Етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други параметри

Етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други параметри

Ефективното използване на горивата е ключов елемент от политиката на ЕС в областта на климата и енергетиката до 2030 г. Гумите с ефективно използване на горивото ще допринесат за намаляване на емисиите в пътния трафик. Новото етикетиране на гумите, въведено от ЕС на 01.05.2021 г. трябва да позволи вземането на информирано решение за покупка.

1. QR код, свързан с продуктовата база данни на ЕС EPREL

2. Име на производителя

3. Идентификационен номер на гумата

4. Размер на гумата, индекс на натоварване, индекс на скоростта

5. Клас на шума

6. Обозначение на зимните гуми: 3PMSF

7. Маркировка на сцеплението със снега

8. Промяна на скалата за по-ниски класове на етикетиране: F+G = E

Научете повече

Тук ще намерите информация за регламента на ЕС 

Забележка:
Действителното намаляване на разхода на гориво и безопасността на движението по пътищата зависят до голяма степен от собствения стил на шофиране. Разходът на гориво може да бъде значително намален чрез шофиране по начин, щадящ околната среда. Налягането в гумите трябва да се проверява редовно, за да се подобри горивната ефективност и сцеплението с мокра настилка. Винаги трябва да се спазва спирачният път.

Ледените гуми са предназначени за пътни настилки със слой лед или плътна снежна покривка и трябва да се използват само при много трудни метеорологични условия (напр. ниски температури). Използването на ледени гуми при по-малко трудни метеорологични условия (напр. мокро или по-високи температури), особено по отношение на сцеплението с мокра настилка, управлението и износването, може да доведе до неоптимални резултати.