S.CU transport cooling unit

S.CU transport cooling unit

Our cooling units are economical, lightweight and quiet. Extremely precise temperature control, optimum heat output and reduced defrosting cycles are just a few of their excellent properties.
S.CU transport cooling unit

Хладилен агрегат S.CU

Нашите хладилни агрегати са икономични, леки и тихи. Извънредно точно водене на температурата, оптимална отоплителна мощност и редуцирани цикли на размразяване са от изключителните свойства.
Научете повече
Electric cooling unit

Електрическо охлаждане - S.CUe

S.CUe е прототип на електрически хладилен агрегат за S.KO COOL SMART. 100 % мощност без емисии, разработена специално за вътрешноградски разпределителен превоз.
Научете повече