Хладилен агрегат за перфектен темпериран товар.

Нашите хладилни агрегати са икономични, леки и тихи. Извънредно точно водене на температурата, оптимална отоплителна мощност и редуцирани цикли на размразяване са от изключителните свойства. Изпълненията MonoTemp и MultiTemp предлагат дълги интервали за поддръжка и голяма надеждност при ниски разходи. Хладилните агрегати са подходящи и за фармацевтичен транспорт.

Транспортна хладилна машина S.CU 1.0 и S.CU 2.0

Точният продукт за всяко изискване

S.CU 1.0

Надеждна и стабилна техника за водени от транспорт под температурен контрол

Доказано оптимизиран по отношение на емисиите Perkins дизелов двигател
Голяма експлоатационна сигурност благодарение на оптимизираното управление на топлината и херметизиране на генератора
Оптимизиран обслужващ панел за по-добра четливост на данните благодарение на по-едрия шрифт на дисплея
Серийно оборудван със Silence KIT<41139/>Наличен само в изпълнение MonoTemp
НОВО: Сертифициран за фармацевтичен транспорт


S.CU 2.0

Най-нова технология за най-високите изисквания при хладилния транспорт

Високоефективен Common Rail дизелов двигател
До 10% по-малък разход на гориво*
Редукция на теглото от 50 kg*
Голяма експлоатационна сигурност благодарение на оптимизираното управление на топлината и херметизиране на генератора
Оптимизиран обслужващ панел за по-добра четливост на данните благодарение на по-едрия шрифт на дисплея
Серийно оборудван с Silence KIT
Повече комфорт и по-тих благодарение на новоразработеното разкачане на задвижващия блок
Налично изпълнение като MonoTemp и MultiTemp
Сертифициран за фармацевтичен транспорт

*Стойностите са в сила относно предходната генерация хладилни агрегати, година на модела 2017.

  • Регулиране на частичен товар
  • Икономия на енергия
  • Температурни зони
  • Проактивно наблюдение
  • задвижващ блок
  • Контролен панел
  • Допълнителен изпарител на покрива
  • Пакет Full Service
  • Разпечатващо устройство
Teillastregelung

Регулиране на частичен товар

Интелигентното регулиране на частичен товар в хладилния агрегат редуцира температурните колебания до минимум. И при режим MultiTemp е осигурена равномерна, точна охлаждаща мощност за всички температурни зони.
Научете повече
S.CU Kältemaschine Schmitz Cargobull

Икономия на енергия

До 50 % цикъла на размразяване водят до икономия на енергия. Охлаждащите ребра са разположени изместено. Това забавя процеса на заледяване, икономисва гориво и осигурява хладилната верига.
Научете повече
S.CU Kältemaschine - Temperaturzonen

Температурни зони

С две различни температурни зони сигурно и ефективно по пътя. Например точно темперирани във фризерната зона от -20 °C и при пюлсовата температура от 10 °C.
Научете повече
Working at Schmitz Cargobull

Проактивно наблюдение

Планираната предварително поддръжка или ремонт скъсява престоя в работилницата. Чрез централното наблюдение на функциите на уредите от всички хладилни агрегати чрез Schmitz Cargobull Service Head Office сервизният партньор получава още предварително всичката необходима информация и може да поръча нужните резервни части и да планира дейностите в работилницата.

* Получаване на предложение в пакет EXECUTIVE. Сервизното предложение е опция. Обслужването е по желание.

Научете повече
S.CU Kühlgerät von Innen

S.CU задвижващ блок

С подобрената комбинация от дизелов двигател и генератор консумацията на гориво при новата генерация на хладилния агрегат S.CU намалява. Интелигентната работа с частичен товар на модерния задвижващ блок осигурява при ефкасно използване на ресурсите спазването на малко отклонение на номиналната стойност на температурата в хладилното помещение.
Научете повече
S.CU Kältemaschine Schmitz Cargobull

Контролен панел

Контролният панел при хладилния агрегат дава възможност за конфигуриране на всички важни за транспорта параметри и отчитане на актуалния статус на 17 европейски езика. Защитата от неупълномощен достъп става чрез PIN.
Научете повече
Schmitz Cargobull S.CU cooling unit

Допълнителен изпарител на покрива за работа MultiTemp

Въз основа на своята работоспособност е достатъчен допълнителен изпарител за втората температурна зона. Ниската монтажна височина предоставя повече товарна височина под уреда. Тъй като повече от половината ширина на транспортното средство винаги остава свободна, там имате пълна товарна височина за бързо и сигурно боравене при товарене с вилкови товарачи.
Научете повече

Пакет Full Service

За цялото семейство хладилни агрегати S.CU получавате всички познати сервизни предимства на Schmitz Cargobull:
Износващи се части и необходимите ATP изследвания са включени към поддръжката на хладилния агрегат.
Безплатна помощ на Вашия роден език в 40 европейски държави денонощно, 365 дни в годината.
Бърза и неусложнена помощ в цяла Европа във всеобхватна мрежа от упълномощени партньорски работилници.
Оригинални резервни части до 24 часа
300 сервизни партньора за хладилния агрегат S.CU
Temperaturdrucker

Разпечатващо устройство

Чрез beSmart App или директно на дислея на хладилния уред на Schmitz Cargobull хладилен агрегат S.CU разпечатващото устройство може да се конфигурира и да се получи хартиен отпечатък. Включването на нови функции и актуализации става бързо, лесно и дистанционно.

Особеност: Исторически данни за температурата над макс. 7 дни могат да се отпечатат назад във времето за период до 12 месеца.

Научете повече