Künye

Telif hakları

Tüm hakları saklıdır. Tüm metinler, resimler, grafikler, ses, video ve animasyon dosyaları telif haklarına ve fikri mülkiyetin korunması için diğer yasalara tabidir. Bunlar ne ticari amaçlarla veya iletilmek üzere kopyalanamaz, ne değiştirilebilir ve ne de diğer web sitelerinde kullanılabilir. Bazı Schmitz Cargobull AG internet sayfaları, kullanıma sunanların telif haklarına tabi olan resimler de içermektedir.

Ticari markalar

İnternet teklifinde sözü edilen ve gerektiğinde üçüncü taraflar ile korunan tüm amblem ve marka işaretleri herhangi bir kısıtlama olmaksızın her defasında geçerli marka mevzuatına ve söz konusu kayıtlı fikir sahiplerinin mülkiyet haklarına tabidir. Sadece söz edilmesi nedeniyle marka işaretinin üçüncü tarafların hakları tarafından korunmadığı çıkarsamasında bulunulamaz.

Garanti

Bu sayfaların içeriği ve özellikle muhtemelen açıklanmış garanti koşulları titiz bir şekilde işlenmiş ve kontrol edilmiştir. Münferit ülkelerde veya normal zorlama derecesinin haricindeki durumlarda, sadece uygun şekilde uyarlanmış garanti koşullarının geçerli olacağını özellikle belirtmek istiyoruz. Ancak Schmitz Cargobull AG, hazırlanmış bilgilerin güncelliği, doğruluğu, eksiksizliği veya kalitesi konusuda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Sunulan bilgilerin kullanılmasından veya kullanılmamasından veya hatalı ya da eksik bilgilerinden kaynaklanan maddi veya fikirsel türden zararlar ile ilgili olarak mesuliyet talepleri, ispat edildiği üzere Schmitz Cargobull AG tarafından kaynaklanan bir kasıtlı veya ağır ihmale dayalı suç bulunmuyorsa, esas itibariyle mümkün değildir.

Schmitz Cargobull AG, sayfaların bölümlerini veya komple arzı önceden bildirmeksizin değiştirme, bunlara eklemeler yapma, silme veya yayını durdurma hakkını bilhassa saklı tutmaktadır.

Diğer web sayfalarına aktarımlar

Schmitz Cargobull AG'nin doğrudan veya dolaylı yoldan yabancı internet sitelerine yönlendirmesi ("Links") durumunda Schmitz Cargobull AG, linklenen sayfaların, bunların tekliflerinin, linklerinin veya reklam iletilerinin içerikleri, mevcudiyeti, doğruluğu ve hassasiyetinden sorumlu değildir. Schmitz Cargobull AG, linklenen sayfalar üzerindeki illegal, hatalı veya eksik içerikler ve özellikle teklif edilen bilgilerin kullanılması veya kullanılmaması yüzünden oluşan zararlar konusunda sorumlu değildir.

Lisans hakları

Schmitz Cargobull AG size inovatif ve bilgilendirici internet sayfaları sunmayı amaçlıyor. Beklentilerinizin yerine geldiğini ümit ediyoruz. Ancak Schmitz Cargobull AG'nin, patentler, ticari markalar ve telif hakları da dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetini korumak zorunda olduğu ve bu internet sayfalarının, Schmitz Cargobull AG'nin fikri mülkiyeti üzerinde hiçbir lisans hakkını sağlamadığı konusunda anlayış göstermeniz için rica ediyoruz. Schmitz Cargobull AG'nin izni olmadan çoğaltmaya, yaymaya, yayınlamaya ve aktarmaya ve diğer başka bir şekilde kullanıma izin verilmemektedir.

Hukuki geçerlilik

Bu sorumluluk reddi, üzerinden bu sayfaya yönlendirme yapılan internet arzının bir parçası olarak değerlendirilmelidir. Bu metnin bölümleri veya bazı ifadeleri geçerli hukuki duruma uygun değilse, artık uygun değilse veya tamamen uygun değilse, belgenin diğer bölümleri, içerikleri ve geçerlilikleri itibariyle bundan etkilenmeyecektir.