Системи за сменяеми надстройки

Системи за сменяеми надстройки

Сменяемите фургонни надстройки W.KO са подходящи за интермодален транспорт с висок дял на железопътния транспорт. Благодарение на бързата и лесна смяна осигуряват висока натовареност на транспортните средства.
W.KO COOL swap bodies are efficient and save time when loading and unloading.

W.KO COOL

Сменяема фургонна надстройка W.KO COOL предлага ефективност и икономия на време при товарене и разтоварване. Особено при интермодален транспорт с дълги участъци железопътен транспорт сменяемите фургонни надстройки са идеално приспособени Бързата смяна осигурява по-малки времена за изчакване и по-голяма натовареност за Вашите транспортни средства.
Научете повече
W.KO swap box