Седлови надстройки със странично разоборудване

Седлови надстройки със странично разоборудване

Винаги правилното транспортно средство за бизнеса с конвенционални товари с отработения продуктов блок от Schmitz Cargobull.
S.CS Universal curtainsider semi-trailer - robust, flexible with universal uses

S.CS UNIVERSAL

Стабилни, гъвкави и универсално приложими: Голям полезен товар, кратки времена за товарене и лесно укрепване на товара, това е надстройка със странично разоборудване S.CS UNIVERSAL от Schmitz Cargobull.
Научете повече

S.CS PAPER

Седлова надстройка със странично разоборудване S.CS PAPER е проверена и одобрена съгласно VDI-стандарт 2700. Шасито с късо разстояние между напречните трегери и стабилен под е специално конструирано за транспортиране на хартия. Joloda-релсите в пода осигуряват стабилно и лесно товарене и разтоварване, както и оптимално укрепване на товара.
Научете повече
straight front wall for form-fitting loading

S.CS FIXED ROOF

Във Великобритания има други изисквания за височината (>4000 mm) и допустимото общо тегло (44 t). Седлова надстройка със странично разоборудване S.CS FIXED ROOF с фиксиран покрив от стоманени елементи, незначително собствено тегло и до 32 t полезно тегло отговаря на тези изисквания.
Научете повече
The optimum transport of steel coils or split strips with the S.CS COIL curtainsider semi-trailer

S.CS COIL

Транспортирането на тежки стоманени тръби изисква стабилност и голям полезен товар. При това на преден план са безопасността и опазването на стоката. Седлова надстройка със странично разоборудване S.CS COIL е подходящо не само за транспорт на стоманени рулони и рязани рулони. С един капак вдлъбнатината за рулони се затваря и може да се превозва друг товар.
Научете повече