Brancheløsninger

Brancheløsninger

Hver eneste last stiller specielle krav til køretøjet. Schmitz Cargobull tilbyder en løsning til næsten alle transportopgaver. Lige fra bulkgods til den stærkt regulerede medicintransport - hos os finder du en løsning.
The S.KI LIGHT bulk tipper semi-trailer with aluminium box body for agricultural and forestry goods

Landbrug

Varer fra landbruget og skovdrift med en lav bulkdensitet kan transporteres rent, sikkert og skånsomt i S.KI LIGHT's volumen alu-kasse.
Læs mere
S.KO COOL SMART box body semi-trailer with integrated telematics

Tempereret transport

Tempereret transport stiller forskellige krav til køretøjerne. Varens friskhed og kvalitet skal naturligvis kunne sikres. Samtidig udgør kravene til hygiejne og miljø en særlig logistisk udfordring.
Læs mere
The optimum transport of steel coils or split strips with the S.CS COIL curtainsider semi-trailer

Papirruller og stålcoils

Med gardintrailerne S.CS COIL og S.CS PAPER har Schmitz Cargobull to køretøjer, der er beregnet til transport af tunge ruller. En høj nyttelast, sikker transport og beskyttelse af varerne er her i centrum.
Læs mere
S.CS curtainsider semi-trailer for beverage transport

Drikkevarer

Ved transport af drikkevarer transporteres høj vægt i forskellige emballager og beholdere. Køretøjer fra Schmitz Cargobull, der er beregnet til transport af drikkevarer, med fleksibelt lastsikringsudstyr.
Læs mere
Reliable asphalt transport with the S.KI SOLID tipper semi-trailer

Byggematerialer

Bulkgods har forskellige fysiske egenskaber. Sand, grus eller varmt asfalt stiller forskellige krav til køretøjet. Schmitz Cargobull tilbyder forskellige tiptrailere af aluminium eller stål med eller uden termoisolering.
Læs mere
The S.CS MEGA curtainsider semi-trailer is setting the standard in bulk transport.

Kemi

For at beskytte mennesker og miljø er transporten af kemikalier underlagt meget strenge regler. Her kommer sikkerhed i første række. Schmitz Cargobull tilbyder køretøjer med antiskridgulv, ADR-udstyr til farligt gods og moderne og fleksible lastsikringsmidler.
Læs mere
S.CS curtainsider semi-trailer in automotive transport

Automotive

Bilindustrien stiller særligt store krav til transporten og har egne retningslinjer. Her anvendes der ofte gitterbokse, som kan lastes formsluttende i køretøjet.
Læs mere
Efficient transport of dry freight with the M.KO EXPRESS truck.

Tørgods

Mange typer af fragt skal transporteres sikkert og frem for alt tørt. For at transportere tørfragt pålidelig og effektivt tilbyder Schmitz Cargobull forskellige køretøjer med kasseopbygning.
Læs mere
Box body semi-trailer S.KO COOL SMART

Medicinske produkter

Inden for medicinalbranchen er der høje krav til leveringskæder, logistikprocesser og compliance. Schmitz Cargobull leverer køretøjer, det lever op til de høje krav til transport af medicinske produkter, og som opfylder de lovmæssige krav på området.
Læs mere
Schmitz Cargobull container chassis are constructed using high-strength steel profiles and systematically protected against corrosion.

Intermodal transport

Kombineret kørsel forener fordelene fra hvert enkelt køretøjer og bidrager til aflastning af vejene, samt reduktion af varekørslen. Containerchassiset fra Schmitz Cargobull som en bestanddel af denne transportkæde giver transportører høj fleksibilitet og nem håndtering.
Læs mere
Efficient transport of dry freight with the M.KO EXPRESS truck.

Ekspres- og pakkeservice

Punktlighed, sikkerhed, pålidelighed og kvalitet er vigtige faktorer, når det gælder kurer- , ekspres- og pakketjenester. Her er der brug for en nem, fleksibel og effektiv transportløsning til at levere pakker rettidigt til krævende kunder.
Læs mere
Lath-free POWER CURTAIN for curtainsiders

Stykgods

Alsidige køretøjer, som også under de hårdeste betingelser er pålidelige og sikre. Hurtige lasteprocesser og effektiv lastsikring afkorter tiden, hvor køretøjet holder stille.
Læs mere
S.PR BAU platform semi-trailer for construction site transport

Transport på byggepladser

Ved transporter fra byggepladser spiller nyttelasten og et robust chassis en vigtig rolle. Byggematerialer og entreprenørmateriel transporteres ofte i uvejsomt terræn. Under disse krævende betingelser er ydelse og traktion vigtig.
Læs mere
M.CS with POWER CURTAIN

Volumentransport

Ved volumentransport handler det primært om lastekapacitet. Her indsættes køretøjer med et så højt indvendigt rum og så lave forbrugsværdier som muligt. Køretøjerne fra Schmitz Cargobull kombinerer høj effektivitet med forbilledlig pålidelighed.
Læs mere
S.KI SOLID tipper semi-trailer for the transport of recycling materials

Recycling

Metalskrot og andet tungt, stort gods stiller store krav til transportkøretøjerne. Tiptraileren S.KI SOLID med rund dumper af stål klarer fragt af hårde materialer og er kendetegnet ved en høj rentabilitet.
Læs mere
S.KO COOL box body semi-trailer being used