Υπηρεσία δεδομένων τηλεματικής
Are you a dispatcher, fleet manager or driver? Do you transport goods in general cargo, refrigerated or pharmaceutical transport? Find out more about the digital services and solutions for more efficiency in your daily transport routine. 
The platform for data integration, live tracking and trailer services. More information about TrailerConnect®
FleetTrack, TrailerConnect® Data Management Center undTrailerConnect® Tour Track  und TrailerConnect® FleetWatch
The information from the driver app beSmartApp ensures more safety on every tour and with the beUpToDate app, managers can keep an eye on their fleet at all times.
Telematics provides customers with real-time data on the condition and performance of the trailers, and we use the historical trailer data to determine and plan maintenance stops in order to further optimise the availability and predictability of the vehicles.
Theo de Vries, Vice President Services, TIP Group

Υπηρεσία δεδομένων τηλεματικής

Με το σύστημα τηλεματικής TrailerConnect® λαμβάνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα οχήματά σας. Τεχνικά εξαρτήματα άριστης ποιότητας και αισθητήρας καταγράφουν δεδομένα του τρέιλέρ σας και τα μεταβιβάζουν στο κέντρο μηχανοργάνωσης τηλεματικής.

* Ισχύει μόνο για ρυμουλκούμενο S.KO COOL

TrailerConnect® - one platform - everything in view

With the digital services around TrailerConnect® telematics, you always have your vehicles in view. Whether you are a driver, dispatcher or fleet operator, you manage, plan and monitor your fleet in one portal for efficient use in refrigerated, pharmaceutical or general cargo transport.

Advantages for the dispatcher

 • All information at a glance in the TrailerConnect® Portal
 • Efficient planning of routes
 • Remote access to refrigeration unit and trailer
 • Transparent processes and route monitoring, also of subcontractors used
 • Fast reaction to events (e.g. correction of setpoints)
 • Reliable compliance with the cold chain and optimal processes
 • Transport data available at all times
 • Automatic recording of the route from the start

Advantages for the fleet manager

 • Fast and digital availability of documentation (e.g. temperature records)
 • Optimal selection of the right vehicle and equipment (certificates, documents, reports)
 • Clearly arranged central monitoring of transport orders in one platform
 • Fast communication in case of queries
 • Always informed on the road with the beUpToDate App

Advantages for the driver

 • All information in one platform ensures efficient communication between driver and dispatcher
 • Improved concentration on the transport through presettings on the refrigeration unit and tailgate
 • Timely warning of malfunctions and impending breakdowns
 • Avoidance of breakdowns
 • Optimised route planning by determining the estimated time of arrival (ETA) and taking driving times into account
 • Mobile information with the driver app beSmart app
Regardless of whether you transport goods in temperature-controlled transport, pharmaceutical transport or general cargo, with reliable real-time data you create more transparency in the supply chain and thus increase your efficiency and optimise your use of resources. With TrailerConnect® telematics and the services and functions related to telematics, we offer the optimum solution for your transport tasks.
Transport example General Cargo
Transport example Tempered transport
Transportbeispiel emissionsfreier Kühltransport 

Πιστοποίηση της Cargobull Telematics GmbH

Τώρα επίσημα πιστοποιημένο: Με τη σφραγίδα δοκιμής "Assured Sustainability", το Γερμανικό Ινστιτούτο για την Αειφορία και την Οικονομία επιβεβαιώνει στην Cargobull Telematics GmbH, μεταξύ άλλων, τα οικολογικά οφέλη των προϊόντων καθώς και τη συνολική κοινωνική επάρκεια. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για την πιστοποίηση αυτή. Δείχνει: Η βιωσιμότητα είναι η εστίασή μας!
Μάθετε περισσότερα

TrailerConnect® FleetTrack​

Real-time fleet visualisation

 • •  Real-time display of truck & trailer position and availability - at a glance, regardless of the telematics hardware used
 • •  Comprehensive notification and alarm configuration 
 • • Personal reporting and history of all events, positions and temperatures
 • •  Permanent information about door and coupling status
Μάθετε περισσότερα

