Privacyverklaring

Privacyverklaring

Welkom op de website van Schmitz Cargobull AG. Uiteraard vinden wij de bescherming van uw persoonsgebonden gegevens en een eerlijke en transparante gegevensverwerking heel erg belangrijk. Hieronder willen wij u de informatie geven die u nodig heeft om uw rechten op het gebied van gegevensbescherming te controleren en uit te oefenen.

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

Verantwoordelijke is:
Schmitz Cargobull AG
Bahnhofstraße 22
48612 Horstmar
E-mail: info@cargobull.com

2. Hoe kan ik contact opnemen met de manager voor privacybescherming?

U bereikt de manager voor privacybescherming via:
Schmitz Cargobull AG
Bahnhofstraße 22
48612 Horstmar
Manager voor privacybescherming
E-mail: dataprotection@cargobull.com

3. Voor welk doel en op welke wettelijke basis verwerken wij uw persoonsgebonden gegevens?

Wanneer u op onze website surft of anderszins contact met ons opneemt, ontvangen wij persoonlijke gegevens van u.
Over het algemeen verwerken we gegevens op basis van de volgende juridische principes:
Wanneer u ons uw uitdrukkelijke toestemming verleent (art. 6 lid 1 a AVG), bijv. wanneer u wilt dat wij direct contact met u opnemen, zich op onze nieuwsbrief abonneert of persoonlijk op u afgestemde marketing wilt ontvangen.

Om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen (art. 6 lid 1 b AVG), bijv. wanneer u bij ons producten koopt.
Als onderneming zijn wij onderworpen aan diverse wettelijke verplichtingen (art. 6 lid 1 c AVG). Wij zijn bijv. conform het bestuurs- en handelsrecht verplicht om bepaalde documenten te bewaren. Bovendien verwerken wij gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van ons of van derden (art. 6 lid 1 f AVG). Daaronder vallen o.a. dataverwerking ten behoeve van direct marketing, verkooppromotie, IT-beveiliging en fraudepreventie, alsmede het creëren van pseudonieme gebruikersprofielen voor de analyse en het op behoeften gebaseerde ontwerp van de website (tracking). U heeft het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking op basis van het gerechtvaardigde belang in overeenstemming met artikel 21, lid 1, AVG.

3.1 Gegevensverwerking op onze website

3.1.1 Contact opnemen met Schmitz Cargobull

Met het contactformulier, via ons e-mailadres of per telefoon kunt u vragen aan ons stellen en ons berichten sturen. Wij verwerken uw gegevens alleen om op de juiste manier met u in contact te kunnen treden en om uw aanvragen af te handelen (de wettelijke basis hiervoor is art.6 lid 1 a of b AVG).

3.1.2 Versturen van onze nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief om informatie over het actuele aanbod, nieuwe producten etc. te ontvangen. Dit kunnen ook aanbiedingen van de Schmitz Cargobull Groep zijn. Een toezending van marketinginformatie aan uw e-mailadres in het kader van onze nieuwsbrief gebeurt alleen, wanneer u in het gebruik van uw e-mailadres heeft toegestemd. Uiteraard kunt u de toestemmingen in de toezending van nieuwsbrieven te allen tijd herroepen door op de afmeldingslink in de nieuwsbrief aan te klikken, of ons uw wens tot afmelding in een e-mail aan info@cargobull.com toe te sturen. Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruikt u de zgn. Double-Opt-in-procedure. Dat betekent dat wij na uw aanmelding een e-mail naar het opgegeven e-mail-adres sturen, waarin wij u om de bevestiging vragen dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Bovendien slaan wij uw IP-adressen en het tijdstip van aanmelding en bevestiging op. Dit stelt ons in staat om uw aanmelding te bewijzen en, indien nodig, elk mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens door derden op te helderen.

3.1.3 Newsletter-Tracking

Om beter te kunnen volgen wie onze nieuwsbrief gebruikt, analyseren wij bij het versturen van de nieuwsbrief uw gebruikersgedrag. Voor deze analyse bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web-beacons, ook wel tracking-pixels genoemd. Dit zijn kleine pixel-bestanden, die linken naar onze website en ons in staat stellen om uw gebruikersgedrag te analyseren. Dit gebeurt door het gebruik van web-beacons, die uw e-mailadres toegewezen krijgt en aan een eigen ID gekoppeld worden. Ook de links in de nieuwsbrief bevatten deze. Met de zo verkregen gegevens maken wij een gebruikersprofiel aan om de nieuwsbrief aan te passen aan uw individuele interesses. We houden bij wanneer u onze nieuwsbrieven leest, welke links u aanklikt en wat uw persoonlijke interesses zijn. Deze gegevens koppelen wij aan handelingen die u op onze website verricht.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze tracking door te klikken op de aparte link die in elke e-mail gegeven wordt. De informatie blijft opgeslagen zolang u een abonnement op de nieuwsbrief heeft. Nadat u bent uitgelogd, slaan wij de gegevens zuiver statistisch en anoniem op. Tracking is niet mogelijk als u de weergave van afbeeldingen in uw e-mailprogramma standaard heeft gedeactiveerd. In dit geval wordt de nieuwsbrief niet volledig weergegeven en u kunt mogelijk niet alle functies gebruiken. Wanneer u afbeeldingen handmatig laat weergeven, vindt de bovenstaande tracking plaats.

