Teisinė informacija

Autoriaus teisės

Visos teisės saugomos. Visiems tekstams, vaizdams, grafinei medžiagai, garso, vaizdo ir animacijos failams taikomos autorių teisių ir kiti intelektualiosios nuosavybės apsaugos įstatymai. Jų negalima nei kopijuoti arba perduoti prekybos tikslais, nei keisti ir naudoti kituose tinklalapiuose. Tam tikruose Schmitz Cargobull AG interneto puslapiuose pateikiami vaizdai, kurie priklauso juos pateikusiems asmenims.

Prekybos ženklai

Visiems interneto prisistatyme pateikiamiems ir tam tikrais atvejais trečiųjų saugomiems pavadinimams ir prekių ženklams be apribojimų taikomi atitinkami galiojantys žymenis reglamentuojantys teisės aktai ir atitinkamų registruotų savininkų nuosavybės teisės. Vien paminėjimas nereiškia, kad prekių ženklas nepasaugotas trečiųjų teisėmis.

Garantija

Šių puslapių turinys, o ypač galimai aprašytos garantijos sąlygos, buvo atidžiai parengtos ir patikrintos. Aiškiai atkreipiame dėmesį, kad atskirose šalyse arba naudojantis kitokiomis nei įprastinės sąlygomis, galioja tik atitinkamai priderintos garantijos sąlygos. Visgi bendrovė "Schmitz Cargobull AG" neprisiima jokios atsakomybės už čia pateiktos informacijos aktualumą, teisingumą, išsamumą arba kokybiškumą.

Iš esmės, bendrovės Schmitz Cargobull AG negalima patraukti atsakomybėn dėl materialinės ar intelektualinės žalos, kurią sukėlė čia pateiktos informacijos naudojimas arba nenaudojimas arba klaidinga ir neišsami informacija, jeigu negalima pateikti įrodymų, pagrindžiančių sąmoningą bendrovės Schmitz Cargobull AG kaltę arba grubų aplaidumą.

Bendrovė "Schmitz Cargobull AG" aiškiai pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti, papildyti, ištrinti šio internetinio pristatymo dalis arba visą pristatymą, arba visai nutraukti jo publikavimą.

Nuorodos į kitus tinklalapius

Tiesiogiai arba netiesiogiai nurodydama į trečiųjų interneto puslapius (pateikdama nuorodas) bendrovė Schmitz Cargobull AG neatsako už tinklalapių, šį kuriuos nurodoma, turinį, prieinamumą, teisingumą ir tikslumą, jų pasiūlymus, nuorodas arba reklamą. Bendrovė Schmitz Cargobull AG neatsako už nelegalius, klaidingus arba neišsamius turinius ir ypač už žalą, kurią sukėlė nurodytuose tinklalapiuose pateiktos informacijos naudojimas arba nenaudojimas.

Licencijos teisės

Bendrovė Schmitz Cargobull AG siekia pateikti naujoviškus ir informatyvius tinklalapius, todėl tikimės patenkinti Jūsų lūkesčius. Tačiau prašytume suprasti, kad bendrovė Schmitz Cargobull AG privalo saugoti ir ginti savo intelektualiąją nuosavybę, įskaitant patentus, prekių ženklus ir autoriaus teises, todėl šių tinklalapių viešasis skelbimas nesuteikia jokių licencinių teisių į intelektualiąją bendrovės Schmitz Cargobull AG nuosavybę. Dauginti, platinti, skelbti ir perduoti arba kitaip naudoti šiuos duomenis be rašytinio bendrovės Schmitz Cargobull AG sutikimo draudžiama.

Teisinis galiojimas

Šis atsakomybės apribojimas suprantamas kaip interneto svetainės, iš kurios pateikiama nuoroda į šį tinklalapį, dalis. Jeigu šio teksto dalys arba atskiros formuluotės visiškai arba iš dalies nebeatitinka galiojančių teisės normų, kitų dokumento dalių galiojimui tai įtakos neturi.