанії були інформативними та містили лише оновлену інформацію. Сподіваємося, що ми відповідаємо вашим вимогам. Сподіваємося на ваше розуміння, що компанія Schmitz Cargobull AG повинна захищати свою інтелектуальну власність, до яких входять патенти, торговельні марки та авторські права, і що ці інтернет-сторінки не надають ніяких ліцензійних прав на інтелектуальну власність Schmitz Cargobull AG. Копіювання, розповсюдження, відтворення, пересилання та інше використання без письмової згоди від Schmitz Cargobull AG заборонено.

Юридична сила

Ця відмова від відповідальності має розглядатися як частина цієї інтернет-пропозиції, з якої ви потрапили на цю сторінку. Якщо частини або уривки цього тексту не відповідають / більше не відповідають / частково не відповідають дійсним правовим положенням, то інші частини змісту цього документу залишаються дійсними.