TrailerConnect® Data Management Center

Central integration of various systems

 • •  Visualisation of the entire transport network - incl. subcontractors
 • •  Infrastructure and consolidation platform for all telematics systems and data
 • •  Individual and secure configuration of data stream
Μάθετε περισσότερα

TrailerConnect® TourTrack

Order-related tracking of vehicles and sharing of transport data

 • •  Targeted and selected data sharing for each tour, e.g. to any Real Time Visibility (RTV) platforms
 • •  Tour-based real-time monitoring, including estimated time of arrival (ETA) 
 • •  Automatic generation of order-related temperature reports
Μάθετε περισσότερα

TrailerConnect® FleetWatch

Real-time monitoring of the refrigeration unit

 • •  Fleet dashboard for real-time monitoring of transport refrigeration machines 
 • •  Automatic fault analysis with recommendations for remedial action  
 • •  Service partner referral in the event of a breakdowns
Μάθετε περισσότερα

Ενοποίηση δεδομένων και διεπαφές

TrailerConnect® beSmart App

Using the beSmart app, your drivers always keep an eye on the condition of the trailer and can react quickly if necessary. The trailer's integrated WLAN module ensures communication between the telematics control unit and the smartphone. This means you never miss any important news or messages.

 • •  Analysis of the cargo compartment temperature
 • •  Monitoring and control of the chiller
 • •  Brake pad wear check
 • •  Aggregate load
 • •  Tire status control
 • •  Tailgate locking system
 • •  Control of the door locking system
 • •  Control of the refrigeration unit

 

Μάθετε περισσότερα

Configure tire sensors via web application

The TrailerConnect® TyreManager is a web application for configuring and managing the installed tire sensors of a trailer with TrailerConnect® Telematics. Changes to the sensor positions are possible at any time, easily, mobile and without physical connection to the trailer.

Μάθετε περισσότερα

Apps & Co.

Webinar Recording: Real-Time Value Creation

The telematics data of your transport fleet are valuable assets! But how do you exploit its value and share it in a controlled way? Learn from our experts Soeren Danielsen, Manager Digital Services, Tim Haller, Product Manager Digital Services and Leoni Nathaus, Head of Product Management Digital Services how the TrailerConnect® Data Management Center can help you.
Μάθετε περισσότερα

Zukunftssicheres Flottenmanagement

Erfahren Sie mehr über:

Fuhrpark leicht gemacht! Zukunftssichere Lösungen für Ihr Flottenmanagement.

Μάθετε περισσότερα

Webinar Recording: Real-Time Value Creation

The telematics data of your transport fleet are valuable assets! But how do you exploit its value and share it in a controlled way? Learn from our experts Soeren Danielsen, Manager Digital Services, Tim Haller, Product Manager Digital Services and Leoni Nathaus, Head of Product Management Digital Services how the TrailerConnect® Data Management Center can help you.
Μάθετε περισσότερα

Chancen und Risiken der Digitalisierung

Erfahren Sie mehr über:

Ware in Echtzeit verfolgen, Störungen identifizieren, mit voraussichtlichen Ankunftszeiten die Planung verbessern?

Μάθετε περισσότερα
The beSmart app ensures that your drivers are always aware of the status of the trailer and can react quickly if necessary.

TrailerConnect® beSmart App

Using the beSmart app, your drivers always keep an eye on the condition of the trailer and can react quickly if necessary. The trailer's integrated WLAN module ensures communication between the telematics control unit and the smartphone. This means you never miss any important news or messages.

