S.KI CONTROL

S.KI CONTROL

Sterowanie i nadzorowanie istotnych funkcji naczepy samowyładowczej S.KI można realizować przez smartfona lub tableta za pośrednictwem aplikacji Schmitz Cargobull S.KI Control, co znacznie ułatwia codzienną pracę kierowcy?
S.KI tipper semi-trailer with thermal insulation?
  • Bezpieczeństwo
  • Komfort
  • Ekonomiczność
Bezpieczeństwo
Asystent kąta zgięcia

Mierzy położenie ciągnika względem naczepy podczas rozładunku. Idealne jest położenie w jednej linii. W przypadku zbyt dużego kąta zgięcia proces przechylania zostaje zatrzymany. Kierowca może na własną odpowiedzialność kontynuować proces przechylania.

Państwa korzyści: Większe bezpieczeństwo aktywne i pasywne podczas wyładowania.

Kamera w przestrzeni tylnej

Wyświetla na wyświetlaczu smartfona lub tableta niewidoczny w innej sytuacji obszar za naczepą.

Państwa korzyści: manewrowanie i wychylanie jest bezpieczniejsze.

Asystent kąta nachylenia

Mierzy nachylenie boczne pojazdu na nierównych podłożach przed procesem przechylania i w trakcie. W przypadku zbyt dużego nachylania bocznego proces przechylania zostaje zatrzymany. Kierowca może na własną odpowiedzialność kontynuować proces przechylania.

Państwa korzyści: Większe bezpieczeństwo aktywne i pasywne podczas wyładowania.

Asystent kąta przechyłu

Za pomocą czujnika w gnieździe wywrotki mierzy dokładny kąt przechyłu i powoduje automatyczne wyhamowanie podczas jazdy z przechyloną kolebą.

Państwa korzyści: Dokładne informacje o wysokości całkowitej podczas przechylania, większe bezpieczeństwo i ostrzeżenie w krytycznych sytuacjach.

Automatyczne wspomaganie rozruchu

Zwiększa trakcję przez samoczynne podnoszenieosi podnośnej podczas jazdy do 30 km/h, jeżelioś napędowa samochodu ciężarowego traci przyczepność podczas ruszania.

Państwa korzyści:Większe bezpieczeństwo i komfort wcodziennej jeździe i łatwe sterowanie za pośrednictwemaplikacji z kabiny kierowcy.

Automatyczne opuszczanie

Zawieszenie pneumatyczne w podwoziu podczas rozładunkudlawiększą stabilność dzięki głębszemuśrodkowi ciężkości.

Państwa korzyści:Większa stabilność podczas wyładunku iłatwe sterowanie za pośrednictwem aplikacji z kabiny kierowcy.

Komfort
Regulowane hamulce wykańczarki

Umożliwia ustawienie ciśnienia hamowania podczaspracy z wykańczarką, asterowanie odbywa się przez aplikację na smartfona.

Państwa korzyści:Odciążenie kierowcy i optymalne dostosowaniedo warunków drogowych podczasrozładunku do wykańczarki.

Pilot do dachu elektrycznego

Umożliwia szybkie otwieranie i zamykaniedachu przez aplikację na smartfona w ciągu około 25 sekund.

Państwa korzyści: Obsługa może się odbywać zkabiny kierowcy. Wchodzenie iobsługa w pocie czoła nie następuje,czas pracy jest krótszy.

Pilot do pneumatycznego zabezpieczenia przeciwwjazdowego

Umożliwia podnoszenie i opuszczanie przezprzyciski funkcyjne w aplikacji na smartfona orazułatwia pracę przy wykańczarce.

Państwa korzyści: Większy komfort dzięki sterowaniu zdalnemuosłony przeciwwjazdowej.

Obsługa funkcji ściany tylnej

Umożliwia łatwy wybór funkcjihydraulicznej klapy tylnej za pośrednictwem aplikacji na smartfona.

Państwa korzyści:Większy komfort dzięki sterowaniu zkabiny kierowcy.

Kamera w przestrzeni ładunkowej

Wyświetla na wyświetlaczu smartfona lub tabletaaktualny obraz wnętrza muldy dokontroli procesów ładowania.

Państwa korzyści:Większy komfort i bezpieczeństwo dziękikontroli z kabiny kierowcy.

Ekonomiczność
Automatyczne wyrównanie obciążenia osi

Zapewnia optymalne rozłożenie obciążenia zwyrównanymi obciążeniami osi przy nierównomierniezaładowanej muldzie.

Państwa korzyści: Unikanie nierównomiernego obciążenia osi i przestrzeganie przepisów dziękiłatwemu sterowaniu za pośrednictwem aplikacji z kabiny kierowcy.

Kontrola ciśnienia w oponach z funkcją uzupełniania

Przywraca samoczynnie ustawione wcześniej ciśnienie powietrza wposzczególnych oponach podwozia oraz ostrzega w przypadkuwolnej i trwałej utraty powietrza, a takżestale dopompowuje w razie potrzeby, aby nie dopuścić do brakupowietrza.

Państwa korzyści: Kierowca jest odpowiednio wcześnie ostrzegany, a w przypadkumniejszych uszkodzeń możliwa jest dalsza jazda dowarsztatu.

Elektroniczne zawieszenie pneumatyczne

Zapewnia niezależny od obciążenia komfort resorowania,optymalne położenie na ulicy i umożliwia różneustawienie zmian wysokości w podwoziu.

Państwa korzyści: Oszczędność czasu dzięki funkcji pamięciustawionych wcześniej wysokości podwozia.

System ważenia

Wskazuje niezawodnie ciężar materiałów sypkich wmuldzie. W ten sposób można optymalnie wykorzystać dostępny ciężar użytkowyoraz uniknąć przeładowania.

Państwa korzyści: Unikanie kar i oszczędzanie pojazdu.

Service contracts

The right service contract gives you full control over the costs and we make sure that you stay mobile!
Więcej:Service contracts
Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Telematics

TrailerConnect® telematics provides you with all the information you need on your trailers.
Więcej:Telematics
TrailerConnect? telematics provides you with all the information you need on your trailers.

Financing

We can provide you with an individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.
Więcej:Financing
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.

+48 22 733 53 00

Skontaktuj się z nami

Aby skontaktować się w właściwym dystrybutorem, wyślij nam wiadomość z pytaniami, abyśmy mogli rozpocząć konwersację!