Zabezpieczenie ładunku

Zabezpieczenie ładunku

Zabezpieczenie ładunku musi być ‒ jednak stałe zastosowanie tej zasady w trudnej codziennej pracy nie jest łatwe. Zabezpieczenie ładunku musi być realizowane łatwo i efektywnie.
Flexible load securing options in the S.CS curtainsider semi-trailer

Ramy ustawowe

Zabezpieczenie ładunku w ruchu towarowym jest zagadnieniem, do którego obowiązują różne wytyczne zapewniające bezpieczeństwo ruchu towarowego. Ochrona odnosi się do pojazdu, ładunku i wszystkich innych uczestników codziennych transportów. Oprócz wytycznych ustawowych należy przestrzegać również specjalistycznych zasad zabezpieczenia ładunku.

Siły fizyczne

Działają siły fizyczne, np. siła ciężkości, siła odśrodkowa lub siły tarcia, prawa natury również nie są powstrzymywane przez ładunek na naczepie.

Acceleration causes loads to slide backwards

Przyspieszenie

Ruszanie - Die Zmiana prędkości w określonym czasie - to jest przyspieszenie. Powoduje przesuwanie się ładunku do tyłu.
Dowiedz się więcej
Brakes cause the load to move forwards towards the driver's cab.

Hamulce

Przyspieszenie odwrócone - Również zmniejszenie - hamowanie - jest zmianą prędkości. Powoduje przesuwanie się ładunku w kierunku kabiny kierowcy.
Dowiedz się więcej
Cornering moves the load towards the side wall.

Jazda po zakrętach

Przyspieszenie boczne - Jadąc po zakrętach wyczuwalna jest zmiana kierunku: przyspieszenie odśrodkowe. Powoduje przemieszczanie ładunku w kierunku ściany bocznej.
Dowiedz się więcej
Weight force presses the load vertically onto the loading surface.

Siła ciężkości

Dociska ładunek pionowo do powierzchni ładunkowej.
Dowiedz się więcej
Inertia acts counter to the semi-trailer's acceleration, braking and change of direction.

Siła masy

Siła masy (siła bezwładności) powoduje utrzymanie ładunku chwilowej pozycji / zatrzymanie ruchu oraz działa przeciwnie do przyspieszenia pojazdu, hamowania oraz zmian kierunku.
Dowiedz się więcej
Friction prevents or reduces displacement of the load.

Siła tarcia

Zapobiega lub zmniejsza przesuwanie ładunku. Wpływ na jej działanie mają powierzchnie ładunku oraz powierzchnia ładunkowa.
Dowiedz się więcej

Zasady zabezpieczania ładunku

Zasadniczo należy rozróżnić dwie zasady zabezpieczenia ładunku: zabezpieczenie kształtowe i zabezpieczenie siłowe.

Zamknięcie siłowe

Więcej:Zamknięcie siłowe
Force-fitting_load securing

Zamknięcie kształtowe polega na intensyfikacji siły tarcia między ładunkiem a powierzchnią ładunkową. Ponadto środki mocujące zwiększają nacisk na ładunek, który jest silniej dociskany do powierzchni ładunkowej i dzięki temu pozostaje on w pozycji.

Wiązanie jako zabezpieczenie ładunku: podczas wiązania ładunku środki mocujące zabezpieczają nie bezpośrednio, lecz przez zwiększenie docisku. Ładunek jest więc zabezpieczany przed przesuwaniem wyłącznie przez siłę tarcia.

Zamknięcie kształtowe

Więcej:Zamknięcie kształtowe

Kształtowe zabezpieczenie ładunku polega na ograniczeniu przestrzeni ładunkowej, czyli każdy transportowany element jest ułożony bez szczelin przy innym lub przy ograniczniku przestrzeni ładunkowej, na przykład przy ścianie czołowej lub tylnej.

W praktyce: elementy obciążenia należy podczas załadunku umieścić blisko ściany czołowej, tylnej lub ścian bocznych (krawędź oporowa palety) tak, aby między poszczególnymi częściami nie powstały szczeliny.

Szczelin między poszczególnymi częściami nigdy nie da się całkowicie uniknąć, nie mogą jednak wynosić więcej niż łącznie kilka centymetrów, w przeciwnym razie nie będą kształtowe. Szczeliny muszą zostać wtedy odpowiednio wypełnione lub ładunek należy zabezpieczyć w sposób siłowy, np. przez wiązanie.

Środki pomocnicze do zabezpieczenia ładunków

Więcej:Środki pomocnicze do zabezpieczenia ładunków
Floor securing sleeves

Z reguły połączenie zabezpieczenia kształtowego i siłowego ładunku jest najprostszym i najkorzystniejszym sposobem, ponieważ elementy obydwu metod uzupełniają się.

