Kravas nostiprināšana

Kravas nostiprināšana

Kravas nostiprināšanai ir jābūt - taču noslogotajā darba ikdienā bieži vien ir grūti šo nostāju pastāvīgi īstenot. Kravas nodrošināšanai ir jābūt vienkāršai un ātri īstenojamai.
Flexible load securing options in the S.CS curtainsider semi-trailer

Likumdošanas normas

Kravu nostiprināšana autotransporta jomā ir jautājums, saistībā ar kuru ir dažādas prasības, lai garantētu drošus kravu pārvadājumus. Aizsardzība ir paredzēta gan transportlīdzeklim, gan kravai un visiem pārējiem iesaistītajiem dalībniekiem. Vienlaikus ar likuma prasībām būtu ievērojamas arī nozares normatīvas saistībā ar kravas nostiprināšanu.

Fizikālie spēki

Fizikālo spēku iedarbība - gravitācijas spēks, centrbēdzes spēks vai berzes spēks - dabas likumi attiecas arī uz puspiekabē iekrauto kravu.

Acceleration causes loads to slide backwards

Paātrinājums

Braukšanas uzsākšana - Ātruma mainīšana noteiktā laika posmā - tas ir paātrinājums. Tās rezultātā krava aizslīdēs uz aizmuguri.
Uzzināt vairāk
Brakes cause the load to move forwards towards the driver's cab.

Bremzes

Negatīvais paātrinājums- Arī samazināšana - bremzēšana - ir ātruma maiņa. Tās rezultātā krava aizslīdēs autovadītāja kabīnes virzienā.
Uzzināt vairāk
Cornering moves the load towards the side wall.

Braukšana līkumos

Sānu paātrinājums - Braucot līkumos, jūs sajūtat virziena maiņu: centrbēdzes paātrinājumu. Tās rezultātā krava pārvirzīsies sānu sienas virzienā.
Uzzināt vairāk
Weight force presses the load vertically onto the loading surface.

Svara spēks

Spiež kravu vertikāli kravtilpnē.
Uzzināt vairāk
Inertia acts counter to the semi-trailer's acceleration, braking and change of direction.

Masas spēks

Masas (inerces) spēks noturēs kravu pašreizējā pozīcijā/kustībā, un iedarbojas pret transportlīdzekļa paātrināšanās, bremzēšanas un virziena maiņas radīto ietekmi.
Uzzināt vairāk
Friction prevents or reduces displacement of the load.

Berzes spēks

Novērš vai samazina kravas pārvietošanos. Tā ietekme ir atkarīga no kravas un kravtilpnes virsmas veida.
Uzzināt vairāk

Kravas stiprināšanas principi

Pamatā mēs kravas nostiprināšanas jomā izšķiram divus principus: nostiprināšanu, izmantojot kravas ciešu nostiprinājumu vai saķeres spēku.

Kravas nostiprināšana, izmantojot saķeres spēku, ir balstīta uz berzes spēka intensificēšanu starp kravu un kravtilpnes grīdu. Šim nolūkam ar spriegošanas līdzekļiem tiek palielināts spiediens uz kravu, proti, tā tiek stingrāk piespiesta grīdai un šādi saglabā savu pozīciju nemainīgi.

Šķērsnospriegošana kā kravas stiprināšana: Veicot kravas šķērsspriegošanu, spriegošanas līdzeklis nenodrošina kravu tiešā veidā, bet gan palielinot piespiedspēku. Krava nodrošinās pret aizslīdēšanu tikai pateicoties berzes spēkam.

Kravas ciešs nostiprinājums

Vairāk par:Kravas ciešs nostiprinājums

Uz kinemātisko saķeri balstītā kravas nostiprināšana tiek īstenota, ierobežojot kravtilpnes platību, proti, katras kravas priekšmets ir novietots cieši blakus nākamajam vai atbilstošam telpas ierobežotājam, piemēram, priekšējai vai aizmugurējai sienai.

Praksē novietojiet kravas vienības cieši pie priekšējās, aizmugurējās vai sānu sienām (palešu atdura malu) tā, lai starp atsevišķām vienībām neveidotos atstarpes.

Praktiski nav iespējams kravas vienības izvietot tā, lai neveidotos neviena atstarpe, taču tā nedrīkstētu būt lielāka par dažiem centimetriem, citādi neveidosies kinemātiskā saķere. Tādā gadījumā atstarpes ir atbilstoši jāaizpilda vai arī krava jānostiprina, izmantojot saķeres spēku, proti, šķērsspriegošanu.

Kravas stiprināšanas palīglīdzekļi

Vairāk par:Kravas stiprināšanas palīglīdzekļi
Floor securing sleeves

Parasti regulāras formas kravas stiprinājumu kombinācija ir vienkāršākais veids ar visām priekšrocībām, jo abu metožu elementi viens otru papildina.

Katrā puspiekabē ir atšķirīgi priekšnosacījumi, lai panāktu kravas ciešu nostiprinājumu arī tad, ja kravas veids, piemēram, paletes ar maisiem vai pārāk vāji iepakojumi parastos apstākļos to nepieļauj.