 • Analysis of the cargo compartment temperature
 • Monitoring and control of the chiller
 • Brake pad wear check
 • Aggregate load
 • Tire status control
 • Tailgate locking system
 • Control of the door locking system
 • Control of the refrigeration unit

 

Μάθετε περισσότερα
 • Επισκόπηση κατάστασης
 • Διάθεση οχήματος
 • Διαχείριση στόλου
 • Tab Item TAPA
 • Διαχείριση διαδρομής
 • Ανάλυση ψυκτικής αλυσίδας
 • Προληπτική παρακολούθηση

Status overview

 • Overview of all important and current trailer data including map section
 • Grouping by vehicle and filter function for individual views
 • With only a few clicks to the desired function and evaluation.
Μάθετε περισσότερα

Vehicle disposition

With TrailerConnect®, you offer your customers a trailer with modern equipment and flexible use. You have a constant overview of all your vehicles and access to all relevant information for your fleet management. Technical monitoring enables preventive maintenance and you avoid breakdowns. The high level of transparency offered by the system makes usage-based billing models possible.
Μάθετε περισσότερα

Fleet management

TrailerConnect® links information about your fleet in an intelligent way. The data of all networked trailer components such as cooling, drive and sensors are recorded chronologically. Service-relevant warnings in real time avoid vehicle downtime. All technical events are documented with details of the time and place of their occurrence and rectification.
Μάθετε περισσότερα

TAPA TSR1

Cargo crime is omnipresent and offences are numerous. Especially in the area of refrigerated transport, valuable cargo - e.g. from the pharmaceutical sector - needs to be protected. If necessary, have goods transported and monitored in accordance with the Trucking Security Requirements (TSR) of the Transported Asset Protection Association (TAPA). 
With the new TAPA mode in the TrailerConnect® portal, you receive predefined and relevant TAPA security messages at a shortened reporting interval.

Overview of the TAPA-relevant messages: 
o Door lock activated / deactivated
o Trailer coupled / uncoupled
o Alarm system activated / deactivated
o Coupling status
o Movement status
o And many more 

All functions are included in the new TAPA TSR1 telematics tariff.
Μάθετε περισσότερα

TAPA TSR1

Cargo crime is omnipresent and offences are numerous. Especially in the area of refrigerated transport, valuable cargo - e.g. from the pharmaceutical sector - needs to be protected. If necessary, have goods transported and monitored in accordance with the Trucking Security Requirements (TSR) of the Transported Asset Protection Association (TAPA). 
With the new TAPA mode in the TrailerConnect® portal, you receive predefined and relevant TAPA security messages at a shortened reporting interval.

Overview of the TAPA-relevant messages: 
o Door lock activated / deactivated
o Trailer coupled / uncoupled
o Alarm system activated / deactivated
o Coupling status
o Movement status
o And many more 

All functions are included in the new TAPA TSR1 telematics tariff.
Μάθετε περισσότερα

Tour Management

TrailerConnect® enables a clear evaluation of individual tours - with event, temperature and position history. Export function for easy transfer of data to external systems extends the possibilities for using TrailerConnect® telematics. Selection of the evaluation period is implemented by a simple zoom function.
Μάθετε περισσότερα

Cool Chain Analysis

The smallest temperature deviations can affect the shelf life and quality of food and pharmaceutical products. TrailerConnect® allows you to control the temperature specifications of the refrigeration machine. The system provides you with information about the temperature and humidity in the cargo area, the level in the fuel tank and the function of the refrigeration unit. Using this real-time data, you can document an intact cold chain for the entire transport in accordance with DIN EN 12830.
Μάθετε περισσότερα

Proactive monitoring

With the central monitoring of the Schmitz Cargobull S.CU refrigeration machine, breakdowns can be avoided. You are proactively informed about critical states of the refrigeration machine. The service partner receives all the necessary information in advance and can order spare parts and schedule the workshop work. This keeps workshop visits to a minimum and saves you time. Participation in this service is of course voluntary.
Μάθετε περισσότερα

