Седлови самосвал S.KI LIGHT строителен обект

Подробности за надстройките

1. Изпъваща верига между горните части. Благодарение на опционалните шпригли за профила на покрива в брезента не се събира вода, която да може да влезе в товара или да замръзне.
2. Плътно изпълнение на надстройката: Прилягащият люлеещ се капак има обходно гумено уплътнение.
3. Пластмасовата облицовка предпазва от износване, предлага добри плъзгащи свойства и избягва замръзване.
4. Отопление на надстройката: Топлината от отработените газове на влекача отоплява долния край на надстройката.
5. Износоустойчивите ламарини оптимизират съпротивителната устойчивост на надстройката в задната част.

Изпъваща верига между горните части. Благодарение на опционалните шпригли за профила на покрива в брезента не се събира вода, която да може да влезе в товара или да замръзне.Плътно изпълнение на надстройката: Прилягащият люлеещ се капак има обходно гумено уплътнение.Пластмасовата облицовка предпазва от износване, предлага добри плъзгащи свойства и избягва замръзване.Отопление на надстройката: Топлината от отработените газове на влекача отоплява долния край на надстройката.Износоустойчивите ламарини оптимизират съпротивителната устойчивост на надстройката в задната част.