Полуремарке-палтформа със завеси S.CS COIL

Укрепване на товара

Концепцията за осигуряване на товари на S.CS COIL е предвидена за големи натоварвания. Външната рамка Ви предлага отвори за укрепване по цялата дължина и 10 чифта халки за укрепване с макс. 2 t натоварване на опън и опционално 15 чифта халки за укрепване за тежки товари с макс. 5 t натоварване на опън, а 4 чифта комбинирани опори за рулони разширяват възможностите за укрепване на товара.

1/2. За укрепване на товара могат да се закачат 4 чифта комбинирани опори във вдлъбнатината и във външната рамка.
3. Опция за тежки рулони: 10 x 2 халки за укрепване за тежки товари за макс. 4 t натоварване на опън.
4. Фиксира частичните товари срещу плъзгане в надлъжна посока: напречна преграда от комбинирани опори за рулони и дървени елементи.
5. Сандък за прибиране на ненужните допълнителни опори на задната страна.

За укрепване на товара могат да се закачат 4 чифта комбинирани опори във вдлъбнатината и във външната рамка.За укрепване на товара могат да се закачат 4 чифта комбинирани опори във вдлъбнатината и във външната рамка.Опция за тежки рулони: 10 x 2 халки за укрепване за тежки товари за макс. 4 t натоварване на опън.Фиксира частичните товари срещу плъзгане в надлъжна посока: напречна преграда от комбинирани опори за рулони и дървени елементи.Сандък за прибиране на ненужните допълнителни опори на задната страна.