Każda przyczepa ma różne wymagania uzyskania połączenia kształtowego również wtedy, gdy rodzaj ładunku, np. palety z towarami w workach lub zbyt słabe opakowania zewnętrzne, normalnie na to nie pozwala.

Do tych środków pomocniczych należą szyny perforowane w podłodze pojazdu, szyny Joloda z montażem wpuszczonym w podłogę, kłonice wtykane, belki poprzeczne itd. Możliwe jest jednak również blokowanie ładunku ze względu na specjalną budowę naczepy lub przez pasy


Rozłożenie obciążenia

Wszystkie środki zabezpieczenia ładunku są określane przez różne rodzaje ładunku. Należy do tego przestrzeganie kodeksu drogowego (k.d.). Pomaga to w rozkładzie obciążenia, które nie narusza bezpieczeństwa ruchu ani eksploatacji.

Przykłady z praktyki

Podczas codziennych transportów przewożone są różnorodne towary. Muszą być spełnione najróżniejsze wymagania dotyczące zabezpieczenia ładunku.

  • Transport samochodowy
  • Transport napojów
  • Ładunki drobnicowe
  • Transport papieru
  • Transportu zwojów

Kosze siatkowe umożliwiają szybkie zabezpieczenie różnych towarów, ponieważ jednolite wymiary zapewniają idealnie kształtowo zabezpieczony ładunek. Oprócz trwałości nadwozia szczeliny ładunku zabezpieczają listwy odbojowe palet do mocowania bocznego, belki poprzeczne i drążki teleskopowe, natomiast dach podnoszony pozwala na szybki załadunek ustawionych na sobie skrzynek mimo wysokości 3 m na 3.

Dla certyfikowanego transportu opon wyposażenie jest rozszerzane zgodnie z certyfikatem Code XL o 6 rzędów łat i 2 rzędy łat stalowych z każdej strony. W kierunku podłużnym jeden krzyżak pasów mocujących na jedno pole kłonic utrzymuje luźne opony. Dodatkowe utrzymanie zapewniają boczne łaty stalowe z wąskim rastrem otworów. Zawieszone tutaj belki poprzeczne tworzą kształtowy ładunek części.

Wymagania do transportu napojów są wysokie. Na butelki i beczki dostępne są różne rozmiary i pojemniki. Należy unikać wolnych przestrzeni przy ograniczeniach powierzchni ładunkowej. W razie wątpliwości należy uzupełnić zabezpieczenie kształtowe przez ustawione palety i wiązanie. Pojazdy, których nadwozie ma certyfikat na podstawie Code XL, mogą pochłaniać wszystkie siły przez nadwozie. Warunkiem jest załadunek palet bez szczelin. Aby skompensować szczeliny, stosowane są łaty dystansowe oraz systemy zabezpieczające, mocowane między dachem a podłogą.
Dla często różnych ładowanych towarów w transporcie ładunków drobnicowych ważne jest wykonanie zamknięcia kształtowego przez właściwe środki pomocnicze. Wykonywanie jednostek ładunkowych ze standardowymi wymiarami na paletach należy przy tym do najważniejszych działań. Idealne są swobodnie wkładane z podziałem w powierzchni ładunkowej kłonice, podpory pionowe i belki blokujące. Na drugim poziomie naczepy ładunki drobnicowe mogą być odłączane i ładowane pojedynczo kształtowo.
Ważnymi środkami pomocy do zabezpieczania leżących zwojów papieru są kliny, uniemożliwiające toczenie. Na wszystkich powierzchniach ułożenia należy umieścić maty antypoślizgowe przystosowane do transportu papieru. Przechylaniu stojących zwojów papieru można zapobiec przez bezpośrednie zamocowanie za pomocą tak zwanego zaczepu czołowego.
Transport ciężkich zwojów stalowych nie jest możliwy do wykonania bez specjalnego wyposażenia naczepy. Preferuje się, aby rama była przystosowana do wysokiego obciążenia punktowego. Wpuszczona mulda określa automatycznie prawidłową pozycję podczas załadunku. Dalsze działania związane z zabezpieczeniem ładunku: wkładane kłonice w muldzie, łańcuchy mocujące i ucha mocujące do dużych obciążeń.

Umowy serwisowe

Pasująca umowa serwisowa pozwala zachować pełną kontrolę nad kosztami, a my zapewniamy mobilność!
Więcej:Umowy serwisowe
Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Telematyka

Telematyka TrailerConnect® umożliwia uzyskanie wszystkich wymaganych informacji o pojazdach.
Więcej:Telematyka
TrailerConnect? telematics provides you with all the information you need on your trailers.

Finansowanie

Opracowujemy indywidualną ofertę na atrakcyjnych warunkach na cały okres eksploatacji inwestycji.
Więcej:Finansowanie
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.

+48 22 733 53 00

Skontaktuj się z nami

Aby skontaktować się w właściwym dystrybutorem, wyślij nam wiadomość z pytaniami, abyśmy mogli rozpocząć konwersację!