Caseta lucrării

Drepturi de autor

Toate drepturile rezervate. Toate textele, fotografiile, graficele, fişierele audio, video şi de animaţie sunt supuse dreptului de autor şi altor legi cu privire la protejarea proprietăţii intelectale. Este interzisă copierea acestora în scopuri comerciale sau pentru transmiterea, modificarea şi utilizarea lor în alte site-uri. Unele pagini de internet Schmitz Cargobull AG conţin şi fotografii supuse dreptului de autor al acelor persoane care le-au pus la dispoziţie.

Mărci comerciale

Toate mărcile fabricii şi emblemele numite în cadrul ofertei de internet şi după caz protejate de terţi sunt supuse în mod neîngrădit stipulaţiilor dreptului mărcii respective şi drepturilor de proprietate al proprietatului respectiv înregistrat. Doar pe baza simplei numiri nu se poate trage concluzia că emblemele nu sunt protejate prin drepturile terţilor.

Garanţie legală

Conţinutul acestor pagini şi în special eventualele condiţii de garanţie descrise au fost editate şi verificate cu atenţie. Dorim să atragem în mod explicit atenţia asupra faptului că în unele state sau în situaţii, altele decât cele care vizează aplicarea în condiţii normale a garanţiei, sunt valabile condiţii de acordare a garanţiei specifice. Schmitz Cargobull AG nu îşi asumă însă nicio răspundere referitoare la actualitatea, corectitudinea, integralitatea sau calitatea informaţiilor puse la dispoziţie.

Pretenţiile de răspundere faţă de Schmitz Cargobull AG, care se referă la daune de natură materială sau ideală, cauzate de utilizarea sau neutilizarea informaţiilor oferite sau de informaţii greşite sau incomplete, sunt excluse din principiu, atâta timp cât nu există nici o vinovăţie certificabilă cu intenţie sau din neglijenţă crasă din partea Schmitz Cargobull AG.

Schmitz Cargobull AG îşi rezervă în mod explicit dreptul de a modifica, completa, şterge părţi ale paginilor sau întreaga ofertă sau de a anula întreaga publicaţie, fără preaviz.

Trimiteri la alte pagini web

În cazul în care Schmitz Cargobull AG face trimiteri directe sau indirecte la pagini de internet străine ("link-uri"), Schmitz Cargobull AG nu răspunde pentru cuprinsul, disponibilitatea, corectitudinea şi exactitatea paginilor la care face trimitere, de ofertele, link-urile sau anunţurile publicitare ale acestora. Schmitz Cargobull AG nu răspunde de conţinuturile ilegale, eronate sau incomplete şi în special de daunele rezultate din utilizarea sau neutilizarea informaţiilor oferite în paginile web la care face trimitere.

Drepturi de licenţă

Schmitz Cargobull AG doreşte să vă ofere pagini de internet inovative şi informative. Noi sperăm că vom îndeplini aşteptările dv. Vă rugăm să înţelegeţi că Schmitz Cargobull AG trebuie să-şi protejeze proprietatea intelectuală, inclusiv patentele, mărcile comerciale şi drepturile de autor iar aceste pagini de internet nu acordă nici un drept de licenţă cu privire la proprietatea intelectuală a Schmitz Cargobull AG. Multiplicarea, distribuirea, reproducerea, transmiterea şi alte moduri de utilizare nu sunt permise fără acordul scris din partea Schmitz Cargobull AG.

Incidenţa legii

Această prevedere de răspundere trebuie privită ca parte a ofertei pe internet, pornind de la care s-a făcut trimiterea la această pagină web. Dacă părţi sau formulări individuale ale acestui text nu corespund, nu mai corespund sau corespund incomplet legislaţiei în vigoare, atunci celelalte părţi ale documentului rămân neafectate în conţinutul şi valabilitatea lor de aceasta.