Седлови самосвал S.KI SOLID обем

Врати

1. Комбинирана врата с два шибъра за зърно
2. Фиксиране: Куките на предпазния фиксатор фиксират вратите на обръщащата се надстройка
3. Освобождаване: Куките на предпазния фиксатор са напълно скрити
4. Ключалка на вратата с приближаваща функция
5. Отблъскващият ръб на надстройката защитава скритите куки на фиксатора при разтоварване
6. Двукрилата врата прави легналата надстройка оптимално достъпна

 Комбинирана врата с два шибъра за зърноФиксиране: Куките на предпазния фиксатор фиксират вратите на обръщащата се надстройкаОсвобождаване: Куките на предпазния фиксатор са напълно скритиКлючалка на вратата с приближаваща функцияОтблъскващият ръб на надстройката защитава скритите куки на фиксатора при разтоварванеДвукрилата врата прави легналата надстройка оптимално достъпна