Kuormanvarmistus

Kuormanvarmistus

Kunnollinen kuormanvarmistus on itsestäänselvyys. Sen toteuttaminen karussa arjessa jatkuvasti on kuitenkin haastavaa. Siksi kuormanvarmistuksen on onnistuttava helposti ja nopeasti.
Flexible load securing options in the S.CS curtainsider semi-trailer

Lainsäädäntö

Kuormanvarmistus on tavaraliikenteen turvallisuuden kannalta tärkeä teema, jota on pyritty varmistamaan monin erilaisin määräyksin. Niillä halutaan suojella paitsi ajoneuvoa ja kuormaa myös kaikkia tienkäyttäjiä ja kuljetusalan arkisia toimijoita. Lakisääteisten määräysten ohella on olemassa myös alakohtaisia kuormanvarmistusohjeita ja -määräyksiä.

Fysikaaliset voimat

Fysikaaliset voimat ovat luonnonlakeja. Perävaunun kuorma tottelee kyselemättä niin painovoimaa, keskipakoisvoimaa kuin kitkavoimiakin.

Acceleration causes loads to slide backwards

Kiihtyvyys

Liikkeellelähtö - Kiihtyvyys tarkoittaa nopeuden lisääntymistä tietyn ajan kuluessa. Se aiheuttaa irtonaisen kuorman siirtymisen taaksepäin.
Lisätietoja
Brakes cause the load to move forwards towards the driver's cab.

Jarrutus

Kiihtymisen vastakohta - Nopeuden hidastuminen jarruttamalla. Se aiheuttaa irtonaisen kuorman siirtymisen kohti ohjaamoa.
Lisätietoja
Cornering moves the load towards the side wall.

Kaarreajo

Sivuttaiskiihtyvyys - Kaarreajossa keho havaitsee suunnan muuttumisen. Kyse on keskipakovoiman aikaan saamasta kiihtyvyydestä. Se pyrkii siirtämään kuormaa sivuseinän suuntaan.
Lisätietoja
Weight force presses the load vertically onto the loading surface.

Painovoima

Painaa kuormaa kohtisuoraan alaspäin kuormapintaa vasten.
Lisätietoja
Inertia acts counter to the semi-trailer's acceleration, braking and change of direction.

Massavoima

Massavoima pyrkii pitämään kuorman sen senhetkisessä paikassa/liikkeessä, ja se vaikuttaa ajoneuvon kiihtymistä, jarruttamista ja suunnanmuutoksia vastaan.
Lisätietoja
Friction prevents or reduces displacement of the load.

Kitka

Estää kuorman siirtymisen tai vähentää sitä. Kitkaan vaikuttavat kuorman pinnat ja kuormapinta.
Lisätietoja

Kuormanvarmistuksen periaatteet

Kuormanvarmistuksessa hyödynnetään kahta keskeistä periaatetta: muotoon ja voimaan perustuvaa sidontaa.

Voimaan perustuva sidonta perustuu kuorman ja kuormapinnan välistä kitkavoiman voimistamiseen. Kuorman kuormapintaan aiheuttamaa painetta suurennetaan sidontavälineillä, ja kun kuorma puristuu tiiviimmin kuormapintaa vasten, se pysyy paikallaan.

Kuormanvarmistus alassidonnalla: Alassidonnassa sidontaväline ei sido kuormaa suoraan kiinni, vaan sidonta kasvattaa puristuspainetta, joka pitää kuorman paikallaan. Kuorman liikkuminen estetään siis ainoastaan kitkavoimalla.

Muotoon perustuvassa sidonnassa kuormatilaa rajataan siten, että jokainen kuormatavara vastaa tiiviisti toiseen tai kuormatilaa rajaaviin elementteihin, kuten etu- tai takaseinään.

Käytännön ratkaisu: Käytännössä tavarat sijoitetaan kuormattaessa etu-, taka- tai sivuseinää vasten (etusermin reuna) siten, ettei niiden väliin jää yhtään tyhjää tilaa.

Täysin aukoton kuormaaminen on käytännössä mahdotonta, mutta tiivis kuormaaminen merkitsee sitä, että tavaroiden liikkumavara on yhteensä vain joitakin senttimetrejä. Muuten ei voida puhua muotoon perustuvasta sidonnasta. Tätä suuremmat aukot on täytettävä jotenkin, tai kuorma on varmistettava voimaan perustuvalla alassidonnalla.

Yleensä voimaan ja muotoon perustuvan sidonnan yhdistelmä on yksinkertaisin ja toimivin keino kuormanvarmistukseen, sillä niiden periaatteet täydentävät toisiaan.

Eri puoliperävaunuissa on erilaiset mahdollisuudet muotoon perustuvan sidonnan toteuttamiseen silloin, jos kuorman tyyppi ei tavallisesti tue kyseistä sidontatapaa, kuten säkkilavojen tai heikosti kestävien pakkauskääreiden tapauksessa.

Mahdollisia apuvälineitä ovat ajoneuvon pohjassa kulkevat reikäkiskot, pohjaan upotetut Joloda-kiskot, irrotettavat välitolpat, poikkipalkit ja vastaavat. Kuorman liikkumisen voi estää myös puoliperävaunun erikoisrakenteilla tai liinoilla.


