Сервизни договори

Сервизни договори

Функциониращото ремарке е основна предпоставка за Вашия успех. Затова не правете компромиси и заложете на професионилистите на тема мобилност. В зависимост от оборудването на превозното средство и условията на експлоатация, ние ви предлагаме модулни сервизни блокове, които са индивидуално съобразени с вашите нужди.

Вашите предимства

Вие запазвате пълен контрол върху разходите и можете да се съсредоточите върху своя бизнес. Ние поемаме остатъка и се грижим за Вашата мобилност. Вашият партньор за контакт при Schmitz Cargobull Parts & Services координира работите по инспекция и поддръжка, както и финансовите въпроси.

Договори за ремонт и поддръжка

За Вашето влизане в сервизния свят при Schmitz Cargobull ние Ви предлагаме сигурни и надеждни сервизни договори за всичко свързано с Вашето ремарке или хладилен агрегат.

 • Управление на ремонта
 • Основно сервизно ремарке
 • Сервиз хладилен агрегат
 • Управление на ремонта

Basic Service Trailer

The Basic Service Trailer Contract covers the costs for the replacement and wear of all brake and axle components with the following service components:

 • Early notification of when the service checks are due
 • Exchange and wear of all brake and axle components including EBS
 • Optional: All statutory tests
 • Europe-wide breakdown service

Modular service module: An upgrade to the full service trailer or full service tire contract is possible at any time, covering all wear and tear and breakdown costs.

Сервиз хладилен агрегат

Сервизният договор за хладилни агрегати е основата за удължаване на сервизния договора за хладилен агрегат Schmitz Cargobull. Удължаването на договора включва:

 • 750 часа на хладилния агрегат годишно, опционално допълнителни часове на хладилния агрегат
 • Поемане на разходите за поддръжка, привеждане в изправност и ремонт, включително замяна и износване на най-важните компоненти на хладилния агрегат
 • Опционално: TrailerConnect® телематика

Елемент от модулния сервиз: Upgrade към договор пълен сервиз хладилни агрегати (ниво EXECUTIVE) и посочените опции винаги е възможен

Управление на ремонта

С Управление на ремонта ние Ви предлагаме комплектно уреждане на всички изчисления в работилницата индивидуално за Вашия автопарк:

 • Обща европейска обработка на ремонти, поддръжка и повреди за целия автопарк (независимо от производителя) чрез Cargobull Repair System при договорени, фиксирани условия
 • Часова ставка индивидуално за работилницата
 • Единни за Европа нормирани времена и цени на материали* за оригинални резервни части Schmitz Cargobull
 • Контрол на сметките, обработката и по-нататъшно изчисление чрез Schmitz Cargobull
 • Извършване на работите в мрежата от сервизни партньори на Schmitz Cargobull или твърдо дефинирани партньори

Три типа договори Full Service

Договорите Full Service Ви дават пълен контрол върху разходите и ние поемаме координацията на работите по инспекция и поддръжка.

 • Full Service ремарке
 • Full Service хладилен уред
 • Full Service Гуми

Full Service ремарке

Договорът Full Service обхваща ремонта и поддръжката на нови и употребявани превозни средства, също и от други производители. Предлаганите услуги обхващат:

 • Поемане на разходите за смяна на бързоизносващи се части, включително разходите за материали и труд
 • Редовни сервизни проверки при някой от нашите 1 700 сервизни партньори из цяла Европа
 • Поемане на разходите за законово предписани проверки, като например технически преглед
 • Помощ при авария в цяла Европа с гаранция за плащане чрез Cargobull Euroservice

Full Service хладилни уреди

Full Service за хладилния уред* обхваща поддръжки, инспекции и всички ремонти при износване, включително материал и труд. Включени са:

 • Поемане на разходите за смяна на бързоизносващи се части, включително разходите за материали и труд
 • Поддръжка според изискванията на производителя и актуализации на софтуера
 • Различни опционни допълнителни услуги, като разходи за пътуване, проверха на херметичността, почистване на изпарителя и калибриране на температурния писец
  * Предлага се за хладилни агрегати на Schmitz Cargobull, Thermo King и Carrier

Full Service Гуми

Full Service-пакет Гуми покрива напълно разходите за износени гуми и аварии на гуми. Това означава:

 • Поемане на разходите за замяна на износени гуми, също така поемане на разходите за насилствени щети по гумите*
 • Пътна помощ в цяла Европа с гаранция за плащане над 3 000 €
 • Редовни проверки на парка
 • Над 1 500 партньорски сервизи за гуми в цяла Европа
 • Допълнително над 2 500 партньори за гуми чрез мрежите на производителите
 • Сервиз на място в собствената фирма*
  (* опционно)

Cargobull Repair System

Ясен обзор на разходите по поддръжка и сервизиране

Качество на твърди цени

Cargobull Repair System от Schmitz Cargobull дава на всички сервизни партньори единни данни за използвани материали, протичане и изразходвано време. Оригиналните резервни части се получават на твърда цена.
Така получавате във всички наши специализирани работилници единно качество на твърди условия, съгласно строгите изисквания на Schmitz Cargobull.

+49 (2558) 81-0

Свържете се с нас

За да се свържете с точния търговски представител, моля изпратете ни съобщение с вашите въпроси, за да започнем разговора!