Šie palīglīdzekļiir perforētās sliedes transportlīdzekļa grīdā, grīdā iegremdētas Joloda sliedes, ievietojamie statņi, šķērssijas utt. Pastāv arī iespēja nobloķēt kravu, izmantojot puspiekabes īpašo uzbūvi vai siksnas..


Kravas sadalījums

Visi kravas nostiprināšanas pasākumi ir atkarīgi no atšķirīgajiem kravu veidiem. Turklāt nepieciešams ievērot Vācijas Ceļu satiksmes noteikumus (StVO). Tajos ir paredzēta prasība par slodzes sadali, kas neietekmētu ne satiksmes, ne ekspluatācijas drošību.

Piemēri no prakses

Transportēšanas ikdienā tiek pārvadātas dažādas preces. Jāizpilda dažādas prasības attiecībā pret kravas stiprināšanu.

  • Automobiļu industrija
  • Dzērienu pārvadājumi
  • Gabalkrava
  • Papīra pārvadājumi
  • Tērauda ruļļu pārvadājumi

Režģu kastes sniedz iespēju ātri nodrošināt dažāda veida kravu, jo vienādais izmērs sniedz iespēju izveidot nevainojami blīvu kravas izvietošanu. Līdz ar virsbūves izturību, ir nepieciešamas palešu atdurlīstes fiksācijai sānos, šķērssijas un teleskopiskie stieņi, lai nodrošinātu atstarpes starp kravām un paceļams jumts, lai varētu veikt laicīgu iekraušanu arī tad, ja 3 kastes sakrautas viena virs otras 3 m augstumā.

Sertificētam riepu transportam atbilstoši sertifikātam ar Code XL aprīkojumu papildina ar 6 rindām lata un 2 rindām tērauda līstēm katrā pusē. Garenvirzienā riepas notur sakrustotās spriegošanas siksnas katrā statņa zonā. Papildu balstu nodrošina sānu tērauda līstes ar šauru perforētu režģi. Šeit iekārtās šķērssijas nodrošina blīvu nostiprinājumu atlikušajai kravas daļai.

Dzērienu pārvadājumu nozarē prasības ir augstas. Pudelēm un mucām ir dažādi izmēri un tvertnes. Ir nepieciešams novērst brīvas telpas esamību pie kravas telpas norobežojumiem. Šaubu gadījumā regulārās formas kraušanu jānodrošina ar uzstādītām paletēm un nostiprinājumu pie grīdas. Transportlīdzekļi, kuru virsbūve ir sertificēta saskaņā ar Code XL, visus spēkus spēj uztvert ar virsbūves palīdzību. Priekšnoteikums ir, lai paletes tiktu krautas bez atstarpēm. Lai izlīdzinātu atstarpes, tiek izmantotas starplikas un stiprināšanas sistēmas, kas tiek uzstādītas starp jumtu un grīdu.
Veicot gabalkravu pārvadāšanu, krava bieži vien ir nevienmērīgai un tādēļ ir svarīgi, lai ar piemērotiem palīglīdzekļiem uzveidotu kravas ciešu nostiprinājumu. Kraušanas vienību ražošana ar standarta izmēriem paletēm ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem. Perfekti piemēroti ir brīvi kravas virsmā sadalāmi statņi, vertikālie balsti un balstsijas. Ar otru līmeni puspiekabē preces iespējams iekraut attālināti vienu no otras un iekraut atsevišķi pilnībā nostiprinot.
Vertikāli novietotu papīra ruļļu stiprināšanas palīglīdzekļi ir ķīļi, kas novērš aizripošanu. Visas balsta virsmas ir aprīkotas ar īpaši papīra transportēšanas paredzētiem pretslīdes paklājiem. Vertikāli novietotu papīra ruļļu apgāšanos iespējams novērst ar tiešo stiprināšanu, izmantojot tā saucamo gala cilpu.
Tērauda ruļļu pārvadājumus nav iespējams veikt bez speciāla puspiekabes aprīkojuma. Primāri ieteicams izmantot šasiju, kas paredzēta augstai punktveida noslodzei. Turklāt iegremdēta mulda automātiski nodrošinās pareizu pozīciju pārkraušanas laikā. Papildu darbības kravas stiprināšanai: kravas kastē ievietojami statņi, spriegošanas ķēdes un smagkravu stiprināšanas cilpas.

Servisa līgumi

Ar atbilstošo servisa līgumu jūs saglabājat pilnu izmaksu kontroli un mēs nodrošinām to, lai jūs saglabātu mobilitāti!
Vairāk par:Servisa līgumi
Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Telemātika

Ar TrailerConnect® telemātiku jūs saņemsiet visu nepieciešamo informāciju par saviem transportlīdzekļiem.
Vairāk par:Telemātika
TrailerConnect? telematics provides you with all the information you need on your trailers.

Finansēšana

Mēs sagatavosim jums individuālu piedāvājumu ar pievilcīgiem noteikumiem visā jūsu investīcijas darbmūža.
Vairāk par:Finansēšana
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.

+371 67795255

Sazinieties ar mums

Lai sazinātos ar atbilstošu tirdzniecības pārstāvi, lūdzu, nosūtiet mums ziņu ar saviem jautājumiem, lai varam uzsākt sarunu!