3.1.4 Overige reclame van Schmitz Cargobull

Als wij uw e-mailadres en postadres in het kader van een bestelling ontvangen, kunnen wij deze informatie gebruiken om u voortaan per e-mail en per post te informeren over onze eigen gelijksoortige product- en serviceaanbiedingen. Mocht u verder geen prijs stellen op toezending van reclame per e-mail of per post, dan kunt u voor de reclametoezending uw contactgegevens te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen, zonder dat hiervoor andere dan de toezendingskosten conform de basistarieven ontstaan. Uw bezwaar kunt u naar het volgende contactadres sturen.
Schmitz Cargobull AG, Bahnhofstraße 22, 48612 Horstmar, E-mail: info@cargobull.com

3.1.5 Carrière

U kunt via de elektronische weg, in het bijzonder via e-mail of via het carrièreportaal, bij een van onze firma's solliciteren. Uw informatie wordt uitsluitend voor de verwerking van uw sollicitatie gebruikt en vervolgens door Schmitz Cargobull AG verwerkt. Uw sollicitatie wordt dan doorgestuurd naar het bedrijf van de Schmitz Cargobull Group dat de vacature uitschrijft - let op: ongecodeerd verzonden e-mails zijn niet beveiligd tegen toegang door derden.
Wanneer u gesolliciteerd heeft op een bepaalde functie en deze is inmiddels vervuld, of wanneer wij u (beter) geschikt vinden voor een andere functie, dan zouden wij uw sollicitatie graag binnen de onderneming doorsturen. Laat het ons weten wanneer u niet akkoord gaat met het doorsturen ervan.
Uw persoonsgebonden gegevens worden na beëindiging van het sollicitatieproces direct gewist, bijv. na maximaal 6 maanden, voor zover u ons niet uitdrukkelijk uw toestemming voor een langere opslag van uw gegevens heeft gegeven, of tot een overeenkomst is gesloten. Wettelijke basis is art. 6 lid 1 a, b en f AVG en § 26 BDSG. 3.1.6 Hoe worden cookies gebruikt op deze website?

Bij uw gebruik van onze website worden cookies op uw computer opgeslagen. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden, die op uw vaste schijf en toegewezen aan de door u gebruikte browser worden opgeslagen en die bepaalde informatie doorstuurt naar de bron die het cookie bij u plaatst. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer plaatsen. Ze dienen om het internetaanbod in zijn totaliteit gebruikersvriendelijker en effectiever te maken. Wij gebruiken ook cookies om u bij een volgend bezoek te kunnen identificeren, indien u een account bij ons heeft. Anders moet u bij elk volgend bezoek inloggen.
Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en werkingswijze hieronder uitgelegd worden:
Tijdelijke cookies

Deze cookies worden geautomatiseerd verwijderd, wanneer u de browser sluit. Dit geldt in het bijzonder voor de sessie-cookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende oproepen door uw browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Daardoor kan uw computer herkend worden, wanneer u op onze website terugkeert. De sessie-cookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser afsluit.
Permanente cookies

Deze permanente cookies worden automatisch na een bepaalde tijd verwijderd, die afhankelijk van de cookie kan variëren. U kunt de cookies in de veiligheidsinstellingen van uw browser te allen tijde verwijderen.

Flash Cookies
De gebruikte Flash-cookies worden niet door uw browser, maar door uw Flash-plug-in gebruikt. Verder gebruiken wij HTML5 storage objects, die op uw eindapparaat geplaatst worden. Deze objecten slaan de noodzakelijke gegevens onafhankelijk van de gebruikte browser op en hebben geen automatische afloopdatum. Als u niet wilt dat Flash-cookies worden verwerkt, moet u een geschikte add-on installeren, bijvoorbeeld "Betere privacy" voor Mozilla Firefox(https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of de Adobe-Flash-Killer-Cookie voor Google Chrome. Het gebruik van HTML5 storage objects kunt u verhinderen, indien u in uw browser de privémodus gebruikt. Bovendien adviseren wij u uw cookies en browser-geschiedenis regelmatig handmatig te verwijderen.

