Полуремарке-платформа със завеси S.CS със SPEED CURTAIN

Сигурното е сигурно. Укрепването на товара е успешно.

За да става бързо: До 30-те чифта халки за укрепване във външната рамка дават възможност за укрепване на товара чрез завързване или директно укрепване на почти всяка точка. Опционално закачените в пода или закрепени под покрива шини с отвори поемат вертикални алуминиеви блокиращи щанги. Така се постига задно укрепване на товара при частичен товар.

1. Халките за укрепване в поцинкованата външна рамка могат да се достигат и при затворен брезент. Всяка халка за укрепване може да се натоварва с 2 000 kg сила на опън (по DIN EN 12640).
2. От плъзгане настрани пази серийно вграденият ограничител за палети на профила на рамката.
3. В тавана и пода в задната част могат да се монтират надлъжни шини с отвори (опционално оборудване).
4. Бързото задно укрепване на товара е възможно при частични товари с вертикални алуминиеви блокиращи щанги (опционално оборудване).

Халките за укрепване в поцинкованата външна рамка могат да се достигат и при затворен брезент. Всяка халка за укрепване може да се натоварва с 2 000 kg сила на опън (по DIN EN 12640).От плъзгане настрани пази серийно вграденият ограничител за палети на профила на рамката.В тавана и пода в задната част могат да се монтират надлъжни шини с отвори (опционално оборудване).Бързото задно укрепване на товара е възможно при частични товари с вертикални алуминиеви блокиращи щанги (опционално оборудване).