Укрепване на товара

Укрепването на товара трябва да се извърши - но е трудно това да бъде системно прилагано в суровото трудово ежедневие. Укрепването на товара трябва да се извършва лесно и бързо.
Flexible load securing options in the S.CS curtainsider semi-trailer

Законови рамки

Укрепване на товара при превоза на стоки е тема, към която има различни предписания, за да бъде превозът на стоки безопасен. Защитата е в сила за транспортното средство, за товара и всички други участващи в транспортното ежедневие. Освен законовите изисквания трябва да се спазват и специализираните регламенти за укрепване на товара.

Физически сили

Физическите сили действат - дали сила на тежестта, центробежни сили или сили на триене – природните закони не се спират и пред товара на Вашето ремарке.

Acceleration causes loads to slide backwards

Ускорение 

Потегляне - Промяната на скоростта в рамките на определено време –това е ускорението. То действа така, че товарът отива назад.
Научете повече
Brakes cause the load to move forwards towards the driver's cab.

Спирачки

Обратно ускорение - Също и намаляването –спирането –е промяна на скоростта. То действа така, че товарът отива в посока шофьорската кабина.
Научете повече
Cornering moves the load towards the side wall.

Движение по завои

Страничното ускорение - Когато се движите по завой, усещате промяна на посоката: центробежно ускорение. То води до промяна на товара в посока страничната стена.
Научете повече
Weight force presses the load vertically onto the loading surface.

Сила на тежестта

Притиска товара вертрикално към товарната повърхност.
Научете повече
Inertia acts counter to the semi-trailer's acceleration, braking and change of direction.

Сила на масата

Силата на масата (инерционната сила) иска да задържи товара в моментното положение/движение и действа обратно на ускорението на транспортното средство, спирането и промените в посоката.
Научете повече
Friction prevents or reduces displacement of the load.

Силата на триене

Предотвратява или намалява разместването на товара. Нейното действие се влияе от повърхностите на товара и товарната повърхност.
Научете повече

Принципи на укрепване на товара

Основно могат да се разграничат два принципа за укрепване на товара: Укрепване чрез плътно товарене и укрепване чрез силово затваряне.

Force-fitting_load securing

Силовото свързване почива на усилване на силата на триене между товара и товарната повърхност. За целта се повишава натискът върху товара с помощта на укрепващи средства, товарът се притиска по-силно към товарната повърхност, така той запазва положението си.

Долното укрепване като укрепване на товара: При привързването на товара укрепващото средство не осигурява директно, а чрез увеличаване на притискащия натиск. Тоест товарът се осигурява само чрез силата на триене срещу плъзгане.

Укрепването на товара посредством плътно товарене почива на ограничаване на товарното пространство, тоест, всяка част от товара е разположена плътно до друга, или на ограничаването на товарното пространство, например челна или задна стени.

В практиката: при товарене товарните части да се поставят до челната стена, задната стена или страничните стени (ограничителен ръб за палети), без между отделните части да се образуват празнини..

Празнините между отделните части никога не могат да се избегнат изцяло, но не бива да са повече от общо няколко сантиметра, в противен случай няма свързване според геометричната форма. Тогава празнините трябва съответно да се запълнят или товарът да се укрепи чрез мерки за силово свързване –долно укрепване.

Помощни средства за укрепване на товара

Повече за:Помощни средства за укрепване на товара
Floor securing sleeves

По правило комбинацията от укрепване на товара чрез плътно товарене и силово свързване е най-лесният и изпълнен с предимства начин, тъй като елементите на двата метода се допълват.

Всяко ремарке предлага различни условия, за да се постигне свързване чрез геометричната форма и тогава, когато видът на товара, като например палети със стока в чували или много слаби преопаковки обикновено не го позволяват.