Kuorman jakautuminen

Sopivien kuormanvarmistustoimien valinnan määräävät kuorman ominaisuudet. Lisäksi on noudatettava tieliikennelainsäädäntöä. Lain mukaan kuormat on jaettava siten, etteivät ne aiheuta vaaraa liikenteelle eivätkä muulle toiminnalle.

Käytännön esimerkkejä

Teillä liikkuu päivittäin monenlaista kuormaa. Kuormanvarmistusvaatimukset vaihtelevat kuljetettavan tavaran mukaan.

  • Autoteollisuus
  • Juomakuljetus
  • Kappaletavara
  • Paperinkuljetus
  • Kelojen kuljetus

Häkkilavat ovat kätevä keino varmistaa nopeasti erilaisia tavaroita, sillä niiden yhtenäinen mitoitus mahdollistaa täydellisen muotoon perustuvan sidonnan. Niitä ovat päällirakenteen kestävyyden ohella etusermin listat sivuttaiskiinnitystä varten, poikkituet ja teleskooppitangot kuormatavaran välien varmistamiseen sekä nostokatto, jonka avulla kolmen metrin sisäkorkeuteen voidaan kuormata sujuvasti kolme häkkilavaa päällekkäin.

Sertifioiduissa rengaskuljetuksissa käytetään suorituskykykoodin XL mukaisesti kuutta riviä sivulautoja ja kahta riviä teräslautoja molemmilla sivuilla. Pituussuunnassa kaksi ristikkäin vedettyä sidontaliinaa kutakin tolppien väliä kohden pitää irtorenkaita paikallaan. Lisäpitoa tuovat sivujen teräslaudat, joissa on tiheä rei'itys. Reikiin ripustetut poikkituet rajaavat muotoon perustuvasti sidotun osakuorman.

Juomakuljetuksiin kohdistuu tiukkoja vaatimuksia. Kaiken kokoisia pulloja ja tynnyreitä kuljetetaan erilaisilla alustoilla. Tyhjää tilaa kuormatilaa rajaaviin elementteihin nähden on vältettävä. Tarvittaessa muotoon perustuvaa sidontaa on vahvistettava pystyyn nostetuilla kuormalavoilla ja alassidonnalla. Jos ajoneuvon päällirakenteella on suorituskykykoodin XL mukainen hyväksyntä, se kestää kaikki tarpeelliset voimat. Edellytyksenä on, ettei kuormalavojen väliin jää tyhjää tilaa. Välien tasaamiseen voidaan käyttää välitukia sekä kuormatilan lattian ja katon väliin kiinnitettäviä varmistusvälineitä.
Kappaletavarakuljetuksissa kuormayksiköt ovat usein keskenään eri kokoisia ja muotoisia, joten muotoon perustuva sidonta on varmistettava sopivin apukeinoin. Tärkeimpiä keinoja on se, että kuorma kootaan lavoille standardikokoisiksi kolleiksi. Erinomaisia apuvälineitä ovat kuormapinnan eri kohtiin sijoitettavat irrotettavat tolpat, pystytuet ja sidontapalkit. Jos puoliperävaunussa on kaksi kerrosta, kappaletavaran voi erotella eri kerroksiin, jotka molemmat voidaan varmistaa muotoon perustuvasti.
Tärkeitä apuvälineitä vaaka-asennossa olevien paperirullien kuljettamisessa ovat kiilat, jotka estävät rullien pyörimisen. Kaikki vaakasuorat vastinpinnat on päällystettävä paperinkuljetukseen tarkoitetuilla liukuestematoilla. Pystyasennossa kuljetettavien paperirullien kaatuminen voidaan estää sitomalla ne kiinni lenkillä rullan yläpäästä.
Raskaiden teräskelojen kuljetus edellyttää puoliperävaunulta aina erikoisvarustusta. Varsinkin alustan on kestettävä suurta pistemäistä kuormitusta. Lattiaan upotettu kelakehto ohjaa kelat kuormattaessa automaattisesti oikeaan asentoon. Lisätoimenpiteitä kuorman varmistamiseksi ovat irrotettavat kehtotolpat, kiristysketjut ja raskaan kuorman sidontalenkit.

Huoltosopimukset

Sopivalla huoltosopimuksella pidät kustannukset kurissa. Me huolehdimme siitä, että ajoneuvojesi pyörät pyörivät!
Lisätietoja aiheesta:Huoltosopimukset
Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Telematiikka

TrailerConnect®-telematiikka toimittaa sinulle kaikki tarpeelliset tiedot ajoneuvoistasi.
Lisätietoja aiheesta:Telematiikka
TrailerConnect? telematics provides you with all the information you need on your trailers.

Rahoitus

Me teemme sinulle ehdoiltaan edullisen, yksilöllisen rahoitustarjouksen koko investointisi elinkaaren ajaksi.
Lisätietoja aiheesta:Rahoitus
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.

+358 20 7545890

Ota meihin yhteyttä

Aloita keskustelu kanssamme lähettämällä meille kysymyksesi viestillä, niin ohjaamme sinut oikealle myyntiedustajalle!