Полуремарке-платформа със завеси S.CS със SPEED CURTAIN

Здрава и гъвкава

Своето уникално времево предмиство S.CS със SPEED CURTAIN разкрива най-вече при чести товарни операции на кратки разстояния. Това важи например за заводския превоз в химическата индустия и ориентираната според обема, автомобилна диспозиция между централния склад, склада за части и производството. Затова конструкцията на платформата със завеси е сертифицирана по DIN EN 12642 XL, така че при цялостно натоварване според геометричната форма не е необходимо допълнително осигуряване на товара. Опционално автомобилът може да бъде оборудван с под с осев товар с повдигач от 8 t (по DIN EN 283).

1. Конструкцията е сертифицирана.
2. За стоки, които се товарят с кран, серийният Safety Roof от Schmitz Cargobull може да се вдига. Стабилизиращите диагонални опори в покрива при необходимост могат да се освобождават и да се вдигат отстрани.
3. Като опция може да се поръча неподвижен покрив. Тук в задната една трета могат да се монтират шини с отвори за лесно укрепване на товара при стоки с голям обем.

Конструкцията е сертифицирана.За стоки, които се товарят с кран, серийният Safety Roof от Schmitz Cargobull може да се вдига. Стабилизиращите диагонални опори в покрива при необходимост могат да се освобождават и да се вдигат отстрани.Като опция може да се поръча неподвижен покрив. Тук в задната една трета могат да се монтират шини с отвори за лесно укрепване на товара при стоки с голям обем.