* Ισχύει μόνο για ρυμουλκούμενο S.KO COOL

Πιστοποίηση της Cargobull Telematics GmbH

Τώρα επίσημα πιστοποιημένο: Με τη σφραγίδα δοκιμής "Assured Sustainability", το Γερμανικό Ινστιτούτο για την Αειφορία και την Οικονομία επιβεβαιώνει στην Cargobull Telematics GmbH, μεταξύ άλλων, τα οικολογικά οφέλη των προϊόντων καθώς και τη συνολική κοινωνική επάρκεια. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για την πιστοποίηση αυτή. Δείχνει: Η βιωσιμότητα είναι η εστίασή μας!
Μάθετε περισσότερα
 • Διαρκής έλεγχος της κατάστασης του τρέιλερ και της φόρτωσης
 • Λειτουργία φιλτραρίσματος για μεμονωμένες προσπελάσιμες προβολές
 • Εμφάνιση επιθυμητής αξιολόγησης με πολύ λίγα κλικ
 • Λεπτομερές ιστορικό συμβάντων, θερμοκρασίας και θέσης
 • Απλή εξαγωγή δεδομένων
 • Καμία ακινητοποίηση οχήματος λόγω προειδοποιητικού μηνύματος
 • Τεκμηρίωση τεχνικών συμβάντων και πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος
 • Ανεξάρτητοι πάροχοι υπηρεσιών τηλεματικής εμφανίζουν όλα τα δεδομένα του στόλου οχημάτων
 • Ένας συνεργάτης επικοινωνίας σε περίπτωση ερωτήσεων
 • Μείωση των λειτουργικών εξόδων λόγω του περιορισμού της ποικιλίας παρόχων υπηρεσιών
 • Ενιαία εμφάνιση και απλή χρηστικότητα

Με την εφαρμογή beUpToDate έχετε πάντα τον έλεγχου του στόλου οχημάτων σας. Υπό τη μορφή αποσπάσματος από την πύλη 2.0 μπορείτε να εμφανίσετε για κάθε όχημα τη θέση, την κατάσταση και τα δεδομένα της πίεσης ελαστικών, της φθοράς και της καταπόνησης ή να δημιουργήσετε επισκόπηση για την κατάσταση ολόκληρου του στόλου.

 • Χειρισμός κλεισίματος πόρτας
 • Λειτουργία γεωγραφικού πλέγματος
 • Θέση
 • Επισκόπηση κατάστασης
 • Ανάλυση διαδρομής
 • Φάκελος οχήματος
 • Τεχνικά δεδομένα
 • Διαμόρφωση συναγερμού

Simple configuration

Simple configuration of the loading and unloading points (geofences) in the TrailerConnect® portal for automatic locking and unlocking at entry and exit
Μάθετε περισσότερα

Documentation of the processes

Documentation of all locking and unlocking processes creates additional transparency.
Μάθετε περισσότερα

Locking after 30 seconds

Optional activation of a general, automatic door lock 30 seconds after door closure with a mouse click in the TrailerConnect® portal additionally possible
Μάθετε περισσότερα

Maximum safety

Maximum safety during transport by automatic locking after 30 seconds.
Μάθετε περισσότερα

Smart locking and unlocking

Locking and unlocking the TL4 door locking system in the S.KO COOL SMART without manual effort by dispatchers or drivers saves time and increases safety.
Μάθετε περισσότερα

Geofencing

Creation of polygons, watchboxes or points of interest including individual naming of the area configuration for monitoring specific areas is possible with a few clicks. The alarm configuration for area entries and exits, which can be assigned to single or multiple recipients, is simple and fast.
Μάθετε περισσότερα

Location and fleet map

Everything at a glance: Trailer status including street-precise location.

