Στοιχεία έκδοσης

Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Όλα τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφήματα, τα αρχεία ήχου, βίντεο και ανιμασιόν υπόκεινται σε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και λοιπούς νόμους για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αντιγραφή τους για εμπορικούς σκοπούς ή για μεταβίβαση, η τροποποίησή τους και η χρήση τους σε άλλες ιστοσελίδες. Ορισμένες διαδικτυακές σελίδες της Schmitz Cargobull AG περιέχουν εικόνες, οι οποίες προστατεύονται από δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας των ατόμων που τις έχουν διαθέσει εκεί.

Εμπορικά σήματα

Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στη διαδικτυακή προσφορά και ανήκουν ενδεχομένως σε τρίτους υπόκεινται ολοκληρωτικά στους όρους του εκάστοτε ισχύοντος σήματος και του κατόχου σήματος του εκάστοτε εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη. Η απλή αναφορά της ονομασίας δεν μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι το εμπορικό σήμα δεν προστατεύεται από τρίτους.

Αξίωση εγγυοδοσίας

Το περιεχόμενο και συγκεκριμένα οι όροι εγγυοδοσίας που ίσως περιγράφονται σε αυτές τις σελίδες έχουν υποβληθεί σε προσεκτική επεξεργασία και έλεγχο. Υπογραμμίζουμε εντόνως ότι σε μεμονωμένες χώρες ή εάν εφαρμόζεται άλλος από τον φυσιολογικό βαθμό καταπόνησης, ισχύουν μόνο αντιστοίχως προσαρμοσμένοι όροι εγγυοδοσίας. Η Schmitz Cargobull AG ωστόσο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ενημερότητα, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των πληροφοριών που αναφέρονται.

Η αξιώσεις ευθύνης από τη Schmitz Cargobull AG, οι οποίες δεν αφορούν σε βλάβες υλικού ή πνευματικού είδους, οι οποίες οφείλονται στη χρήση ή τη μη χρήση των αναφερόμενων πληροφοριών ή σε ελαττωματικές ή ελλιπείς πληροφορίες, αποκλείονται κατά κύριο λόγο, εφόσον δεν στοιχειοθετείται εκ προθέσεως ή βαρεία αμέλεια εκ μέρους της Schmitz Cargobull AG.

Η Schmitz Cargobull AG διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής, συμπλήρωσης, διαγραφής ή δημοσίευσης μέρους των σελίδων ή ολόκληρης της προσφοράς χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες

Εφόσον η Schmitz Cargobull AG παραπέμπει άμεσα ή έμμεσα σε διαδικτυακές σελίδες τρίτων («σύνδεσμοι»), τότε η Schmitz Cargobull AG δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, την ορθότητα και την ακρίβεια των συνδεδεμένων σελίδων, των προσφορών τους, των συνδέσμων τους ή των διαφημίσεών τους. Η Schmitz Cargobull AG δεν ευθύνεται για παράνομα, ελαττωματικά ή ατελή περιεχόμενα και ειδικά για βλάβες που οφείλονται στη χρήση ή τη μη χρήση των πληροφοριών που αναφέρονται στις συνδεδεμένες σελίδες.

Άδεια

Η Schmitz Cargobull AG θέλει να σας προσφέρει καινοτόμες και ενημερωτικές διαδικτυακές σελίδες. Ελπίζουμε να έχουμε αντεπεξέλθει στις προσδοκίες σας. Παρακαλούμε ωστόσο για την κατανόησή σας στο γεγονός ότι η Schmitz Cargobull AG πρέπει να προστατέψει την πνευματική της ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων των πατέντων, των εμπορικών σημάτων και των συγγραφικών δικαιωμάτων και συνεπώς αυτές οι διαδικτυακές σελίδες δεν παραχωρούν σε καμία περίπτωση άδεια στην πνευματική ιδιοκτησία της Schmitz Cargobull AG. Η αναπαραγωγή, η διάδοση, η ανατύπωση και η μεταβίβαση και η χρήση άλλου είδους δεν επιτρέπεται χωρίς τη γραπτή έγκριση της Schmitz Cargobull AG.

Νομική ισχύς

Η παρούσα απαλλακτική ρήτρα πρέπει να θεωρηθεί ως μέρος της διαδικτυακής προσφοράς, η οποία σας έλαβε χώρα η παραπομπή στην εν λόγω σελίδα. Εφόσον μέρη ή μεμονωμένες διατυπώσεις του κειμένου αυτού δεν ανταποκρίνονται, δεν ανταποκρίνονται πλέον ή δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην ισχύουσα νομική βάση, τα λοιπά μέρη του εγγράφου διατηρούν την εγκυρότητά τους.