Preventie van cookies
U kunt uw browserinstellingen aanpassen aan uw voorkeuren en bijvoorbeeld weigeren om cookies van derden of alle cookies te accepteren. Houd er rekening mee dat u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

3.1.7 Website-analyse

Matomo
We gebruiken de webanalyseservice-software Matomo (voorheen Piwik) (www.matomo.org), een dienst van de aanbieder InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland, (\"Matomo\"). Hierbij kunnen onder een pseudoniem gebruikte profielen aangemaakt en geanalyseerd worden en kunnen cookies ingezet worden. De met Matomo-technologie verzamelde gegevens (inclusief uw gepseudonimiseerde IP-adres) worden op onze servers verwerkt. De door de cookies verzamelde informatie in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel worden niet gebruikt om de gebruiker van de website persoonlijk te identificeren en worden niet met persoonsgebonden gegevens over de drager van het pseudoniem gecombineerd.
Wanneer u het niet eens bent met het opslaan en analyseren van deze gegevens tijdens uw bezoek, dan kunt u de opslag en het gebruik hiervan door een muisklik te allen tijde herroepen. In dit geval wordt in uw browser een zgn. Opt-Out-cookie geplaatst, wat tot gevolg heeft dat Matomo geen sessiegegevens verzamelt. Let er op, dat, dat het complete wissen van uw cookies tot gevolg heeft, dat ook de opt-out-cookie verwijderd wordt en evt. opnieuw door u geactiveerd moet worden.
De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 lid 1 f AVG. Ons gerechtvaardigde belang ligt in de statistische analyse van he gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.

Google Analytics
We maken gebruik van de webanalysedienst Google Analytics, van Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) ein. Verantwoordelijk voor gebruikers in de EU/EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.
Het gebruik omvat de bedrijfsmodus Universal Analytics. Dit maakt het mogelijk om gegevens, sessies en interacties over meerdere apparaten toe te wijzen aan een pseudoniem gebruikers-ID en zo de activiteiten van een gebruiker over verschillende apparaten heen te analyseren.

Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Door de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.

De persoonsgegevens worden aan de VS doorgegeven onder het EU-VS Privacy Shield op basis van het besluit inzake aangemeten bescherming van de Europese Commissie. U kunt het certificaat hier downloaden: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet. Onder deze doeleinden valt ook ons legitieme belang bij de verwerking van gegevens via Google Analytics.

De door ons verzonden gegevens die gekoppeld zijn aan cookies of gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID) worden na 14 maanden automatisch gewist. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch gewist.

U kunt het verzamelen en verzenden van de door het cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de te downloaden en te installeren.

Opt-out cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. Om te voorkomen dat Universal Analytics gegevens over meerdere apparaten verzamelt, moet u zich op alle gebruikte systemen via de opt-out afmelden. Klik hier om de opt-out cookie in te stellen: Google Analytics deactivieren.
Voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het privacybeleid van Google kunt u terecht op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://policies.google.com/?hl=de.

3.2 Gegevensverwerking op beurzen

Wanneer u ons op de beurs uw conactgegevens geeft, door ons bijvoorbeeld uw visitekaatje te geven, aan een prijsvraag meedoet (zie 3.1.2), of u voor onze nieuwsbrief aanmeldt (zie 3.1.3) verzamelen wij gegevens in ons CRM-systeem. Wij gebruiken uw gegevens om - zoals gewenst - contact met u op te nemen, een zakelijke relatie op te bouwen en u informatie te kunnen doen toekomen.

3.3 Gegevensverwerking voor telefonische ondersteuning

Wanneer u met support-vragen telefonisch contact met ons opneemt, verzamelen wij, wanneer dit voor de bewerking nodig is, uw naam, uw firma, uw vraag/aanvraag en evt. contactgegevens voor retourcontact. Uw gegevens worden gebruikt om uw aanvraag te verwerken. De wettelijke basis daarvoor is Art. 6 lid 1 b en f AVG. Het gesprek wordt nu op tape opgenomen, wanneer u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven (§ 6 Abs. 1 a ACVG). De opname wordt gemaakt om de kwaliteit van onze klantensupport te controleren en te verbeteren.

4. Worden mijn gegevens aan derden doorgegeven?

Om Schmitz Cargobull uw gegevens overeenkomstig de eerder beschreven doeleinden te kunnen laten verwerken, kan het noodzakelijk zijn, dat ook andere ontvangers uw gegevens inzien en kunnen verwerken.