Μάθετε περισσότερα

Status overview

Real-time information on the status of the trailer creates transparency and increases vehicle availability, as technical problems can be detected directly.
Μάθετε περισσότερα

Route analysis and reports

Temperature reports are generated quickly and individually in the customer CI directly from the status overview. The certified and tamper-proof temperature report can be downloaded as a PDF file and made available to shippers by e-mail.
Μάθετε περισσότερα

Vehicle file

Real-time information about the technical data of the trailer is displayed in a user-specific view. The digital service checkbook documents all technical alarms and notifications
Μάθετε περισσότερα

Technical data on the fleet map

Important information becomes visible at a glance in Google maps: from the loading status of the trailer to aggregate load information.  Further vehicle information can be viewed in detail at the click of a mouse.
Μάθετε περισσότερα

Alarm configuration

Various configurations of data for each vehicle offer comprehensive control options. The configured alarms can be assigned to single or multiple recipients. Real-time alerts via SMS and email increase transport safety.
Μάθετε περισσότερα
 • Εισαγωγή
 • Εξαγωγή
TrailerConnect Data Management Center

The TrailerConnect® Data Management Center is your contact point for setting up and managing all incoming and outgoing data connections. This enables simple management and monitoring of data connections at a central location. Importing data, from third-party telematics systems, and the secure and controlled export of data - to third-party systems such as RTVP - is child's play. 

Replace TrailerConnect TourTrack

With TrailerConnect® TourTrack, journeys can be created or imported quickly and easily. Users get an immediate and detailed overview of the status of their consignments and tours as well as those of their network partners and can track them. Unplanned deviations become immediately visible. This enables efficient management by exception, improved spot market and no more countless and annoying calls from the dispatcher to the driver.

 
Export

Transmission of telematics information from TrailerConnect® via an API interface to other software systems that you use in your company

With the API Manager in the TrailerConnect® Portal, you can activate your desired vehicles for data transfer to a third party system at any time. This means that you can also flexibly forward your data outside our support hours.

 • beUpToDate App
 • εφαρμογής beSmart
 • TyreManager

TrailerConnect® beSmart App

Using the beSmart app, your drivers always keep an eye on the condition of the trailer and can react quickly if necessary. The trailer's integrated WLAN module ensures communication between the telematics control unit and the smartphone. This means you never miss any important news or messages.

 • •  Analysis of the cargo compartment temperature
 • •  Monitoring and control of the chiller
 • •  Brake pad wear check
 • •  Aggregate load
 • •  Tire status control
 • •  Tailgate locking system
 • •  Control of the door locking system
 • •  Control of the refrigeration unit

 

Μάθετε περισσότερα

Configure tire sensors via web application

The TrailerConnect® TyreManager is a web application for configuring and managing the installed tire sensors of a trailer with TrailerConnect® Telematics. Changes to the sensor positions are possible at any time, easily, mobile and without physical connection to the trailer.

Μάθετε περισσότερα

Το μοντέλο τιμολόγησής μας

Άπειρες δυνατότητες, εξατομικευμένες στις ανάγκες τις επιχείρησής σας

Μπορείτε να επιλέξετε τις χρεώσεις σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με το δομοστοιχείο «TrailerConnect® Info» συλλέγετε πληροφορίες για την παρακολούθηση του στόλου σας. Μέσω της λειτουργίας «TrailerConnect® Control» έχετε στη διάθεσή σας ένα αξιόπιστο σύστημα για τον χειρισμό σημαντικών λειτουργιών στα οχήματά σας. Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται για 12 μήνες, εάν το επιθυμείτε και για ακόμα περισσότερο. Με τα τρία πρόσθετα δομοστοιχεία μας αποκτάτε απόλυτη πρόσβαση στον στόλο σας και είστε απόλυτα προετοιμασμένη για όλες τις απαιτήσεις των καθημερινών σας μεταφορών.

ΕΛΕΓΧΟΣ

Η εν λόγω χρέωση είναι διαθέσιμη για ψυκτικά ρυμουλκούμενα.

