S.KI CONTROL

S.KI CONTROL

Sterowanie i nadzorowanie istotnych funkcji naczepy samowyładowczej S.KI można realizować przez smartfona lub tableta za pośrednictwem aplikacji Schmitz Cargobull S.KI Control, co znacznie ułatwia codzienną pracę kierowcy?
S.KI tipper semi-trailer with thermal insulation?
  • Bezpieczeństwo
  • Komfort
  • Ekonomiczność
Bezpieczeństwo
Asystent kąta zgięcia

Mierzy położenie ciągnika względem naczepy podczas rozładunku. Idealne jest położenie w jednej linii. W przypadku zbyt dużego kąta zgięcia proces przechylania zostaje zatrzymany. Kierowca może na własną odpowiedzialność kontynuować proces przechylania.

Państwa korzyści: Większe bezpieczeństwo aktywne i pasywne podczas wyładowania.

Kamera w przestrzeni tylnej

Wyświetla na wyświetlaczu smartfona lub tableta niewidoczny w innej sytuacji obszar za naczepą.

Państwa korzyści: manewrowanie i wychylanie jest bezpieczniejsze.

Asystent kąta nachylenia

Mierzy nachylenie boczne pojazdu na nierównych podłożach przed procesem przechylania i w trakcie. W przypadku zbyt dużego nachylania bocznego proces przechylania zostaje zatrzymany. Kierowca może na własną odpowiedzialność kontynuować proces przechylania.

Państwa korzyści: Większe bezpieczeństwo aktywne i pasywne podczas wyładowania.

Asystent kąta przechyłu

Za pomocą czujnika w gnieździe wywrotki mierzy dokładny kąt przechyłu i powoduje automatyczne wyhamowanie podczas jazdy z przechyloną kolebą.

Państwa korzyści: Dokładne informacje o wysokości całkowitej podczas przechylania, większe bezpieczeństwo i ostrzeżenie w krytycznych sytuacjach.

Automatyczne wspomaganie rozruchu

Zwiększa trakcję przez samoczynne podnoszenieosi podnośnej podczas jazdy do 30 km/h, jeżelioś napędowa samochodu ciężarowego traci przyczepność podczas ruszania.

Państwa korzyści:Większe bezpieczeństwo i komfort wcodziennej jeździe i łatwe sterowanie za pośrednictwemaplikacji z kabiny kierowcy.

Automatyczne opuszczanie

Zawieszenie pneumatyczne w podwoziu podczas rozładunkudlawiększą stabilność dzięki głębszemuśrodkowi ciężkości.

Państwa korzyści:Większa stabilność podczas wyładunku iłatwe sterowanie za pośrednictwem aplikacji z kabiny kierowcy.

Komfort
Regulowane hamulce wykańczarki

Umożliwia ustawienie ciśnienia hamowania podczaspracy z wykańczarką, asterowanie odbywa się przez aplikację na smartfona.

Państwa korzyści:Odciążenie kierowcy i optymalne dostosowaniedo warunków drogowych podczasrozładunku do wykańczarki.

Pilot do dachu elektrycznego

Umożliwia szybkie otwieranie i zamykaniedachu przez aplikację na smartfona w ciągu około 25 sekund.

Państwa korzyści: Obsługa może się odbywać zkabiny kierowcy. Wchodzenie iobsługa w pocie czoła nie następuje,czas pracy jest krótszy.

Pilot do pneumatycznego zabezpieczenia przeciwwjazdowego

Umożliwia podnoszenie i opuszczanie przezprzyciski funkcyjne w aplikacji na smartfona orazułatwia pracę przy wykańczarce.

Państwa korzyści: Większy komfort dzięki sterowaniu zdalnemuosłony przeciwwjazdowej.

Obsługa funkcji ściany tylnej

Umożliwia łatwy wybór funkcjihydraulicznej klapy tylnej za pośrednictwem aplikacji na smartfona.

Państwa korzyści:Większy komfort dzięki sterowaniu zkabiny kierowcy.

Kamera w przestrzeni ładunkowej

Wyświetla na wyświetlaczu smartfona lub tabletaaktualny obraz wnętrza muldy dokontroli procesów ładowania.

Państwa korzyści:Większy komfort i bezpieczeństwo dziękikontroli z kabiny kierowcy.

Ekonomiczność
Automatyczne wyrównanie obciążenia osi

Zapewnia optymalne rozłożenie obciążenia zwyrównanymi obciążeniami osi przy nierównomierniezaładowanej muldzie.

Państwa korzyści: Unikanie nierównomiernego obciążenia osi i przestrzeganie przepisów dziękiłatwemu sterowaniu za pośrednictwem aplikacji z kabiny kierowcy.

Kontrola ciśnienia w oponach z funkcją uzupełniania

Przywraca samoczynnie ustawione wcześniej ciśnienie powietrza wposzczególnych oponach podwozia oraz ostrzega w przypadkuwolnej i trwałej utraty powietrza, a takżestale dopompowuje w razie potrzeby, aby nie dopuścić do brakupowietrza.

Państwa korzyści: Kierowca jest odpowiednio wcześnie ostrzegany, a w przypadkumniejszych uszkodzeń możliwa jest dalsza jazda dowarsztatu.

Elektroniczne zawieszenie pneumatyczne

Zapewnia niezależny od obciążenia komfort resorowania,optymalne położenie na ulicy i umożliwia różneustawienie zmian wysokości w podwoziu.

Państwa korzyści: Oszczędność czasu dzięki funkcji pamięciustawionych wcześniej wysokości podwozia.

System ważenia

Wskazuje niezawodnie ciężar materiałów sypkich wmuldzie. W ten sposób można optymalnie wykorzystać dostępny ciężar użytkowyoraz uniknąć przeładowania.

Państwa korzyści: Unikanie kar i oszczędzanie pojazdu.

Umowy serwisowe

Pasująca umowa serwisowa pozwala zachować pełną kontrolę nad kosztami, a my zapewniamy mobilność!
Więcej: Umowy serwisowe

Telematyka

Telematyka TrailerConnect® umożliwia uzyskanie wszystkich wymaganych informacji o pojazdach.
Więcej: Telematyka

Finansowanie

Opracowujemy indywidualną ofertę na atrakcyjnych warunkach na cały okres eksploatacji inwestycji.
Więcej: Finansowanie

+48 22 733 53 00

Skontaktuj się z nami

Aby skontaktować się w właściwym dystrybutorem, wyślij nam wiadomość z pytaniami, abyśmy mogli rozpocząć konwersację!