ξηρό φορτίο

ξηρό φορτίο

Πολλά είδη αγαθών πρέπει να μεταφερθούν με ασφάλεια και κυρίως στεγνά. Για την αξιόπιστη και αποδοτική μεταφορά τέτοιου είδους ξηρού φορτίου, η Schmitz Cargobull προσφέρει διάφορα οχήματα με υπερκατασκευή καρότσα.
S.KO EXPRESS dry-freighter box body semi-trailer

S.KO EXPRESS

Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική μεταφορά ευαίσθητων αγαθών. Με τις λειτουργίες τηλεματικής του TrailerConnect® έχετε πάντα πλήρη εικόνα των αγαθών και του οχήματος, με απώτερο στόχο την αξιόπιστη μεταφορά.
Μάθετε περισσότερα