Lastsäkring

Specialsektor/krav: Dryckestransport

Kraven för transport av dryckesvaror är höga då det arbetas med varierande storlekar på flaskor, dunkar, fat och backar. Om man vill erbjuda transport av alla dessa olika former för dryckesvaror och emballage måste man vara förberedd på extra säkerhetsutrustning som är tillpassad variationerna. Tomrum mellan last och sidoväggarna bör undvikas och lasten måste säkras med relevant utrustning.

Bilder: 
1. Tvärbalkar framför och bakom godset, säkrar positionen. 
2. Distansbrädor vändes så de har kontakt med godset och tomrum mellan pallarna och sidorna undvikes. 
3. Fat med grimma är här säkrat med tvärställda godsstöttor, monterade i de perforerade stålbrädor, tätt uppemot pallanslagslistorna i sidan. Ytterligare surrning, som t.ex överfallssurrning är inte nödvändig. 
4. Hålskenor i golv och tak till säker transport av gods. 

Transverse beams at the front and rear of the freight secures partial loads against sliding longitudinally.Reversible spacer slats must be folded down so, that for the transportation of well pallets they form a positive fit at the side.Barrels, with and without strapping and crates of drink loaded in positive locking can be safely transported without lashing down when using the appropriate equipment.For partial loads, perforated rails integrated in the bed and roof provide security of the load to the rear.