Impresszum

Szerzői jog

Minden jog fenntartva. Minden szöveg, kép, grafika, hang- video- és animációs fájl a szerzői jog és a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó egyéb törvények hatálya alá tartoznak. Sem kereskedelmi céllal, sem továbbadás céljából nem másolható, módosítani vagy más weboldalhoz felhasználni tilos. A Schmitz Cargobull AG néhány internetes oldala olyan képeket tartalmaz, amelyek azoknak a szerzői jogi tulajdonába tartoznak, akik ezeket rendelkezésre bocsátották.

Kereskedelmi védjegyek

Az internetes ajánlatban megnevezett és adott esetben harmadik fél által védett összes márka- és áruvédjegy korlátozás nélkül az adott érvényes márkajogok határozatainak és a bejegyzett tulajdonosok tulajdonjogának hatálya alá esnek. Kizárólag csak a megnevezés alapján nem vonható le az a következtetés, hogy a márkajelzés harmadik fél jogait nem védi.

Szavatosság

Ezen oldalak tartalmát és különösen az esetlegesen megadott szavatossági feltételeket gondosan állítottuk össze és ellenőriztük. Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy egyes országokban vagy a normál igénybevételi szinttől eltérő igénybevétel esetén csak a megfelelően módosított szavatossági feltételek vannak érvényben. A Schmitz Cargobull AG azonban nem vállal garanciát a rendelkezésre bocsátott információk napra készségét, helyességét, hiánytalanságát vagy minőségét illetően.

Teljesen kizártak a Schmitz Cargobull AG céggel szemben benyújtott felelősségre vonási keresetek, amelyek anyagi vagy eszmei károkra vonatkoznak, amelyeket a rendelkezésre álló információk használata vagy nem használata, vagy hibás és nem teljes információk okoztak, amennyiben a Schmitz Cargobull AG oldaláról nem fordul elő bizonyíthatóan szándékos vagy durván hanyag viselkedés.

A Schmitz Cargobull AG nyomatékosan fenntartja magának a jogot, hogy az oldalak részeit vagy a teljes ajánlatot előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, kiegészítse, törölje vagy annak nyilvános megjelenését beszüntesse.

Hivatkozások más weboldalakra

Amennyiben a Schmitz Cargobull AG közvetlenül vagy közvetve idegen internetes oldalakra hivatkozik (linkek), a Schmitz Cargobull AG nem vállalja a felelősséget azok tartalmáért, használhatóságáért, az idegen oldal helyességéért és pontosságáért, az azokon található ajánlatokért, hivatkozásokért vagy hirdetésekért. A Schmitz Cargobull AG nem vállal felelősséget illegális, hibás vagy hiányos tartalmakért, és különösen azokért a károkért, amelyek a hivatkozott oldalak információinak használatából vagy nem használatából keletkeznek.

Licencjogok

A Schmitz Cargobull AG innovatív és informatív internetes oldalakat szeretne Önnek nyújtani. Ezért reméljük, hogy teljesítjük az Ön elvárásait. Megértését kérjük viszont azért, hogy a Schmitz Cargobull AG védeni kénytelen szellemi tulajdonát, beleértve a szabadalmakat, a kereskedelmi védjegyeket és a szerzői jogokat, és hogy ezek az internetes oldalak nem biztosítják a Schmitz Cargobull AG szellemi tulajdonának licencjogait. Tilos a sokszorosítás, a terjesztés, a vissza- és továbbadás, illetve egyéb felhasználási mód a Schmitz Cargobull AG írásbeli engedélye nélkül.

Jogi hatály

A felelősségnek ezt a kizárását annak az internetes ajánlatnak a részének kell tekinteni, amelyről egy hivatkozás segítségével eljutott ide. Amennyiben ennek a szövegnek részei vagy egyes megfogalmazásai nem, már nem vagy nem teljesen felelnek meg az érvényes jogi helyzetnek, a dokumentum egyéb részeit ez tartalmában és érvényességében nem érinti.