Lastsikring

Lastsikring

Lastsikring skal der til - men at omsætte dette konsekvent i arbejdsdagen er svært. Lastsikring skal være let og hurtig.
Flexible load securing options in the S.CS curtainsider semi-trailer

Lovmæssige regler

Lastsikringen i forbindelse med varetransport er et emne, som der findes forskellige specifikationer for, så der sikres en sikker varetransport. Beskyttelsen gælder for køretøjet, lasten og andre deltagere i forbindelse med transporten. Ud over de lovmæssige specifikationer skal også reglerne til lastsikring følges.

Fysiske kræfter

Fysiske kræfter virker, uanset om der tyngdekraft, centrifugalkraft eller friktionskræfter - naturlovene virker også på din trailer inden lastningen.

Acceleration

Starten - Ændringen af hastigheden inden for en bestemt tid - det er accelerationen. Den bevirker, at lasten vil glide bagud.
Læs mere

Bremser

Den omvendte acceleration - Også formindskelsen - bremsningen - er en ændring af hastigheden. Den bevirker, at lasten vil bevæge sig mod førerkabinen.
Læs mere

Kørsel i sving

Sideværts acceleration - Når du kører i et sving, mærker du en retningsændring: Centrifugalaccelerationen. Den bevirker en ændring af lasten mod sidevæggen.
Læs mere

Tyngdekraften

Trykker lasten lodret på ladet.
Læs mere

Den fiktive kraft

Den fiktive kraft (træghedskraften) vil holde lasten i den aktuelle position/bevægelse og virker modsat køretøjets acceleration, bremsning og retningsændringer.
Læs mere

Friktionskraften

Forhindrer eller reducerer forskydningen af lasten. Denne virkning påvirkes af lastens og ladets overflader.
Læs mere

Lastsikringens principper

Der kan skelnes med to forskellige principper for lastsikring: Formsluttende sikring og kraftsluttende sikring.

Kraftslutning

Mere: Kraftslutning

Kraftsluttende er en intensivering af friktionskraften mellem lasten og lastefladen. Til dette øges trykket på lasten ved hjælp af surringsmidler. Lasten presses derved kraftigere ned med lastefladen, og lasten holder dermed sin position.

Nedsurring som lastsikring: Ved nedsurring af en last sikrer surringmidlet ikke direkte, men øger presset på lasten. Lasten sikres altså udelukkende mod at rutsje ved hjælp af friktionskraften.

Den formsluttende lastsikring beror på en begrænsning af lastrummet, dvs. hvert fragtstykke ligger tæt ind mod et andet eller ind mod lastrummets vægge, f.eks. ende- eller frontvæg.

I praksis: lastdelene skal placeres tæt ind mod frontvæggen, bagvæggen eller sidevæggene (palleanslagskant) uden mellemrum mellem de enkelte lastdele.

Det er ikke helt at undgå huller mellem de enkelte dele, men disse må dog ikke være større end nogle få centimeter, ellers er de ikke formsluttende. Så skal hullerne udfyldes eller lasten skal sikres med relevante foranstaltninger - nedsurring.

Hjælpemidler til lastsikring

Mere: Hjælpemidler til lastsikring

Normalt er kombinationen af formsluttende og kraftsluttende lastsikring den nemmeste og mest fordelagtige type, da elementerne i de to metoder supplerer hinanden.

Hver trailer har forskellige forudsætninger for få en formsluttende sikring, når lasttypen, som f.eks. paller med sække eller svage ompakninger, normalt ikke gør dette muligt.

Til disse hjælpemidler hører hulskinner i gulvet, Joloda-skinner, der er nedsænket i gulvet, indstikstolper, tværbjælker osv. Men også blokering af lasten med speciel opbygning af traileren eller ved hjælp af stropper er muligt.


Lastfordeling

Alle foranstaltninger til lastsikring bestemmes ud fra de forskellige typer af last. Her gælder, at man skal overholde færdselsloven. Loven kræver, at lasten fordeles, så den hverken påvirker trafiksikkerheden eller driftssikkerheden.

Eksempler fra praksis

I dagligdagen transporteres et hav af forskellige varer. Varer, som er underlagt forskellige krav til lastsikring.

  • Automotive
  • Drikkevaretransport
  • Stykgods
  • Papirtransport
  • Coiltransport

Gitterbokse gør det muligt hurtig at sikre forskellige varer, da de ensartede størrelser giver mulighed for en perfekt formsluttende last. Udover opbygningsstabiliteten kan last sikres via palleanslagslister ved fiksering i siden, tværbjælker og teleskopstænger til sikring af lasthuller og et løftetag, så bokse kan stilles oven på hinanden.

Til den certificerede dæktransport udvides udstyret i overensstemmelse med certifikat Code XL med 6 rækker lægter og 2 rækker stållægter i hver side. I længden holder et spændebåndskryds pr. lægtefelt de løse dæk. Ekstra hold fås ved hjælp af stålbjælkerne i siden med en tæt række af huller. De heri ophængte tværbjælker udgør en formsluttende dellast.

Kravene til drikkevaretransport er høje. Flasker og fustager findes i forskellige størrelser og beholdere. Her skal afstande til lasterummets lasterumsbegrænsninger undgås. I tilfælde af tvivl skal den formsluttende sikring på opstillede paller og nedsurring suppleres. Køretøjer, hvis opbygning er certificeret iht. Code XL, kan optage alle kræfterne i opbygningen. Forudsætningen er, at pallerne lastes uden mellemrum. For at udligne huller anvendes afstandslægter og sikringssystemer, som forankres mellem tag og gulv.
Til de ofte forskellige godstyper ved transport af stykgods er det vigtigt at genoprette den formsluttende sikring med egnede hjælpemidler. Brug af lasteenheder med standardiserede mål på paller hører her til de vigtigste foranstaltninger. Perfekt er stiver, vertikale stiver og spærrebjælker, der frit kan opsættes i lastrummet. Med to planer i en trailer, kan stykgodset frigøres fra hinanden og lastes formsluttende enkeltvis.
Kiler er vigtige hjælpemidler til sikring af liggende papirruller, da disse forhindrer rullerne i at trille væk. Alle flader er i forbindelse med papirtransport forsynet med antiskridmåtter. Det kan forhindres, at stående papirruller vælter, ved direkte surring med en såkaldt hovedlaske.
Transport af tunge stålcoils kan ikke ske uden brug af specialudstyr i traileren. Først og fremmest skal chassiset være beregnet til den høje punktbelastning. En nedsænket kasse definerer også automatisk den rigtig position ved lastningen. Yderligere foranstaltninger til lastsikring: lægter, der kan sættes i kærren, spændekæder og surringsøjer til tung last.

Serviceaftaler

Med en passende serviceaftale har du altid fuld kontrol over omkostningerne, og vi sørger for, at du fortsat er mobil!
Mere: Serviceaftaler

Telematik

Med TrailerConnect®-telematikken får du alle nødvendige oplysninger vedrørende din trailer.
Mere: Telematik

Finansiering

Vi udarbejder et individuelt tilbud med attraktive betingelser i hele levetiden af din investering.
Mere: Finansiering

+45 74 67 40 24

Kontakt os

For at kontakte den rigtige salgsrepræsentant bedes du sende os en besked med dine spørgsmål, så vi kan starte samtalen!