Impressum

Prawo autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki, pliki dźwiękowe, wideo i animacje są chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami ochrony własności intelektualnej. Nie wolno ich kopiować, modyfikować ani wykorzystywać na innych stronach internetowych do celów handlowych lub przekazywania. Na niektórych stronach internetowych firmy Schmitz Cargobull AG znajdują się również zdjęcia chronione prawem autorskim podmiotów, które je udostępniły.

Znaki towarowe

Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez inne podmioty podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego w danej chwili prawa do znakowania oraz prawom własności poszczególnych zarejestrowanych właścicieli. Wyłącznie ze względu na wymienienie nie wolno wyciągać wniosku, że dany znak towarowy nie jest chroniony przez prawa innych.

Gwarancja

Treść oraz w szczególności ewentualnie opisane warunki gwarancji na tych stronach zostały starannie opracowane i sprawdzone. Informujemy, że w niektórych krajach lub w przypadku innego poziomu korzystania niż zwykły, obowiązują odpowiednio dostosowane warunki gwarancji. Firma Schmitz Cargobull AG nie daje żadnej gwarancji na aktualność, prawidłowość, kompletność lub jakość udostępnionych informacji.

Roszczenia odpowiedzialności wobec firmy Schmitz Cargobull AG w związku ze stratami materialnymi lub intelektualnymi spowodowanymi korzystaniem lub niekorzystaniem z przestawionych informacji bądź błędnymi i niepełnymi informacjami, są zasadniczo wykluczone, jeśli po stronie firmy Schmitz Cargobull AG nie ma ewidentnie zamierzonej winy lub winy wynikającej z poważnego zaniedbania.

Firma Schmitz Cargobull AG zastrzega sobie jednoznacznie prawo do zmieniania, uzupełniania, usuwania lub zaprzestania publikowania części stron lub całej oferty bez uprzedniego powiadomienia.

Odniesienia do innych stron internetowych

Jeżeli firma Schmitz Cargobull AG bezpośrednio lub pośrednio odnosi się do innych stron internetowych ("linki"), to firma Schmitz Cargobull AG nie ponosi odpowiedzialności za treść, dostępność, prawidłowość oraz dokładność zlinkowanych stron, ich ofert, linków lub reklam. Firma Schmitz Cargobull AG nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne, nieprawidłowe lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku korzystania lub niekorzystania z informacji znajdujących się na zlinkowanych stronach.

Uprawnienia do licencji

Celem firmy Schmitz Cargobull AG jest oferowanie innowacyjnych i informacyjnych stron internetowych. Mamy więc nadzieję, że spełniamy te oczekiwania. Prosimy jednak o zrozumienie, że firma Schmitz Cargobull AG musi chronić swoją własność intelektualną, w tym patenty, znaki handlowe i prawa autorskie, a te strony internetowe nie zapewniają żadnych praw licencyjnych do własności intelektualnej firmy Schmitz Cargobull AG. Powielanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i przekazywanie oraz inne wykorzystanie jest niedozwolone bez pisemnej zgody firmy Schmitz Cargobull AG.

Skuteczność prawna

Niniejsze wykluczenie odpowiedzialności należy traktować jako element witryny internetowej, z której następuje odniesienie do tej strony. Jeśli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie są zgodne z obowiązującym prawem, przestały być z nim zgodne lub nie są zgodne całkowicie, nie ma to wpływu na pozostałe części dokumentu w zakresie ich treści i obowiązywania.