Фургонна надстройка за камион

Фургонна надстройка за камион

Мощен фургон за камион M.KO за транспорт под температурен контрол върху базовите транспортни средства на всички известни производители на камиони за транспортната задача.
Reliable fresh food transport with the M.KO COOL truck

M.KO COOL

С увеличените изисквания на консуматорите се увеличават и изискванията към логистиката. За индивидуалните изисквания фургон за камион M.KO COOL, мощна фургонна надстройка за камион, е подходяща за превозните средства на всички известни производители на камиони.
Научете повече
Efficient transport of dry freight with the M.KO EXPRESS truck.

M.KO EXPRESS

Фургон за камион M.KO EXPRESS предлага решение както при разпределителните превози в градската дистрибуция, както и като ремарке с възможност за товарене през челния борд при транспорт на дълги разстояния за транспортиране на ценни товари и сухи товари.
Научете повече
Organise efficient bulk transport with the M.KO Z.KO through-loading trailer

M.KO / Z.KO

При ремаркета с възможност за товарене през челния борд фургонът за камион M.KO се товари и разтоварва директно през ремарке с централна ос Z.KO с товарач. Това спестява време и място, тъй като рампата само веднъж се доближава с цялата високообемна композиция, и ремаркето няма нужда междувременно да се паркира.
Научете повече
Reliable fresh food transport with the M.KO COOL truck