Tenta autovilcieni M.CS un centrālās ass piekabes Z.CS

Dinamiskā ass slodzes programma ALP

Pareiza ass slodzes sadale.

Dinamiskā ass slodzes programma (ALP) darbojas Z.CS centrālās ass piekabes ritošajā iekārtā. Apzināti samazinot atsperu spiedienu abu šasijas asu ietvaros, kravas smaguma centrs automātiski pārvirzās atbilstoši piekabes kravas izvietojumam. Šādi izlīdzinās spiediens uz piekabes vilcējstieni un ievērojami uzlabots ceļu stāvoklis.


Ja piekabē ir tikai daļa kravas un nav dinamiskās ALP, spiediens uz vilcējstieni palielinās un autovilciena piedziņas ass tiek pārslogota. Apzināti atgaisojot aizmugurējo piekabes asi, atkal atjaunojas līdzsvarota slodze uz sakabes lodi.

Ja, piemēram, stāvoklī bez kravas līdzņemamais dakšu pacēlājs rada pārāk lielu svaru aizmugurē, piekabe, izmantojot vilcējstieni, centīsies autovilcienu pacelt. Arī šajā gadījumā dinamiskā ALP automātiski izlabos nelietderīgo ass slodzi, atslogojot piekabes priekšējās asis.

DALP