Полуремарке-платформа със завеси S.CS със SPEED CURTAIN

Просто махнете опорите

С едно дърпане след отварянето на брезента получавате странична товарна ширина от 8 750 mm: директно натоварване, без пречещи опори и рейки! Гениалният трик: Иновативните микроопори са интегрирани в брезента TARPOS и с него се събират на около 4,4 m. Ролковите шейни горе и долу осигуряват лесно подвижно манипулиране. И затворен, S.CS със SPEED CURTAIN има добра фигура - микроопорите държат брезента силно изпънат. Това намалява въздзушното съпротивление и разходите за гориво.

1. Подвижните микроопори се движат горе и долу на ролкови шейни. Във вътрешното пространство джобове защитават опорите, свързани с брезента.
2. Лесната подвижност на SPEED CURTAINs се осигурява от стоманени ролки на микроопорите със сачмени лагери. Стабилната направляваща релса с ограничител за палетите се завинтва директно на поцинкования надлъжен трегер.

Подвижните микроопори се движат горе и долу на ролкови шейни. Във вътрешното пространство джобове защитават опорите, свързани с брезента.Лесната подвижност на SPEED CURTAINs се осигурява от стоманени ролки на микроопорите със сачмени лагери. Стабилната направляваща релса с ограничител за палетите се завинтва директно на поцинкования надлъжен трегер.