Data-Services

Data-Services

I Schmitz Cargobulls digitala servicevärld hittar du alla servicelösningar för TrailerConnect® telematik, datahanteringscentret och användbara appar för förare och trafikledare.
Trailer telematics data service

Telematik dataservice

Med hjälp av TrailerConnect®-telematiken får du all nödvändig information om dina fordon - På telematikportalen eller via beUpToDate-appen
Få reda på mer

Data Management Centre

Share telematics data securely and in compliance with data protection regulations with the TrailerConnect® platform. Simple connection to all common interfaces.
Få reda på mer

Apps

Mobile access to all relevant telematics data for drivers and fleet managers. All information at a glance at any time.
Få reda på mer