Iš kelio į debesį

Iš kelio į debesį

Kiekviena transporto priemonė tai kuria, kiekvienas verslas to nori – aktualiausia kelių transporto informacija šiuo metu siejama su telematiniais duomenimis. Labai svarbu gauti išsamius transporto duomenis, siekiant užtikrinti skaidrią tiekimo grandinę.

 „TrailerConnect®“ duomenų valdymo centras

Mūsų „TrailerConnect®“ telematika užtikrina patikimą duomenų srautą. Saugiai bendrinkite duomenis ir apsaugokite savo transporto tinklą, pasitelkdami „Schmitz Cargobull“ „TrailerConnect®“ duomenų valdymo centrą. Mūsų su GDPR suderinama platforma veikia kaip filtras, atskiriantis jūsų transporto duomenų platformą nuo matomumo realiuoju laiku platformos. Be to, jūs galite pasirinkti duomenis, kuriuos bendrinsite su kitais.

Klausimai apie  transporto duomenų tvarkymą

Transporto pramonė yra fragmentuota. Užmezgami platūs subrangovų tinklai. Atsižvelgiant į abu šiuos aspektus, sunku valdyti duomenų srautą. Pramonė ir siuntėjai labai dažnai reikalauja perduoti duomenis realiuoju laiku.

 • Kaip galiu valdyti savo transporto duomenis?
  Kalbant apie keitimąsi duomenimis, svarbu aiškiai ekspeditoriams pasakyti, ar norite suteikti trečiosioms šalims visišką prieigą prie savo transporto duomenų. Kas nutinka su duomenims, perkėlus juos į kitas platformas? Šiuo metu išorinės platformos perima su kelionėmis susijusius duomenis, reikalingus transportui planuoti.
 • Kaip prisijungti prie sąsajų?
  Rinkoje yra daugybė sistemų, renkančių ir apdorojančių telematinius duomenis, tačiau ne kiekvieną telematikos sistemą galima prijungti prie visų platformų. Mūsų naujasis „TrailerConnect®“ vežėjų valdymo centras turi bendrųjų sąsajų su visomis telematikos sistemomis. Jos visada naudojamos tik organizuojant atitinkamą kelionę ar vykdant užsakymą. Perduodami tik su kelionėmis arba užsakymais susiję duomenys.
 • Kaip galima sukurti skaidrią tiekimo grandinę, neatskleidžiant savo tinklo?

  Skaidri tiekimo grandinė nereiškia, kad visi duomenys yra bendrinami, jų nefiltravus. Tai reiškia, kad bendrinama informacija, reikalinga, kuriant kelionių tiekimo grandinę. Dėl to svarbu protingai valdyti duomenis.

  Mūsų naujasis „TrailerConnect®“ vežėjų valdymo centras užtikrina, kad ekspeditoriaus ir subrangovo transporto duomenys būtų renkami saugiai. Ekspeditoriai, naudodamiesi filtrais, patys nusprendžia, kokius duomenis reikia perduoti. Duomenys perduodami trečiosioms šalims ekspeditoriaus vardu. Taip apsaugomas subrangovų tinklas.

Kaip galima saugiai perduoti duomenis

Kaip „TrailerConnect®“ duomenų valdymo centras užtikrina saugumą?

Duomenų perdavimas per realaus laiko platformas

Realaus laiko platformos (RTV) suteikia galimybę vežėjams, subrangovams ir užsakovams keistis su pervežimais susijusiais duomenimis. Visi telematiniai duomenys perduodami į šias platformas ir yra prieinami užsakovui ir platformos operatoriui. Taip užtikrinamas tiekimo grandinės skaidrumas, be to, suteikiama įžvalgų apie transporto tinklo ir pajėgumų panaudojimą. Šią informaciją platformos gali naudoti, pavyzdžiui, planuodamos pervežimus.

Saugiai perduodami duomenys, naudojantis duomenų valdymo centru

„TrailerConnect®“ duomenų valdymo centras buvo sukurtas ekspeditoriams ir pagrindiniams logistikos paslaugų teikėjams. Jį galima lengvai prijungti prie populiarių telematikos sistemų bei platformų, be to, tai užtikrina galimybę saugiai keistis duomenimis. Renkami tik ekspeditoriui prieinamos srities duomenys, susiję su kelione. Atsižvelgdamas į filtro parinktis, ekspeditorius gali nuspręsti, kokią informaciją perduoti.

Su „TrailerConnect® Telematics“ surinkta informacija galima susipažinti „TrailerConnect®“ duomenų valdymo centre. Be įvairių mobiliojo naršymo programų, ši platforma siūlo individualaus įvairių duomenų naudojimo modulių.
 
„TrailerConnect® FleetTrack“ – tai transporto įranga grįsta paslauga, kai teikiami pranešimai, įvertinimai bei ataskaitos, padedantys planuoti ir rengti strategiją.

Naudojantis „TrailerConnect® TourTrack“, duomenys yra konfigūruojami, atsižvelgiant į užsakymą. Tai apima tokias funkcijas, kaip kurti geozonas, kur galima nustatyti kelionės pradžios, poilsio ir pabaigos taškus.

+370 5 2641520

Susisiekite

Norėdami susisiekti su tinkamu pardavėju, atsiųskite mums žinutę su savo klausimais, kad galėtume pradėti pokalbį!