Brancheløsninger

Brancheløsninger

Hver eneste last stiller specielle krav til køretøjet. Schmitz Cargobull tilbyder en løsning til næsten alle transportopgaver. Lige fra bulkgods til den stærkt regulerede medicintransport - hos os finder du en løsning.

Landbrug

Varer fra landbruget og skovdrift med en lav bulkdensitet kan transporteres rent, sikkert og skånsomt i S.KI LIGHT's volumen alu-kasse.
Læs mere

Tempereret transport

Tempereret transport stiller forskellige krav til køretøjerne. Varens friskhed og kvalitet skal naturligvis kunne sikres. Samtidig udgør kravene til hygiejne og miljø en særlig logistisk udfordring.
Læs mere

Papirruller og stålcoils

Med gardintrailerne S.CS COIL og S.CS PAPER har Schmitz Cargobull to køretøjer, der er beregnet til transport af tunge ruller. En høj nyttelast, sikker transport og beskyttelse af varerne er her i centrum.
Læs mere

Drikkevarer

Ved transport af drikkevarer transporteres høj vægt i forskellige emballager og beholdere. Køretøjer fra Schmitz Cargobull, der er beregnet til transport af drikkevarer, med fleksibelt lastsikringsudstyr.
Læs mere

Byggematerialer

Bulkgods har forskellige fysiske egenskaber. Sand, grus eller varmt asfalt stiller forskellige krav til køretøjet. Schmitz Cargobull tilbyder forskellige tiptrailere af aluminium eller stål med eller uden termoisolering.
Læs mere

Kemi

For at beskytte mennesker og miljø er transporten af kemikalier underlagt meget strenge regler. Her kommer sikkerhed i første række. Schmitz Cargobull tilbyder køretøjer med antiskridgulv, ADR-udstyr til farligt gods og moderne og fleksible lastsikringsmidler.
Læs mere

Automotive

Bilindustrien stiller særligt store krav til transporten og har egne retningslinjer. Her anvendes der ofte gitterbokse, som kan lastes formsluttende i køretøjet.
Læs mere

Tørgods

Mange typer af fragt skal transporteres sikkert og frem for alt tørt. For at transportere tørfragt pålidelig og effektivt tilbyder Schmitz Cargobull forskellige køretøjer med kasseopbygning.
Læs mere

Medicinske produkter

Inden for medicinalbranchen er der høje krav til leveringskæder, logistikprocesser og compliance. Schmitz Cargobull leverer køretøjer, det lever op til de høje krav til transport af medicinske produkter, og som opfylder de lovmæssige krav på området.
Læs mere

Intermodal transport

Kombineret kørsel forener fordelene fra hvert enkelt køretøjer og bidrager til aflastning af vejene, samt reduktion af varekørslen. Containerchassiset fra Schmitz Cargobull som en bestanddel af denne transportkæde giver transportører høj fleksibilitet og nem håndtering.
Læs mere

Ekspres- og pakkeservice

Punktlighed, sikkerhed, pålidelighed og kvalitet er vigtige faktorer, når det gælder kurer- , ekspres- og pakketjenester. Her er der brug for en nem, fleksibel og effektiv transportløsning til at levere pakker rettidigt til krævende kunder.
Læs mere

Stykgods

Alsidige køretøjer, som også under de hårdeste betingelser er pålidelige og sikre. Hurtige lasteprocesser og effektiv lastsikring afkorter tiden, hvor køretøjet holder stille.
Læs mere

Transport på byggepladser

Ved transporter fra byggepladser spiller nyttelasten og et robust chassis en vigtig rolle. Byggematerialer og entreprenørmateriel transporteres ofte i uvejsomt terræn. Under disse krævende betingelser er ydelse og traktion vigtig.
Læs mere

Volumentransport

Ved volumentransport handler det primært om lastekapacitet. Her indsættes køretøjer med et så højt indvendigt rum og så lave forbrugsværdier som muligt. Køretøjerne fra Schmitz Cargobull kombinerer høj effektivitet med forbilledlig pålidelighed.
Læs mere

Recycling

Metalskrot og andet tungt, stort gods stiller store krav til transportkøretøjerne. Tiptraileren S.KI SOLID med rund dumper af stål klarer fragt af hårde materialer og er kendetegnet ved en høj rentabilitet.
Læs mere