Statement by Olaf Duden
Ολόκληρος ο κλάδος διαχείριση διακίνησης εμπορευμάτων αλλάζει με ταχύς ρυθμούς. Σήμερα, το να έχεις τον σωστό συνεργάτη, ειδικά στον τομέα της τηλεματικής, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία.
Olaf Duden, διευθυντής στόλου EURO-Leasing GmbH,
Statement by Katja Seifert
Αξίωσή μας αποτελεί η διασφάλιση της ασφάλειας και η ανιχνευσιμότητα των προϊόντων. Αυτό το κατορθώνουμε με τη μεταβίβαση δεδομένων θερμοκρασίας και θέσης σε πραγματικό χρόνο.
Katja Seifert, στόλος και ασφάλιση γραφείου μεταφορών Kaiser & Schmoll,
Philipp Wegm?ller
Κατά τη διατροπική μεταφορά φθαρτών φορτίων απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γνωρίζουμε πάντα που βρίσκονται τα οχήματά μας και να εγγυόμαστε την τήρηση της ψυκτικής αλυσίδας.
Philipp Wegmüller, πρόεδρος γενικής διεύθυνσης railCare AG,
Statement by Gert Kautetzky
Οι πιστοποιημένες εκθέσεις θερμοκρασίας και η καλά σχεδιασμένη διαχείριση συναγερμού και θερμοκρασίας είναι άκρως σημαντικές για τη μεταφορά φαρμακευτικών προϊόντων.
Gert Kautetzky, γραφείο μεταφορών Kautetzky,
Statement by Sascha Kost
Μέσω σημείων γεωσήμανσης ενημερωνόμαστε για το πότε κάποιο τρέιλερ θα φτάσει σε σημείο στάσης, ούτως ώστε να μπορούμε να προγραμματίζουμε προκαταβολικά τις απαραίτητες επιδιορθώσεις και συντηρήσεις.
Sascha Kost, διεύθυνση στόλου οχημάτων Transporte Jankowski,
Statement by Ronja Assmann
Στη νέα πύλη τηλεματικής 2.0 διασφαλίζεται η λεπτομερής, άμεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες των οχημάτων μας - εφόσον χρειαστεί και φορητή πρόσβαση από Smartphone ή τάμπλετ.
Ronja Assmann, στόλος οχημάτων Assmann Logistik GmbH,
 • Τι είναι αυτό που μετατρέπει το σύστημα τηλεματικής TrailerConnect® ειδικά σε S.KO Cool Smart σε καινοτόμο εξοπλισμό;
  Το σύστημα τηλεματικής βοηθάει το τρέιλερ έτσι ώστε πολλές διαδικασίες παρακολούθησης και χειρισμού οχήματος να πραγματοποιούνται με πολύ μεγαλύτερη αποδοτικότητα και διαφάνεια και να επιτυγχάνεται με τον τρόπο αυτό σημαντική βελτιστοποίηση.
 • Ποια πλεονεκτήματα προσφέρει το σύστημα OEM;
  Όλα τα εξαρτήματα δικτυώνονται μεταξύ τους με ιδανικό τρόπο στο τρέιλερ, έχουν σχεδιαστεί κατάλληλα το ένα για το άλλο και έχουν εγκατασταθεί με επαγγελματικό τρόπο σύμφωνα με τα στάνταρτ της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το γεγονός αυτό διασφαλίζει άριστη ποιότητα και απόλυτη διαθεσιμότητα συστήματος.
 • Εκτός από αναφορά θέσης, τι άλλο πρέπει να προσφέρει το σύστημα τηλεματικής τρέιλερ;
  Εκτός από την αναφορά θέσης, ένα σύστημα τηλεματικής τρέιλερ πρέπει να διαθέτει έξυπνη δικτύωση και γρήγορη διάγνωση όλων των εξαρτημάτων τρέιλερ αλλά και ασφαλή και ενσωματωμένη διαχείριση θερμοκρασίας. Με το σωστό σύστημα τηλεματικής μπορείτε να βελτιστοποιήσετε και τις διαδικασίες αλλά και να αυξήσετε την ασφάλεια μεταφοράς.

+49 (2558) 81-0

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για να επικοινωνήσετε με τον σωστό αντιπρόσωπο πωλήσεων, παρακαλούμε στείλτε μας ένα μήνυμα με τις ερωτήσεις σας για να καταφέρουμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση!