Адрес за контакти

Авторско право

Всички права запазени. Всички текстове, снимки, графики, звукови, видео и анимационни файлове са обект на авторско право и други закони за защита на интелектуалната собственост. Те не могат да се копират, нито да се променят и използват на други интернет страници нито за търговски, нито за други цели. Някои интернет страници на Schmitz Cargobull AG съдържат и снимки, които са с авторско право на тези, които са ги предоставили на разположение.

Търговски марки

Всички споменати в предлагането по интернет и евентуално защитени от трети страни марки и търговски знаци подлежат неограничено на разпоредбите на съответните валидни закони за запазените марки и правата на собственост на съответните посочени собственици. Само поради споменаването им не трябва да се прави изводът, че запазените марки не са защитени от правата на трети страни.

Гаранция

Съдържанието и специално описаните условия за гаранция в тези страници са грижливо обработени и проверени. Изрично изтъкваме, че в отделни държави или при различни от нормалните нива на употреба важат само подходящо адаптирани гаранционни условия. При това Schmitz Cargobull AG не поема отговорност за актуалността, правилността, пълнотата или качеството на предоставената информация.

Искове за отговорност срещу Schmitz Cargobull AG, които се отнасят за щети от материално или идейно естество, причинени от ползване или неизползване на предложената информация или поради погрешна или непълна информация, са принципно изключени, доколкото то страна на Schmitz Cargobull AG няма доказана умишлена или грубо небрежна вина.

Schmitz Cargobull AG си запазва изрично правото да променя, допълва, изтрива или изцяло да спре публикацията на части от страниците или на цялото предложение без предварително уведомление.

Препратки към други интернет страници

Доколкото Schmitz Cargobull AG препраща директно или индиректно към други интернет страници ("линкове"), то Schmitz Cargobull AG не отговаря за съдържанието, достъпността, правилността и точността на препратените страници, техните предложения, препратки или рекламни материали. Schmitz Cargobull AG не отговаря за нелегално, погрешно или непълно съдържание и особено за щети, възникнали в резлутат на ползване или неизползване на предложената информация от препратените страници.

Лицензионни права

Schmitz Cargobull AG желае да Ви предложи иновативни и информативни интернет страници. Затова се надяваме, че отговаряме на Вашите очаквания. Ние Ви молим обаче за разбиране, че Schmitz Cargobull AG трябва да защитава своята интелектуална собственост, включително патенти, търговски марки и авторски права и тези интернет страници по никакъв начин не предоставят лицензионни права върху интелектуалната собственост на Schmitz Cargobull AG. Размножаването, разпространяването, предаването и препредаването и друг вид ползване не е разрешено без писменото разрешение на Schmitz Cargobull AG.

Правни последствия

Настоящият отказ от отговорност трябва да се разглежда като част от интернет предложението, от което е препратката към тази страница. Ако части или отделни формулировки от този текст не отговарят, не отговарят повече или изцяло на действащите законови разпоредби, това не засяга съдържанието на останалите части на документа и тяхната валидност.