Седлови самосвал S.KI LIGHT строителен обект

Задни стени

Вие получавате желаното от Вас решение

1. Оптимални за частични разтоварвания: Прилягащ люлеещ се капак.
2. Решение за строителния обект: Интелигентен люлеещ се капак с улей.
3. Комбинираната врата за употреба на строителния обект без шпригли над вратата се доставя с един или два шибъра за зърно.
4. Заоблен долен край за малко захващане на материал.
5. Щекер за функцията на вратата и разтоварване с шибър за зърно
6. Шибър за зърно: Опция за всички люлеещи се капаци.
7. Шибър за зърно с фуния за изпускане на зърното. Фунията за зърно се транспортира на дългия трегер.
8. Куки за заключване на вратата с приближаваща функция: висококачествени и корозоустойчиви.
9. Затваря точно: Водачи на капака и две допълнителни заключалки за прилягащи люлеещи се капаци.

Оптимални за частични разтоварвания: Прилягащ люлеещ се капак.Решение за строителния обект: Интелигентен люлеещ се капак с улей.Комбинираната врата за употреба на строителния обект без шпригли над вратата се доставя с един или два шибъра за зърно.Заоблен долен край за малко захващане на материал. Щекер за функцията на вратата и разтоварване с шибър за зърно Шибър за зърно: Опция за всички люлеещи се капаци.Шибър за зърно с фуния за изпускане на зърното. Фунията за зърно се транспортира на дългия трегер.Куки за заключване на вратата с приближаваща функция: висококачествени и корозоустойчиви.Затваря точно: Водачи на капака и две допълнителни заключалки за прилягащи люлеещи се капаци.