Към тези помощни средства спадат перфорирани шини в пода на транспортното средство, вградени вдълбано в пода Joloda релси, телескопични опори, напречни греди и пр. Възможно е обаче и блокиране на товара чрез специалната конструкция на ремаркето или колани


Разпределение на товара

Всички мерки за укрепване на товара се определят от различните видове на Вашия товар. Към това спада спазването на германския Закон за движение по пътищата (StVO). Той изисква разпределяне на товара, което не нарушава нито безопасността на движението, нито безопасността на експлоатацията.

Примери от практиката

В транспортното ежедневие се транспортират разнообразни товари. Трябва да е изпълняват различни изисквания спрямо укрепването на товара.

  • Транспортни средства
  • Транспортиране на напитки
  • Палетизирани товари
  • Транспортиране на хартия
  • Транспорт на рулони

Телените каси позволяват бързо укрепване на различните товари, тъй като единните размери позволяват перфектно натоварване чрез свързване посредством геометричната форма. Наред със здравината на надстройката това са ограничителните лайсни за палети за допълнително фиксиране, напречните греди и телескопичните щанги за осигуряване на празнини в товара и покрив, за да може въпреки височината от 3 m да могат бързо да се натоварят 3 каси една върху друга.

За сертифицирания превоз на гуми оборудването се разширява съгласно сертификата код XL с 6 реда укрепващи странични дъски и 2 реда стоманени рейки от всяка страна. Надлъжно кръстосани изпъващи колани от всяка опора държат свободните гуми. Допълнителен захват предлагат страничните стоманени рейки с тесен растер с отвори. Тук окачените напречни греди създават частичен товар свързан чрез геометричната форма.

Изискванията при транспортирането на напитки са високи. За бутилките и бидоните има различни размери и опаковки. Трябва да се избягват свободните пространства към ограниченията на товарното пространство. При съмнения плътното товарене трябва да се допълни с поставени палети и долно укрепване. Транспортни средства, чиято конструкция е сертифицирана съгласно Code XL, могат да захванат всички сили чрез надстройката. Предпоставка за това е всички палети да се натоварят без междини. За изравняване на междините се използват дистанционни планки и исигуряващи системи, закрепени межде тавана и пода.
За често различните товари в транспорта на палетизирани товари е важно да се постигне плътно товарене чрез подходящи помощни средства. Производството на товарни единици с нормирани размери върху палети при това са сред най-важните мерки. Перфектни са свободно разделяните на товарната повърхност пъхащи се стойки, вертикални опори и преградни греди. Чрез второ ниво в ремаркето палетизираните товари могат да се натоварят отделени един от друг и плътно натоварени поотделно.
Важни помощни средства за укрепване на лежащи хартиени ролки са клиновете, които предотвратяват търкалянето. Всички опорни повърхности трябва да се снабдят със специално създадени за транспорт на хартия противоплъзгащи постелки. Падането на стоящи ролки хартия може да се предотврати чрез директно завързване с така наречената бримка в горната част.
Транспортът на тежки стоманени рулони не може да се извърши без специално оборудване на ремаркето. Приоритетно шасито трябва да е предвидено за голямо точково натоварване. Окачената вдлъбнатина автоматично дефинира правилното положение при товарене. Други мерки за укрепване на товара: пъхащи се опори във вдлъбнатината, изпъващи вериги и укрепващи халки за тежки товари.

Сервизни договори

С подходящ сервизен договор Вие получавате пълен контрол върху разходите, а ние се грижим за това да останете мобилен!
Повече за:Сервизни договори
Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Телематика

С телематиката TrailerConnect® получавате цялата необходима информация за Вашите транспортни средства.
Повече за:Телематика
TrailerConnect? telematics provides you with all the information you need on your trailers.

Финансиране

Ние Ви съставяме индивидуално предложение с атрактивни условия за целия експлоатционен живот на Вашите инвестиции.
Повече за:Финансиране
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.

+49 (2558) 81-0

Свържете се с нас

За да се свържете с точния търговски представител, моля изпратете ни съобщение с вашите въпроси, за да започнем разговора!