S.KI CONTROL

S.KI CONTROL

Būtiskāko sedlu pašizgāzēja S.KI funkciju vadību un kontroli iespējams veikt ar viedtālruni vai planšetdatoru, izmantojot Schmitz Cargobull S.KI Control lietotni, kas arī būtiski atvieglo vadītāja ikdienas darbu.
S.KI tipper semi-trailer with thermal insulation?
  • Drošība
  • Komforts
  • Ekonomiskais izdevīgums
Drošība
Pagriešanas leņķa palīgsistēma

Mēra vilcēja novietojumu attiecībā pret puspiekabi izkraušanas laikā. Ideāli ir novietojums vienā līnijā. Ar pārāk lielu locījuma leņķi izgāšanas process tiek apturēts. Vadītājs uz savu atbildību var turpināt izgāšanas procesu.

Jūsu priekšrocība: Paaugstināta aktīvā un pasīvā drošība izgāšanas laikā.

Atpakaļskata kamera

Rāda viedtālruņa vai planšetdatora displejā citos gadījumos neredzamo zonu aiz puspiekabes.

Jūsu priekšrocība: Manevrēšana un izgāšana kļūst drošāka.

Slīpuma leņķa palīgsistēma

Mēra transportlīdzekļa slīpuma leņķi uz nelīdzenām pamatnēm pirms izgāšanas procesa un tā laikā. Ar pārāk lielu slīpuma leņķi izgāšanas process tiek apturēts. Vadītājs uz savu atbildību var turpināt izgāšanas procesu.

Jūsu priekšrocība: Paaugstināta aktīvā un pasīvā drošība izgāšanas laikā.

Izgāšanas leņķa palīgsistēma

Ar sensoru pie izgāšanas gultņa izmēra precīzu izgāšanas leņķi un automātiski bremzē, braucot ar sasvērtu kravas kasti.

Jūsu priekšrocība: Precības norādes par kopējo augstumu izgāšanas procesa laikā, palielināta drošība un brīdinājums kritiskās situācijās.

Automātiska piebraukšanas palīgsistēma

Palielina saķeri, automātiski paceļotpaceļamo tiltu, braucot ātrumā līdz 30 km/h, jasmagās automašīnas piedziņas ass braukšanas uzsākšanas brīdī zaudē saķeri.

Jūsu priekšrocība:Vairāk drošības un komforta ikdienas braukšanas laikā un vienkārša vadība arlietotni no vadītāja kabīnes.

Automātiska nolaišana

Gaisa atsperojums ritošajā iekārtā izkraušanas laikānodrošinalielāku stabilitāti, pateicoties zemākamsmaguma centram.

Jūsu priekšrocība:Vairāk stabilitātes izgāšanas laikā unvienkārša vadība ar lietotni no vadītāja kabīnes.

Komforts
Iestatāmas asfalta ieklājēju bremzes

Atļauj veikt bremžu spiediena iestatīšanudarba laikā uz asfalta ieklājēja un tas tiek vadīts, izmantojotviedtālruņa lietotni.

Jūsu priekšrocība:Vadītāja atslogošana un optimāla pielāgošanaceļa īpašībām, veicotiekraušanu asfalta ieklājējā.

Elektriskā pārsega tālvadības pults

Atļauj ātru tenta atvēršanu un aizvēršanuaptuveni 25 sekundēs, izmantojot viedtālruņa lietotni.

Jūsu priekšrocība: Vadību iespējams veikt novadītāja kabīnes. Nav nepieciešama uzkāpšana unsarežģīta rīcība un tiek saīsinātsdarba laiks.

Pneimatiskās aizsargbrusas tālvadības pults

Nodrošina pacelšanu un nolaišanu, izmantojotviedtālruņa lietotnes funkcijtaustiņus unšādi atvieglo darbu pie asfalta ieklājēja.

Jūsu priekšrocība: Vairāk komforta pateicoties aizsargbrusasattālinātai vadībai.

Aizmugurējās sienas funkciju lietošana

Nodrošina vienkāršuhidrauliskā aizmugurējā borta funkciju izvēli, izmantojot viedtālruņa lietotni.

Jūsu priekšrocība:Vairāk komforta pateicoties vadībaino vadītāja kabīnes.

Kravtilpnes kamera

Rāda viedtālruņa vai planšetdatora displejāpašreizējo kravas kastes attēlu, laikontrolētu kraušanas procesus.

Jūsu priekšrocība:Vairāk komforta un drošības pateicotieskontrolei no vadītāja kabīnes.

Ekonomiskais izdevīgums
Automātisks asu kompensācijas mehānisms

Nodrošina optimālu slodzes sadalījumu arlīdzsvarotu asu noslodzi nevienmērīgipiekrautas kravas kastes gadījumā.

Jūsu priekšrocība: Izvairīšanās no nevienmērīgas asu noslodzes un noteikumu ievērošana, pateicotiesvienkārša vadībai ar lietotni no vadītāja kabīnes.

Riepu spiediena kontrole ar papildināšanas funkciju

Automātiski rada iepriekš iestatītu gaisa spiedienu šasijasatsevišķajos ritošās iekārtas riteņos un brīdinalēni ilgstoša gaisa zuduma gadījumā unnepieciešamības gadījumā papildina gaisu, lai novērstuapstāšanos.

Jūsu priekšrocība: Vadītājs tiek laicīgi brīdināts unmazāku bojājumu gadījumā ir iespējamsturpināt braucienu līdz servisam.

Elektronisks pneimatiskais atsperojums

Nodrošina no slodzes neatkarīgu atsperojuma komfortu,optimālu novietojumu uz ceļa un atļauj atšķirīgusaugstuma izmaiņu iestatījumus ritošajā iekārtā.

Jūsu priekšrocība: Laika ietaupīšana pateicoties atmiņas funkcijai, kurā irsaglabāti iepriekš iestatīti ritošās iekārtas augstumi.

Svaru sistēma

Uzticami rāda beramkravas svarukravas kastē. Šādi iespējams optimāli izmantot esošo celtspējuun izvairīties no pārkraušanas.

Jūsu priekšrocība: Izvairīšanās no soda naudām un transportlīdzekļa saudzēšana.

Servisa līgumi

Ar atbilstošo servisa līgumu jūs saglabājat pilnu izmaksu kontroli un mēs nodrošinām to, lai jūs saglabātu mobilitāti!
Vairāk par:Servisa līgumi
Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Telemātika

Ar TrailerConnect® telemātiku jūs saņemsiet visu nepieciešamo informāciju par saviem transportlīdzekļiem.
Vairāk par:Telemātika
TrailerConnect? telematics provides you with all the information you need on your trailers.

Finansēšana

Mēs sagatavosim jums individuālu piedāvājumu ar pievilcīgiem noteikumiem visā jūsu investīcijas darbmūža.
Vairāk par:Finansēšana
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.

+371 67795255

Sazinieties ar mums

Lai sazinātos ar atbilstošu tirdzniecības pārstāvi, lūdzu, nosūtiet mums ziņu ar saviem jautājumiem, lai varam uzsākt sarunu!