Ancorarea încărcăturilor

Reglementările tehnice ca aplicare strictă a legii

Pe lângă condițiile legale civile și de trafic rutier pentru ancorarea corectă a încărcăturilor, există și alte prevederi cu referire la marfă – ex. din DIN EN 12642 Cod XL, precum și din VDI, Daimler AG sau asociațiile comerciale – care stabilesc specificații detaliate pentru transportul de marfă.

Reglementări precum Directiva VDI 2700, cu suplimentele, sau Directiva DL 9,5 intenționează să stabilească condiții pentru sectoare și mărfuri specifice cu referire la asigurarea încărcăturilor, astfel încât încărcătura să nu fie deteriorată în tranzit și pe durata încărcării și că persoanele implicate nu sunt puse în pericol.

În plus față de respectarea reglementărilor legale și profesionale privind asigurarea încărcăturilor, un alt motiv serios este § 22 din Legea Traficului Rutier. Acesta se referă la încărcare. Paragraful 1 tratează asigurarea încărcăturilor și iată în cele ce urmează a doua frază citată: ”Drept pentru care (pentru ancorarea încărcăturii), se vor respecta regulile tehnologice în vigoare”.

Cu referire la așa-numitele ”reguli tehnologice în vigoare”, ele sunt et. al., standardele DIN și EN cu referire la asigurarea încărcăturilor, precum și Directiva VDI 2700. Exact aceste reglementări sunt aplicate de tribunale când spețele implică legi civile, de trafic sau penale cu referire la daune, ex. Din motive de ”încărcătură pierdută”.

Reglementările tehnice ca aplicare strictă a legii