Ancorarea încărcăturilor

Prevederile Reglementărilor tehnice

Cu cât sunt mai pertinent cerute ”regulile tehnologice în vigoare” în § 22 Legea Traficului Rutier, cu atât este mai clar că se suprapun și suplimentează specificațiile diverselor organizații privind ancorarea încărcăturilor. De aceea, este posibil să se primească semiremorci care se conformează simultan reglementărilor din Directiva VDI 2700, Directiva Daimler 9,5 și DIN EN 12642 Cod XL.

 

VDI 2700
În seria de directive VDI 2700 privind regulile tehnologice în vigoare, Verein Deutscher Ingenieure (Asociația Inginerilor germani) a emis numeroase teme cu referire la asigurarea încărcăturilor și fiecare este reglementată ca foaie. Există foi despre forțele de ancoraj (2), planul de repartizare a sarcinii (4), marfa vrac (6), traficul transportului combinat (7), rolele de hârtie (9), ranforsare cu beton (11), băuturi (12),  rolele metalice (19) și altele. Seria de publicații este extinsă continuu.

 

DIN EN 12642
Standardul european DIN EN 12642 se aplică în toate statele membre UE, precum și în Norvegia și Elveția și specifică cerințele minime pentru Suprastructura vehiculelor comerciale de peste 3,5 t. Include un perete frontal fix (0,5 x sarcina utilă), Inchidere spate (0,3 x sarcina utilă) și pereți laterali (0,4 x sarcina utilă), care – de ex. din cauza colțurilor foarte ascuțite – nu trebuie să se bombeze mai mult de 30 cm înainte de a reveni la starea inițială, așezați pe șasiul vehiculului. Ocheții de ancorare aliniați pe cadrul exterior și variante ranforsate de prelate și stâlpi de susținere, precum și un minim de 2 rânduri de scanduri de suport din lemn sau aluminiu sunt, de asemenea, parte a echipamentelor.
De aceea, marcajul Cod XL
desemnează stabilitatea ridicată a suprastructurii vehiculului. Contrar desemnării cu Cod L, care indică o suprastructură mai puțin puternică.
Codul XL care cuprinde ”adecvat pentru transportul de băuturi” desemnează o suprastructură de vehicul adecvată la cerințele speciale referitoare la transportul de europaleți și butoaie. Suprastructura vehiculului se distinge prin prelate laterale ranforsate cu 24 de catarame aliniate la distanțe mici, precum și o prelată de acoperiș cu ranforsare cu șine laterale. În plus, la transportul de băuturi Cod XL, sunt stâlpii ranforsați pentru băuturi și 4 rânduri de scanduri de suport din aluminiu pentru echipamentele la transportul de băutură Cod XL.

 

Daimler 9.5
Ideea Directivei Daimler 9.5 este forma de transport și lucrarea Daimler AG ca fiind cât mai lipsite de probleme pe cât posibil și conține metode obligatorii de ancorare a încărcăturilor. Directiva se bazează pe reglementările legale pentru asigurarea încărcăturilor (Legea Traficului Rutier și Codul Comercial German). Echipamentul unui vehicul pentru corecta ancorare a încărcăturii include un perete frontal, testat cu 0,5 x sarcină utilă, un Inchidere spate testat cu 0,3 x sarcină utilă și două perechi de încuietori cu tije, acoperiș ranforsat și prelate laterale cu 24  de catarame, precum și un minim de trei perechi de stâlpi ranforsați și patru rânduri de scanduri de suport din lemn sau aluminiu și un blocant de paleți. Directiva Daimler 9,5 este intens folosită pentru toate transporturile din industria producătoare de mașini.

Prevederile Reglementărilor tehnice