Полуремарке-платформа със странични завеси S.CS Universal

Load Spread Program

За правилно разпределение на товара и по-малко износване на гумите.
Опционалната Load Spread Program (LSP) избягва претоварвания на задвижващата ос след частично разтоварване на ремаркето. В зависимост от осевия товар LSP автоматично намалява налягането във въздушните възглавници на задната ос на ремаркето и така след частични разтоварвания отново възстановява правилното разпределение на товара.

1. При пълно натоварване общият товар е правилно разпределен върху осите на влекача и полуремаркето-фургон.
2. Частичното разтоварване премества точката на тежестта на транспортното средство напред: разрешеният товар на задвижващата ос на влекача се надвишава.
3. Спадането на налягането на въздушните възглавници на последната ос ефективно скъсява междуосовото разстояние и отново възстановява правилното разпределение на товара.
4. LSP е интегрирана в EBS на трейлера като част от асистиращите системи. В зависимост от осевия товар въздушното налягане на третата ос се регулира автоматично.

При пълно натоварване общият товар е правилно разпределен върху осите на влекача и полуремаркето-фургон.Частичното разтоварване премества точката на тежестта на транспортното средство напред: разрешеният товар на задвижващата ос на влекача се надвишава.Спадането на налягането на въздушните възглавници на последната ос ефективно скъсява междуосовото разстояние и отново възстановява правилното разпределение на товара.LSP е интегрирана в EBS на трейлера като част от асистиращите системи. В зависимост от осевия товар въздушното налягане на третата ос се регулира автоматично.