Δομικά υλικά

Δομικά υλικά

Τα χύδην υλικά παρουσιάζουν πολύ διαφορετικές φυσικές ιδιότητες. Η άμμος, το χαλίκι ή η ζεστή άσφαλτος υποβάλλουν το όχημα στις δικές τους ξεχωριστές απαιτήσεις. Η Schmitz Cargobull προσφέρει πλειάδα οχημάτων με ανατρεπόμενο κάδο από αλουμίνιο ή χάλυβα με ή χωρίς θερμομόνωση.
The S.KI LIGHT tipper semi-trailer with aluminium box body.

S.KI LIGHT

Τα λεπτόκοκκα χύδην υλικά μπορούν να μεταφερθούν μέσα στο κάσωμα αλουμινίου του S.KI LIGHT με καθαριότητα, ασφάλεια και προσοχή.
Μάθετε περισσότερα
The S.KI LIGHT tipper semi-trailer with aluminium box body and thermal insulation for the transport of asphalt

S.KI LIGHT με θερμομόνωση

Το κάσωμα αλουμινίου του ανατρεπόμενου επικαθήμενου S.KI LIGHT με πλήρη θερμομόνωση σύμφωνα με DIN 70001 είναι η ιδανική λύση μεταφοράς που στηρίζεται στο ιδανικό ωφέλιμο φορτίου για έργα οδοποιίας.
Μάθετε περισσότερα
The S.KI SOLID tipper semi-trailer with rounded steel body for the transport of construction materials.

S.KI SOLID

Η καθολική και σοβαρή λύση για τη μεταφορά διαφόρων δομικών υλικών. Το ανατρεπόμενο επικαθήμενο S.KI SOLID επιβάλλει την παρουσία του λόγω της υψηλής αντίστασής του στη φθορά.
Μάθετε περισσότερα
Reliable asphalt transport with the S.KI SOLID tipper semi-trailer

S.KI SOLID με θερμομόνωση

Η θερμομόνωση φροντίζει για εξαιρετική μόνωση και υψηλή διατήρηση της αξίας. Λόγω του χαμηλού κέντρου βάρους κάδου, το όχημα διατηρεί καλύτερο «κράτημα» και αυξημένη σταθερότητα ανατροπής. Εργοστασιακά, ο κάδος είναι εξοπλισμένος με μέτρηση θερμοκρασίας τεσσάρων σημείων με πλευρικά ανοίγματα. Προαιρετικά: Προετοιμασία για ηλεκτρονική τεχνολογία μέτρησης
Μάθετε περισσότερα
The matching M.KI truck tipper body with rounded steel body for all popular trucks.

M.KI

Η ανατρεπόμενη υπερκατασκευή M.KI με καμπύλο κάδο από χάλυβα είναι η καθολική λύση μεταφοράς για χύδην υλικά. Το ανατρεπόμενο κάσωμα επιβάλλει την παρουσία λόγω της υψηλής αντίστασης στη φθορά και είναι συνεπώς απόλυτα κατάλληλο για δομικά υλικά.
Μάθετε περισσότερα
Truck Tipper with thermal insulation

M.KI με θερμομόνωση

Το ανατρεπόμενο κάσωμα M.KI με χαλύβδινο καμπύλο κάδο και πλήρη θερμομόνωση σύμφωνα με DIN 70001 επιτυγχάνει βελτιωμένη μεταφορά μικρότερων ποσοτήτων ασφάλτου στην οδοποιία.
Μάθετε περισσότερα