4.1 Ontvangers binnen de Schmitz Cargobull Groep

In bijzondere gevallen kan het noodzakelijk zijn, dat wij uw gegevens in alle geledingen van Schmitz Cargobull verwerken. Een gegevensverwerking binnen de Schmitz Cargobull Gruppe gebeurt echter alleen, wanneer wij hiervoor een wettelijke toestemming hebben. Dit is bijv. het geval, wanneer andere bedrijven van Schmitz Cargobull in het kader van uitbestede diensten voor ons actief zijn of wanneer een wettelijk belang conform art. 6 lid 1 f AVG bestaat.

4.2 Externe dienstverleners (verwerkers)

Uw gegevens worden aan servicepartners doorgegeven, voor zover deze in onze opdracht werken en Schmitz Cargobull ondersteunen bij het verlenen van hun diensten. Wanneer u bijv. op onze nieuwsbrief geabonneerd bent, hebben wij een dienstverlener de opdracht tot verzending van e-mails gegeven.
Een verwerking van uw persoonsgebonden gegevens door gecontracteerde dienstverleners vindt plaats in het kader van de orderverwerking conform art. 28 AVG.

4.3 Andere dienstverleners, partners en derden

Schmitz Cargobull kan met meerdere partners samenwerken, wanneer het nodig is om onze service-aanbiedingen uit te voeren of als wij wettelijk verplicht zijn om gegevens te verstrekken. Wij hechten er waarde aan uw gegevens binnen de EU te verwerken. Het kan echter voorkomen, dat wij dienstverleners gebruiken die buiten de EU werkzaam zijn. In deze gevallen zorgen wij ervoor dat voorafgaand aan de overdracht van uw persoonsgegevens een passend niveau van gegevensbescherming wordt gerealiseerd. Daarmee wordt bedoeld dat met EU-standaardcontracten of een aangemetenheidsbesluit, zoals het EU-privacy-shield, een gegevensbeschermingsniveau bereikt wordt, dat met de standaarden binnen de EU vergelijkbaar is.

5. Hoe lang worden mijn gegevens opgeslagen?

Wij wissen persoonsgebonden gegevens van de betroffen persoon, zodra het doel van de opslag vervalt en wettelijke bewaartermijnen een verwijdering niet in de weg staan.

6. Welke rechten staan tot mijn beschikking en hoe kan ik deze geldend maken?

U heeft met betrekking tot de persoonsgebonden gegevens de volgende rechten:

6.1 Algemene rechten

U heeft het recht op informatie, correctie, wissen, beperken van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking en op overdracht van de gegevens. Zover de verwerking berust op uw toestemming, heeft u het recht deze tegenover ons met werking voor de toekomst te herroepen.

6.2 Rechten op het gebied van gegevensverwerking volgens het gerechtvaardigde belang

U heeft conf. art. 21 lid 1 AVG het recht, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, om te allen tijde tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken, op grond van art. 6 lid 1 e AVG (verwerking van gegevens in het algemeen belang) of art. 6 lid 1 f AVG (verwerking van gegevens ter bescherming van een legitiem belang). Dit geldt ook voor een op dit voorschrift gestoelde profilering. Als u uw bezwaar kenbaar maakt, verwerken wij uw persoonsgebonden gegevens niet meer, tenzij wij dwingende, te verdedigen redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer de verwerking plaatsvindt om juridische aanspraken geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.

6.3 Rechten bij direct mail

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken met het oog op direct marketing, hebt u het recht om u te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op deze marketing, inclusief profilering, voor zover deze verband houdt met deze direct marketing, in overeenstemming met artikel 21 lid 2 AVG. Indien u zich verzet tegen de verwerking met het oog op direct marketing, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

6.4 Recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit

Bovendien heeft u het recht om bij een verantwoordelijke instantie voor privacybescherming een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij ons.

7. Overige

7.1.1 Wijzigingen in het privacybeleid

Deze opgestelde privacyverklaring wordt voortdurend aangepast in het kader van de verdere ontwikkeling van het internet of van ons aanbod. Wijzigingen zullen wij tijdig op de site bekendmaken. Om op de hoogte te blijven over de actuele stand van zaken van onze privacyverklaring, dient deze pagina regelmatig te worden bezocht.

7.1.2 Links naar andere websites

Onze websites kunnen links naar websites van andere aanbieders bevatten. Wij wijzen erop, dat deze privacyverklaring uitsluitend voor de websites van Schmitz Cargobull geldt. Wij hebben geen invloed op sites van derden en controleren niet of andere aanbieders de geldende privacybepalingen naleven.