Alakohtaiset ratkaisut

Alakohtaiset ratkaisut

Jokainen kuorma asettaa ajoneuvolla omat vaatimuksensa. Schmitz Cargobull tarjoaa ratkaisut lähes kaikkiin kuljetustehtäviin - irtoaineskuormista tiukasti säänneltyihin lääkekuljetuksiin.
The S.KI LIGHT bulk tipper semi-trailer with aluminium box body for agricultural and forestry goods

Maatalous

Irtotiheydeltään vähäiset maa- ja metsätaloustuotteet kulkevat siististi, turvallisesti ja vaivattomasti S.KI LIGHT -kippipuoliperävaunun suuren volyymin alumiinilavalla.
Lisätietoja
S.KO COOL SMART box body semi-trailer with integrated telematics

Lämpötilasäädellyt kuljetukset

Lämpötilasäädellyt kuljetukset asettavat ajoneuvoille koko joukon erilaisia vaatimuksia. Kuormatavaran tuoreuden ja laadun on ehdottomasti säilyttävä, ja samalla logistiikan on selvittävä myös tiukoista hygienia- ja ympäristövaatimuksista.
Lisätietoja
The optimum transport of steel coils or split strips with the S.CS COIL curtainsider semi-trailer

Paperi- ja teräsrullat

Schmitz Cargobullin S.CS COIL ja S.CS PAPER ovat erityisesti raskaiden rullien kuljettamiseen suunniteltuja verhokapellipuoliperävaunuja. Suuri hyötykuorma, kuljetusturvallisuus ja tavaran hyvä suojaaminen ovat niiden tärkeimpiä ominaisuuksia.
Lisätietoja
S.CS curtainsider semi-trailer for beverage transport

Juomat

Juomakuljetuksissa kuljetetaan painavaa tavaraa erilaisissa pakkauksissa ja astioissa. Erityisesti juomakuljetuksiin suunnitellut Schmitz Cargobullin ajoneuvot asianmukaisine kuormanvarmistusvälineineen takaavat niissä tarvittavan joustavuuden.
Lisätietoja
Reliable asphalt transport with the S.KI SOLID tipper semi-trailer

Rakennusmateriaalit

Irtoainesten fysikaaliset ominaisuudet vaihtelevat huomattavasti. Hiekka, sora ja kuuma asfaltti asettavat kukin omanlaisiaan vaatimuksia ajoneuvolle. Schmitz Cargobullin valikoimassa on erilaisia alumiinisia ja teräksisiä kippilavoja lämpöeristettyinä tai ilman eristystä.
Lisätietoja
The S.CS MEGA curtainsider semi-trailer is setting the standard in bulk transport.

Kemianteollisuus

Ihmisten ja ympäristön suojaamiseksi kemikaalikuljetuksia koskevat erityisen tiukat säännöt. Turvallisuus menee niissä kaiken edelle. Schmitz Cargobullin ajoneuvoihin on saatavana liukuestelattiat, varustus vaarallisten aineiden kuljetuksiin sekä huippumodernit ja monipuoliset kuormanvarmistusvälineet.
Lisätietoja
S.CS curtainsider semi-trailer in automotive transport

Autoteollisuus

Autoteollisuus asettaa erityisen tiukkoja vaatimuksia kuljetuksille ja soveltaa niihin omia määräyksiään. Yleisesti kuljetuksissa käytetään häkkilavoja, jotka voi kuormata kuljetusajoneuvoon muotoon perustuvalla sidonnalla.
Lisätietoja
Efficient transport of dry freight with the M.KO EXPRESS truck.

Kuivarahti

Monenlaiset kuormat on saatava kulkemaan turvallisesti ja ennen kaikkea kuivana perille. Kuivarahdin luotettavaan ja tehokkaaseen kuljettamiseen Schmitz Cargobullilla on erilaisia umpikoriajoneuvoja.
Lisätietoja
Box body semi-trailer S.KO COOL SMART

Lääkkeet

Lääketeollisuudessa laatua korostavat toimitusketjut, logistiikkaprosessit ja vaatimustenmukaisuus ovat arvossaan. Schmitz Cargobull toimittaa lääketeollisuuden korkeisiin vaatimuksiin vastaavat ajoneuvot, jotka täyttävät myös lakisääteiset edellytykset.
Lisätietoja
Schmitz Cargobull container chassis are constructed using high-strength steel profiles and systematically protected against corrosion.

Intermodaalikuljetukset

Yhdistetyssä liikenteessä kunkin kuljetusmuodon edut pääsevät oikeuksiinsa. Se auttaa vähentämään tiestön kuormitusta sekä tavaraliikennettä kokonaisuudessaan. Schmitz Cargobullin konttialustat ovat olennainen osa multimodaalista kuljetusketjua, ja ne tarjoavat rahdinkuljettajille tarvittavaa joustavuutta ja helppokäyttöisyyttä.
Lisätietoja
Efficient transport of dry freight with the M.KO EXPRESS truck.

Kuriiri- ja pikarahtipalvelut

Kuriiripalveluiden sekä pika- ja pakettikuljetusten on toimittava täsmällisesti, turvallisesti, luotettavasti ja laadukkaasti. Vaativien asiakkaiden moitteettomaan palvelemiseen tarvitaan yksinkertaisia, joustavia ja tehokkaita kuljetusratkaisuja.
Lisätietoja
Lath-free POWER CURTAIN for curtainsiders

Kappaletavara

Monikäyttöiset ajoneuvot toimivat varmasti ja luotettavasti ankarissakin oloissa. Nopea kuormaus ja tehokas kuormanvarmistus lyhentävät seisonta-aikoja.
Lisätietoja
S.PR BAU platform semi-trailer for construction site transport

Työmaakuljetukset

Työmaakuljetuksissa suuri hyötykuorma ja kestävä alusta ovat tärkeimmät menestystekijät. Rakennusmateriaalit ja työkoneet on saatava liikkumaan hankalassakin maastossa. Vaativissa olosuhteissa tarvitaan tehoa ja pitoa.
Lisätietoja
M.CS with POWER CURTAIN

Volyymikuljetukset

Volyymikuljetuksissa tärkein tekijä on kuormauskapasiteetti. Niissä käytettävien ajoneuvojen sisäkorkeus on mahdollisimman suuri ja kulutusarvot mahdollisimman pienet. Schmitz Cargobullin ajoneuvoissa erinomainen taloudellisuus yhdistyy esimerkilliseen luotettavuuteen.
Lisätietoja
S.KI SOLID tipper semi-trailer for the transport of recycling materials

Kierrätys

Metalliromu ja muu raskas ja hankala suurivolyyminen tavara asettavat kuljetusajoneuvot kovan paikan eteen. Puolipyöreällä teräslavalla varustettu S.KI SOLID -kippipuoliperävaunu täyttää järeän rahdin asettamat vaatimukset ja takaa kuljetusten hyvän kannattavuuden.
Lisätietoja
S.KO COOL box body semi-trailer being used