Julkaisutiedot

Tekijänoikeushuomautus

Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tekstit, kuvat, grafiikat sekä ääni-, video- ja animaatiotiedostot ovat tekijänoikeuden ja muun henkisen omaisuuden suojan alaisia. Niitä ei saa monistaa kaupallisiin tarkoituksiin tai levittää edelleen, muuttaa tai julkaista toisilla Internet-sivuilla. Joillakin Schmitz Cargobull AG:n internetsivuilla on myös kuvia, joihin tekijänoikeus on kuvat käyttöön antaneilla henkilöillä.

Tavaramerkit

Kaikkia Internet-sivustolla mainittuja tuote- ja tavaramerkkejä, jotka voivat olla myös kolmannen osapuolen rekisteröimiä, koskevat rajoituksetta niiden rekisteröityjen oikeudenhaltijoiden kulloinkin voimassa olevat tavaramerkki- ja omistusoikeudet. Tavaramerkin nimen mainitseminen ei poista sitä mahdollisuutta, että tavaramerkki olisi kolmannen osapuolen omaisuutta.

Tuotevastuu

Tämän sivuston sisältö ja etenkin mahdolliset tuotevastuuta koskevat ehdot on laadittu ja tarkastettu huolellisesti. Huomautamme erikseen, että joissakin maissa tai normaalista poikkeavan vaatimustason yhteydessä sovelletaan vastaavalla tavalla mukautettuja tuotevastuuehtoja. Schmitz Cargobull AG ei vastaa esitettyjen tietojen ajantasaisuudesta, oikeellisuudesta, kattavuudesta eikä laadusta.

Schmitz Cargobull AG:lle ei voi osoittaa korvausvaatimuksia, jotka koskevat tietojen hyödyntämisestä tai hyödyntämättä jättämisestä taikka virheellisistä tai epätäydellisistä tiedoista aiheutuneita aineellisia tai aineettomia vahinkoja, ellei Schmitz Cargobull AG:n voida osoittaa syyllistyneen tuottamukselliseen tai törkeän huolimattomaan toimintaan.

Schmitz Cargobull AG pidättää oikeuden muuttaa ja täydentää sivustoa tai sen osia, poistaa sivuston tai sen osia ja lopettaa sivuston julkaisemisen ilman ennakkoilmoitusta.

Viittaukset muihin verkkosivuihin

Jos Schmitz Cargobull AG viittaa suoraan tai epäsuorasti kolmansien osapuolien Internet-sivuihin (ns. linkit), Schmitz Cargobull AG ei vastaa viitattujen sivujen tai niiden sisältämien tarjousten, linkkien tai mainosten sisällöstä, saatavuudesta, oikeellisuudesta eikä tarkkuudesta. Schmitz Cargobull AG ei vastaa laittomista, virheellisistä tai epätäydellisistä sisällöistä eikä varsinkaan vahingosta, jota viitattujen sivujen tietojen hyödyntäminen tai hyödyntämättä jättäminen aiheuttaa.

Lisenssioikeudet

Schmitz Cargobull AG haluaa tarjota käyttöösi innovatiiviset ja informatiiviset internetsivut. Toivomme, että sivut vastaavat odotuksiasi. Toivomme kuitenkin myös ymmärrystä sille, että Schmitz Cargobull AG:n on suojeltava henkistä omaisuuttaan, johon lukeutuvat myös patentit, tavaramerkit ja tekijänoikeudet, joten nämä Internet-sivut eivät luo minkäänlaisia Schmitz Cargobull AG:n henkiseen omaisuuteen liittyviä lisenssioikeuksia. Sivuston monistaminen, levittäminen, lainaaminen ja muu käyttö ilman Schmitz Cargobull AG:n kirjallista suostumusta on kielletty.

Oikeudellinen huomautus

Tämä takuulauseke nähtäköön osaksi sen Internet-sivuston tarjontaa, jolta siirryit tälle sivulle. Jos tämän tekstin osat tai yksittäiset muotoilut kokonaisuudessaan tai joiltakin osin eivät vastaa tai enää vastaa voimassa olevia säädöksiä, seikka ei vaikuta aineiston muiden osien sisältöön tai ajankohtaisuuteen.