Сервизни договори

Функциониращото ремарке е основна предпоставка за Вашия успех. Затова не правете компромиси и заложете на професионилистите на тема мобилност.
Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Вашите предимства

Вие запазвате пълен контрол върху разходите и можете да се съсредоточите върху своя бизнес. Ние поемаме остатъка и се грижим за Вашата мобилност. Вашият партньор за контакт при Schmitz Cargobull Parts & Services координира работите по инспекция и поддръжка, както и финансовите въпроси.

Три типа договори Full Service

Договорите Full Service Ви дават пълен контрол върху разходите и ние поемаме координацията на работите по инспекция и поддръжка.

 • Full Service ремарке
 • Full Service хладилен уред
 • Full Service Гуми


Разпечатващо устройство

Full Service ремарке

Договорът Full Service обхваща ремонта и поддръжката на нови и употребявани превозни средства, също и от други производители. Предлаганите услуги обхващат:

 • Поемане на разходите за смяна на бързоизносващи се части, включително разходите за материали и труд
 • Редовни сервизни проверки при някой от нашите 1 700 сервизни партньори из цяла Европа
 • Поемане на разходите за законово предписани проверки, като например технически преглед
 • Помощ при авария в цяла Европа с гаранция за плащане чрез Cargobull Euroservice

Full Service хладилни уреди

Full Service за хладилния уред* обхваща поддръжки, инспекции и всички ремонти при износване, включително материал и труд. Включени са:

 • Поемане на разходите за смяна на бързоизносващи се части, включително разходите за материали и труд
 • Поддръжка според изискванията на производителя и актуализации на софтуера
 • Различни опционни допълнителни услуги, като разходи за пътуване, проверха на херметичността, почистване на изпарителя и калибриране на температурния писец
  * Предлага се за хладилни агрегати на Schmitz Cargobull, Thermo King и Carrier

Full Service Гуми

Full Service-пакет Гуми покрива напълно разходите за износени гуми и аварии на гуми. Това означава:

 • Поемане на разходите за замяна на износени гуми, също така поемане на разходите за насилствени щети по гумите*
 • Пътна помощ в цяла Европа с гаранция за плащане над 3 000 €
 • Редовни проверки на парка
 • Над 1 500 партньорски сервизи за гуми в цяла Европа
 • Допълнително над 2 500 партньори за гуми чрез мрежите на производителите
 • Сервиз на място в собствената фирма*
  (* опционно)

Breakdown Cover

Breakdown Cover е ексклузивна защита при авария в цяла Европа при покупка на ремаркета Schmitz Cargobull. От базова защита, през покриване на материалните разходи до разходите за гуми, всеки клиент може индивидуално да състави своя застрахователен пакет.

Breakdown Cover

Предимства на защитата при аварии в цяла Европа

Cargobull Repair System

Ясен обзор на разходите по поддръжка и сервизиране

Качество на твърди цени

Cargobull Repair System от Schmitz Cargobull дава на всички сервизни партньори единни данни за използвани материали, протичане и изразходвано време. Оригиналните резервни части се получават на твърда цена.
Така получавате във всички наши специализирани работилници единно качество на твърди условия, съгласно строгите изисквания на Schmitz Cargobull.

+49 (2558) 81-0

Свържете се с нас

За да се свържете с точния търговски представител, моля изпратете ни съобщение с вашите въпроси, за да започнем разговора!